• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

ودايع امامت

کوثر الأنصار

اللهم إلحقنا بالصالحین.روايت شده که او از مدينه به سوي مکه مي آيد در حالي که ودايع بازمانده از رسول خدا را به همراه دارد. آن ودايع عبارتند از: شمشير، زره، عمامه، عبا، پرچم عصا، اسب، زره وزين مرکب. پس حضرتش شمشير آن جناب موسوم به ذوالفقار را حمايل ساخته، زره آن حضرت به نام سابغه را بر تن کرده، پرچمش سحاب را به اهتزاز در آورده، عبا را بر دوش افکنده، عمامه را بر سر نهاده وعصا را در دست مي گيرد واز خداوند اذن ظهور مي طلبد. در روايتي چنين آمده است: (إنَّ له علماً إذا حان وقت خروجه انتشر ذلک العلم من نفسه وأنطقه الله عزَّ وجلَّ ونادى: اُخرج يا وليّ الله فاقتل أعداء الله. وله سيف مغمَّد فإذا حان وقت خروجه اقتلع ذلک السيف من غمده وأنطقه الله عزَّ وجلَّ فناداه: اُخرج يا وليّ الله فلا يحلُّ لک أن تقعد عن أعداء الله) او پرچمي دارد که هر گاه هنگام ظهور فرا رسد، آن پرچم به خودي خود گشوده مي گردد، خداوند صاحب عزت وجلال آن را به سخن در آورده وندا مي زند: اي ولي خدا برخيز ودشمنان خدا را بقتل رسان شمشيري نيز دارد که به گاه ظهور، از نيام بدر آيد وخداي عزَّ وجلَّ آن را به سخن مي آورد پس ندا زند: اي ولي خدا، برخيز، روا نيست که از دشمنان خدا باز ايستي.
 
کانال تلگرام

بالا