سوالات متداولسوالات متداول اهل کتاب

پیامبران دروغین

آیا عیسی فرمود: «هر که پس از من بیاید از انبیا‌ی دروغین است؟»

اگر هر که بعد از عیسی بیاید از انبیای دروغین است، پس قرار نیست منتظر کسی به غیر از عیسی مسیح باشیم؟

آیا عیسی گفت: بعد از من فقط انبیا‌ی دروغین می‌آیند؟

جمله‌ای با این مضمون از زبان خیلی‌ها شنیده شده است؛ عیسی گفت: «هرکسی که بعد از من بیاید از انبیا‌ی دروغین است»؛ آیا واقعاً چنین سخنی از عیسی موجود است؟

کلام عیسی

انجیل متی را مقابل خود می‌گذاریم و فصل 24، آیۀ 11 را می‌خوانیم؛ در ترجمۀ قدیم آمده است: «و بسا انبیای کذبه ظاهر شده، بسیاری را گمراه کنند.»

در ترجمۀ «هزارۀ نو» می‌خوانیم: «پیامبران دروغینِ زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد.»

مژده برای عصر جدید به این شکل ترجمه می‌کند: «انبیای دروغین زیادی برخواهند خاست و بسیاری را گمراه خواهند نمود.»

کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر: «بسياری برخاسته، خود را نبی معرفی خواهند كرد و عدۀ زيادی را گمراه خواهند نمود.»

در تمام این ترجمه‌هایی که تقدیم شد، برای خواننده‌ای که با انصاف است، واضح است که هیچ حصری در کلام عیسی مسیح وجود ندارد! به عبارت دیگر مسیح خداوند تأکید نکرده است که: «هرکسی که بعد از من بیاید، حتماً و لابد نبی دروغین است»!

یک مثال سادۀ منطقی!

وقتی بدانیم در سال جدید تمام روزهای سال باران خواهد بارید می‌گوییم: «تمام روزهای سال بارانی خواهد بود.» اما اگر بدانیم در سال جدید بخش زیادی از روزهای سال باران خواهد بارید و بخش کمی آفتابی خواهد بود، می‌گوییم: «بسیاری از روزهای سال بارانی خواهد بود.»

به متی ۱۱:۲۴ برمی‌گردیم. در اینجا عیسی نفرمود که بعد از من هرکسی بیاید از انبیا‌ی دروغین است؛ او تنها از عبارت «πολλοὶ» یا «بسیاری» استفاده کرد و نکته این است که عیسی(ع) با کلامش به ما می‌گوید که انبیای راستینی بعد از او خواهند آمد. اگر غیر از این بود او از حصر در کلامش استفاده می‌کرد. البته برای وجود فرستادگان راستین که بعد از عیسی می‌آیند، شواهد متعددی در کتاب مقدس وجود دارد. می‌توانید به کتاب «سیزدهمین حواری» نوشتۀ احمدالحسن رجوع کنید تا با این حقیقت آشنا شوید.

سؤالی که پاسخش خیلی مهم و تعیین‌کننده است!

عده‌ای از آیه‌ای که در آن حصر وجود نداشت، حصر استخراج کردند و آن را به شکل تحریف‌شده ارائه می‌کنند تا نتیجه بگیرند؛ عیسی گفت: «هرکسی بعد از من بیاید نبی دروغین است.»

 اگر شما با نتیجۀ بالا موافق هستید پس به این سؤال جواب دهید؛ در یوحنا ۱۰: ۸ بر حسب ترجمۀ قدیم می‌خوانیم: «جمیع کسانی که پیش از من آمدند، دزد و راهزن هستند، لیکن گوسفندان سخن ایشان را نشنیدند.»

همچنین هزارۀ نو ترجمه کرده: «آنان که پیش از من آمدند، همگی دزد و راهزن هستند، امّا گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند.»

نکته: واضح است در سخن عیسی مسیح حصر وجود دارد؛ به عبارتی او از عبارت «πάντες» که به معنی «جمیع» یا «همه» است، استفاده کرد؛ اکنون این سؤال را می‌پرسیم: آیا بر اساس اعتقاد شما، یحیی که قبل از عیسی مسیح آمده است، شامل این آیه می‌شود؟! چرا از این آیه حصر را برداشت نمی‌کنید ؟!

از این آیه حصر برداشت نمی‌کنید و یحیی را به جمع دزدان و نااهلان وارد نخواهید کرد. پس شما باقی می‌مانید و یک تناقض در اندیشه‌هایتان.

«پیامبران دروغینِ زیادی برخاسته، بسیاری را گمراه خواهند کرد.» (متی24 : 11)

نتیجه‌ای که گرفته بودید: هرکه بعد از عیسی بیاید پیامبر دروغین است.

«آنان که پیش از من آمدند، همگی دزد و راهزن هستند، امّا گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند.» (یوحنا 10 : 8)

نتیجۀ شما از این آیه: این آیه دربارۀ یحیی نیست!

