• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

نظرات بزرگان دین درباره‌ی نظریه‌ی تکامل

توهم بی خدایی

مدیر بخش
احمد الحسن می‌نو‌یسند :

[ متأسفانه بیشتر فقهای ادیان سه گانه‌ی ابراهیمی

<یهودیت>
<مسیحیت>
<اسلام>
با نظریه‌ی داروین همان برخوردی را داشتند که با سلف وی گالیله داشتند . با گذشت زمان ، صحت نظریه‌ی گردش زمین گالیله ثابت شد و فرجامی دردناک برای آن دسته از فقهای دینی که با آن جنگیدند و خون دانشمندان را بر زمین ریختند ، رقم خورد .

دلایل انبوهی برای چرخش زمین اقامه شد ، تا اینکه سرانجام تصاویری از فضا که چرخش زمین را نشان می‌داد موضوع را فیصله داد . در حال حاضر و با گذشت زمان ، دلایل علمی تکامل - نظیر دلایل ژنتیکی - به حدی زیاد شده‌است که انکار تئوری تکامل کاری نابخردانه و لجاجتی نفرت انگیز به شمار می‌رود ، ولی تاکنون متأسفانه بسیاری از فقهای دین که پیروان و شنوندگان خود را به جهل سوق می‌دهند سر خود را به علامت انکار بالا می‌برند و به تکامل ، شواهد ژنتیکی ، شواهد کالبدشناسی تطبیقی ، دلایلی که از حیوانات کشف شده و نتایجی که از بررسیهای صورت گرفته بر آنها به دست آمده است ، «نه» می‌گویند .

بالاتر از همه‌ی اینها زنجیره‌ی سنگواره‌هایی هستند ، که سرانجام ما را به موجوداتی می‌رسانند که در طول میلیون‌ها سال ، راست قامت بوده و فقط بر روی دو پای خود راه می‌رفته‌اند ].

کتاب توهم بی‌خدایی ، ص34

مطالعه انلاین کتاب توهم بیخداییhttps://almahdyoon.co/doa.html
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
کانال توهم الحاد ( بی خدایی) 0

کانال تلگرام

بالا