• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

کتاب مقدس چه قانونی را برای شناخت حجت های الهی معرفی می نماید؟ (2)

Yas_313

New Member
دومین راه شناخت فرستادگان خداوند، برخورداری از نعمت «علم و حکمت» بود و در واقع آنها حکیمترینِ مردمان بودند و هستند. پس آن، راهی ست به جهت شناخت فرستادگان تایید شده خداوند. اما قبل از هر چیز، باید بدانیم که بخشنده حکمت کیست؟! کتاب مقدس اینچنین پاسخ میدهد:

امثال2: 6
خداوند بخشنده حکمت است و عقل و دانایی از جانب اوست.

دانیال 2: 20
قدرت و حکمت از خداست. نام او تا به ابد متبارک باد.

و نکته مهم دیگر آن است که فرستادگان الهی در مقابله با سخن معاندین و منکرین خود همواره با سلاح زور مقابله نمیکردند بلکه با سلاح علم و حکمت به مقابله با آنان میرفتند. ز این روست که درکتاب مقدس میخوانیم:

جامعه 9: 18
حکمت از اسلحه جنگ بهتر است...

در واقع همچنانکه اشاره کردیم یکی از فواید حکمت الهی در نزد انبیاء و جانشینانِ آنان منکوب کردن افراد سیاه دل در مناظرات و مباحثات بود، چنانکه بارها عیسی مسیح، فریسیان و کاهنان را مغلوب کرد؛ و همچنین زدودن باور های غلط و بدعت ها و خرافات و اعتقادات شرک آلود، و تعلیم دادن به سوی حیات الهی و ارتقاء آنان در جهت کمال، و قضاوت و داوری صحیح و تبیین احکام شریعت . در واقع تمامی این موارد نیاز به علم و حکمت الهی دارد. به عنوان مثال به آیات زیر دقت کنید:

خروج 18: 15-16
موسی به پدر زن خود گفت که «قوم نزد من می‌آیند تا از خدا مسألت نمایند. هرگاه ایشان را دعوی شود، نزد من می‌آیند، و میان هر کس و همسایه‌اش داوری می‌کنم، و فرایض و شرایع خدا را بدیشان تعلیم می‌دهم.»

مرقس 1: 21-22
و چون وارد کفرناحوم شدند، (عیسی) بی تأمل در روز سَبَّت به کنیسه درآمده، به تعلیم دادن شروع کرد به قسمی که از تعلیم وی حیران شدند، زیرا که ایشان را مقتدرانه تعلیم می‌داد نه مانند کاتبان.

در واقع فرستاده الهی به حکمتی مجهز است که تمامی استدلال های پوچ و علوم باطل را نابود می سازد. در ادامه به آیاتی در رابطه با وجود «علم و حکمت» در فرستادگان خداوند اشاره خواهیم کرد:

علم و حکمت یوشع بن نون وصی موسی نبی:

تثنیه 34: 9
یوشع پسر نون، پُر از حکمت بود، زیرا موسی او را به جانشینی خود برگزیده بود، مردم اسرائیل از یوشع پیروی کردند و فرامینی را که خداوند به موسی داده بود، بجا آوردند.

حکمت دانیال نبی:

دانیال 2: 23
ای خدای نیاکان من، تو را شکر و سپاس می گویم، زیرا به من قدرت و حکمت عطا کردی. دعای مرا مستجاب فرمودی، و آنچه را که باید به پادشاه بگویم، به ما نشان دادی.

حکمت عیسی مسیح:

لوقا 2: 40
در آنجا، عیسی رشد کرد و بزرگ شد. او سرشار از حکمت بود و فیض خدا بر او قرار داشت.

پس واضح گردید که علاوه بر «وصیت»، «برخورداری از علم و حکمت» قانونی دیگر به جهت شناخت و تشخیص مدعی دروغین از مدعی راستگوست.
 

کانال تلگرام

بالا