این تناقض در نظرها، یک نکتۀ مهم را گوشزد می‌کند: چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید…

روش میمونی

متأسفانه آن‌هایی که از متی ۱۱:۲۴ تفسیر ذکر شده را انجام می‌دهند، فرق چندانی با موسی بن میمون -از علمای برجستۀ یهود- ندارند که آیه‌ای را گرفته و آن را بر ضد عیسی مسیح به کار گرفت؛ ببینید او چگونه عمل کرد: «حتی عیسای ناصری که تصور می‌کرد مسیح باشد و توسط دادگاه کشته شد، توسط دانیال پیشگویی شده بود، همچنان که او گفت:«و همچنین، فرزندان توحش در بین مردمانت خود را بالا خواهند کشید تا رؤیا را به انجام برسانند اما لنگ خواهند زد.» (دانیال ۱۱: ۱۴). آیا تا به حال مانعی بزرگ‌تر از این یکی بوده؟ همۀ انبیا از مسیح سخن گفتند، رهاکنندۀ اسرائیل و منجی و جمع‌کنندۀ تبعیدیان و تقویت‌کنندۀ فرامین. اما این یکی موجب خرابی اسرائیل به‌وسیلۀ شمشیر و پراکندگی باقی‌مانده آن و تحقیر و وارونه‌ کردن تورات شد، و باعث شد بیشتر جهان گمراه شوند و خدایی به غیر از هاشم (خ-ا) را پرستش کنند.» [میشناه توراه، پادشاهان و جنگ ها، ۱۱: ۶]

دوست مسیحی من، آیا فرقی بین برخی مسیحیان با یهودیان منکر عیسی وجود دارد؟ آن‌ها همانند یکدیگر با گرفتن یک متن و سوءاستفاده از آن تلاش می‌کنند تا حقیقت را وارونه جلوه دهند؛ آن‌ها به قانون ثابت شناخت فرستادگان اهمیتی نمی‌دهند و تعجب بر انگیز است که چیزی جز برداشت‌های ناقصشان را صحیح نمی‌دانند!

قانون ثابت شناخت فرستادگان

هیچ مدعی دروغینی در طول تاریخ با قانونِ ثابتِ شناخت فرستادگان نیامده است؛ یعنی کسی نبوده است که به نص یا وصیت احتجاج کرده باشد، همچنین با علم و حکمت آمده باشد، به‌علاوه دعوت‌کننده به حاکمیتِ خدا بوده باشد؛ مگر اینکه مدعی راستین و معلم حقیقی است.

سؤال: چرا مردم هنگام روبه‌رو شدن با مدعی، به‌جای آنکه به بشارت‌های کتاب مقدس دربارۀ او یا علم و حکمت او و نیز دعوت او به حاکمیت خدا بنگرند، به سراغ آیه یا آیاتی می‌روند که هیچ کمکی به آن‌ها نمی‌کند؟

آیا برخورد آنان مانند موسی بن میمون نیست؟! به‌راستی که اهل باطل مانند یکدیگرند!

امروز احمدالحسن با قانون ثابت شناخت فرستادگان به نزد شما آمده است و امید آمدن پادشاهی خداوند را زنده کرده است؛ در کتاب مقدس بشارات بسیاری دربارۀ او موجود است. او با علم و حکمت آمده و دعوت به حاکمیت خداوند می‌کند.

بی‌توجهی به ثمرات

یکی از راه‌های شناخت معلم خوب از معلم بد، توجه به میوه‌‌ها است!

«15 اما از انبیای دروغین احتراز کنید، که به لباس میش‌ها نزد شما می‌آیند ولی در باطن، گرگان درنده هستند. ۱۶ ایشان را از میوه‌‌‌های ایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می‌چینند؟ ۱۷ همچنین هر درخت نیکو، میوه نیکو می‌آورد و درخت بد، میوه بد می‌آورد. ۱۸ نمی‌تواند درخت خوب میوه بد آوَرد، و نه درخت بد میوه نیکو آوَرد. ۱۹ هر درختی که میوه نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شود. ۲۰ لهذا از میوه‌‌‌های ایشان، ایشان را خواهید شناخت.» (متی، فصل ۷).

چرا به ثمرات توجه نمی‌کنید؟

این راهی که عیسی مسیح به ما یاد داده را پشت گوش نیندازیم عزیزان. اگر بشارات و نصوص مربوط به مدعی برایتان دلیل واضح نیست، اگر دعوت او به حاکمیت خدا برای شما حجت نیست و اگر شهادت خدا و فرستادگان او در رؤیا برای شما حجت نیست، چرا به ثمرات و علم پاکی که او با خود آورده است، توجه نمی‌کنید تا حقانیت او برایتان آشکار شود؟

دروغ و تحریفِ کلام عیسی

دروغ‌ گفتن خیلی بد است و چه دروغی بدتر از دروغ بسته‌شده به خداوند و فرستادۀ او؟!

در یوحنا ۸: ۴۴ می‌خوانیم: «شما از پدر خود ابلیس هستید و خواهش‌های پدر خود را می‌خواهید به عمل آرید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نیست، از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می‌گوید، از ذات خود می‌گوید زیرا دروغ‌گو و پدر دروغ‌گویان است.»

و در مکاشفه، فصل ۲۲ می‌خوانیم: «۱۴ خوشا به حال آنانی که رخت‌های خود را می‌شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه‌های شهر درآیند، ۱۵ زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بت‌پرستان و هرکه دروغ را دوست دارد و به عمل آورد، بیرون هستند.»

دروغ است اگر کسی بگوید؛ عیسی گفت: کل پیامبران و فرستادگان پس از من، از جانب شریر و دروغین هستند!

عیسی مسیح هرگز نفرمود بعد از من هرکسی بیاید، از انبیا‌ی دروغین است، بلکه او اشاره فرمود انبیای دروغین بسیاری خواهند آمد؛ همچنین ما باید به قانون ثابت شناخت فرستادگان توجه کنیم، یا حداقل به ثمرات مدعی بنگریم. از مدعی دروغین ثمرات خوب خارج نمی‌شود. سلام بر احمدالحسن، او که توسط مسیح خداوند به ما معرفی شد. شبان نیکویی که خداوند او را برای تحقق وعده‌هایش برگزید.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا