• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

Presentation of the Grave of bibi Fatima (a.s.) by Imam Ahmed al Hassan

mumenah_24

مدیر بخش
[video=youtube;g4dWwZl8v20]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=g4dWwZl8v20[/video]

Many throughout the history of Islam have wondered of the location of the grave of bibi Fatima a.s. Imam Ahmad al Hassan al Yamani a.s. has come with another miracle, and knows the location of her (a.s.) grave. Allahuma salle ala Muhammad wa ala Muhammad, wa Salam Tasleema.
 
کانال تلگرام

بالا