• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

کتاب مقدس چه قانونی را برای شناخت حجت های الهی معرفی می نماید؟ (3)

Yas_313

New Member
خداوند خالق و مالک حقیقی این جهان است. پس حق پادشاهی جهان نیز از آن اوست و همچنین این حق، تنها برای اوست که حاکم روی زمین را انتخاب کند؛ یعنی همان حاکمی که جز خواست خداوند، خواست دیگری نمی طلبد و خواهان برقراری عدالت و رشد اخلاق و سایر فضایل اخلاقی بر روی زمین است .با مطالعه کتاب مقدس مشخص میگردد که فرستادگان الهی همواره بر حق حاکمیت خداوند و انتخاب حاکم از سوی وی تاکید و اقرار کرده اند. در واقع یکی از فصول مشترک فرستادگان الهی تصریح بر حق حاکمیت خداوند و انتخاب حاکم از سوی وی میباشد:

مزامیر 22: 28
زیرا سلطنت‌ از آن‌ خداوند است‌ و او بر امّت‌ها مسلط‌ است‌.

1 تواریخ29: 11
ای خداوند، عظمت، قدرت، جلال، پیروزی و شکوه از آن توست و هر آنچه در زمین و آسمان است، از آن توست. پادشاهی از آن توست، تو بر فراز همه سر برافراشته ای.

دانیال 2: 20-21
و دانیال‌ متكلّم‌ شده‌، گفت‌: «اسم‌ خدا تا ابدلا´باد متبارك‌ باد زیرا كه‌ حكمت‌ و توانایی‌ از آن‌ وی‌ است‌. و او وقتها و زمانها را تبدیل‌ می‌كند. پادشاهان‌ را معزول‌ می‌نماید و پادشاهان‌ را نصب‌ می‌كند. حكمت‌ را به‌ حكیمان‌ می‌بخشد و فطانت‌پیشه‌گان‌ را تعلیم‌ می‌دهد.

و همچنین در ارتباط با ابدی بودن این سلطنت خداوند آمده است:

خروج باب 15 آیه 18
تو ای خداوند تا به ابد پادشاهی خواهی کرد.

مزامیر 45: 6
ای خدا، تخت تو تا ابدالآباد است؛ عصای راستی عصای سلطنت تو است.

حال باید بدانیم که آیا طبق کتاب مقدس، حاکمیت خداوند به فرستادگانش نیز تفویض میشود ؟ به گوشه ای از آیات کتاب مقدس در این باره توجه کنید:

به حکومت رسیدن داود نبی توسط خداوند:

دوم سموئیل 12: 7
ناتان به داود گفت: «آن مرد تو هستی، و یهُوَه، خدای اسرائیل، چنین می‌گوید: من تو را بر اسرائیل به پادشاهی مسح نمودم ...

برگزیدن سلیمان توسط خداوند:

اول تواریخ28: 5
و از جمیع پسران من، ( زیرا) خداوند پسران زیاد به من داده است، پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسرائیل بنشیند.

برگزیده شدن عیسی مسیح توسط خداوند:
هر چند عیسی مسیح حق پادشاهی و حکومت داشت اما فقهای بنی اسرائیل و دشمنانش هم پیمان شدند تا کمر به قتل وی ببندند. درنتیجه اراده خداوند را زیر پا گذاشتند و تا آخرین توان بر علیه او ایستادند و او را از این حق محروم کردند؛ همچنانکه فرستادگان الهی در هر زمان توسط اکثریت مردم رد، و حقشان غصب می گشت.

زکریا 9:9
ای دختر صهیون بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده! اینک پادشاه تو نزد تو می‌آید. او عادل و صاحب نجات و حلیم می‌باشد و بر الاغ و بر کرّه بچّه الاغ سوار است.

این آیه در عهد قدیم، بشارتی در مورد عیسی مسیح بود که در عهد جدید نیز در انجیل یوحنا و در فصل دوازده به این موضوع اشاره شده است. در نتیجه بر طبق آیاتی که ارائه شد،واضح گردید که حاکمیت برای خداوند است و اوست که حاکم زمین را انتخاب میکند و کسی جز او حق این انتخاب را ندارد. انبیاء الهی وحجت های خداوند بر این امر اقرار، و آن را بیان می نمودند و همواره با مخالفت علمای بی عمل هر زمان مواجه میشدند که حاکمیت خداوند و حاکمیت تفویض شده از سوی وی به رسولان و انبیاء الهی را رد و انکار میکردند و باتمام قوا مقابل آنان می ایستادند.

یوحنا 19: 15
... سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم‌‌.

و کتاب مقدس ثابت میکند که اکثریت مردم به دنبال منصوب شدگان خداوند نبودند:

اول سموئیل 12: 11-13
پس خداوند یرُبَّعْل و بَدان و یفْتاح و سموئیل را فرستاده، شما را از دست دشمنان شما که در اطراف شما بودند، رهانید و در اطمینان ساکن شدید. و چون دیدید که ناحاش، پادشاه بنیعَمّون، بر شما می‌آید به من گفتید: نی بلکه پادشاهی بر ما سلطنت نماید، و حال آنکه یهُوَه، خدای شما، پادشاه شما بود. و الآن اینک پادشاهی که برگزیدید و او را طلبیدید. و همانا خداوند بر شما پادشاهی نصب نموده است.
 

کانال تلگرام

بالا