• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

ملکوت و رؤیای صادقه در کتاب مقدس

Yas_313

New Member
ملکوت و رؤیای صادقه در کتاب مقدس

با بررسی کتاب مقدس به جایگاه بالای عالم رویا و ملکوت، و ویژگی بسیار ممتاز آن پی میبریم. ابتدا باید بدانیم که ملکوت از آنِ خداوند است:

مزامیر 103: 19
خداوند تخت خود را بر آسمان ها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلّط است.

مچنین آیات کتاب مقدس بوضوح گواه آن است که فرستادگان الهی، وحی را از طریق آن عالم دریافت می کردند. به آیات زیر توجه کنید:

پیدایش 15: 1
بعد از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا، به ابرام رسیده، گفت: «ای ابرام مترس، من سپر تو هستم، و اجر بسیار عظیم تو».

حزقیال 1:1
و در روز پنجم ماه چهارم سال سی‌ام، چون من در میان اسیران نزد نهر خابور بودم، واقع شد که آسمان گشوده گردید و رؤیاهای خدا را دیدم.

پیدایش 31: 11
و فرشته خدا در خواب به من گفت: ای یعقوب! گفتم: لبیک.

اما آیا خداوند در عالم رؤیا و ملکوت به حقانیت فرستادگانش شهادت می دهد؟ کتاب مقدس در این باره چه می گوید؟در انجیل متی و در بخشی از فصل 17به رویای صادقه پطرس، یعقوب و یوحنا پرداخته شده است که در آن رویا حواریون، موسی نبی و الیاس نبی را در کنار عیسی میبینند، سپس از آسمان ندایی را می شنوند که در رابطه با عیسی مسیح گفته میشود: «او را بشنوید»؛ یعنی عیسی را اطاعت کنید و از او حرف شنوی داشته باشید.

متی 17: 1-9
و بعد از شش روز، عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنّا را برداشته، ایشان را در خلوت به کوهی بلند برد. و در نظر ایشان هیأتِ او متبدل گشت و چهره‌‌اش چون خورشید، درخشنده و جامه‌‌اش چون نور، سفید گردید. که ناگاه موسی و الیاس بر ایشان ظاهر شده، با او گفتگو می‌کردند. اما پطرس به عیسی متوجه شده، گفت که «آقا، بودن ما در اینجا نیکو است. اگر بخواهی، سه سایبان در اینجا بسازیم، یکی برای تو و یکی بجهت موسی و دیگری برای الیاس». و هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک آوازی از ابر در رسید که «این است پسر حبیب من که از وی خشنودم. او را بشنوید». و چون شاگردان این را شنیدند، به روی در افتاده، بی نهایت ترسان شدند. عیسی نزدیک آمده، ایشان را لمس نمود و گفت: برخیزید و ترسان مباشید. و چشمان خود را گشوده، هیچ کس را جز عیسی تنها ندیدند و چون ایشان از کوه به زیر می‌آمدند، عیسی ایشان را قدغن فرمود که «تا پسر انسان از مردگان برنخیزد، زنهار این رؤیا را به کسی باز نگویید».

اما چرا خداوند این رؤیا را به حواریون نشان داد؟! مگر آنان به عیسی مسیح ایمان نداشتند؟در فصل شانزدهم متی، پطرس اعتراف میکند که عیسی همان مسیح است. بخشی از آن را به روایت انجیل مرقس میخوانیم:

مرقس 8: 29
او (عیسی) از ایشان پرسید: «شما مرا که می‌دانید؟» پطرس در جواب او گفت: «تو مسیح هستی».

در واقع رویای صادقه و ایمان به غیب اهمیت بسیار زیادی برای حواریون داشت و آنطور که برداشت می شود خداوند اراده کرد تا ایمان به فرستاده خویش را در وجودشان تقویت کند. مشاهده این رؤیا در کوه مقدس، بقدری بر پطرس تاثیر شگرف داشت که وی در رساله دوم به آن اشاره کرده است:

2پطرس 16:1-18

زیرا که در پی افسانه‌‌‌های جعلی نرفتیم، چون از قوت و آمدن سرور ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریایی او را دیده بودیم. زیرا از خدای
پدر اکرام و جلال یافت هنگامی که آوازی از جلال کبریایی به او رسید که «این است پسر حبیب من که از وی خشنودم». و این آواز را ما زمانی که با وی در کوه مقدس بودیم، شنیدیم که از آسمان آورده شد.

براستی که خداوند در عالم ملکوت برای فرستاده خود عروسی گرفته و مردم را به آن دعوت می کند. اما آیا افرادی همچون حواریون در میان مردمان زیاد بودند تا به سبب ملکوت خداوند، همه چیز را ترک کرده ،به پیروی از عیسی مسیح روی آورند؟!

متی 22: 1- 5
و عیسی توجه نموده، باز به مَثَلها ایشان را خطاب کرده، گفت: «ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که برای پسر خویش عروسی کرد. و غلامان خود را فرستاد تا دعوت شدگان را به عروسی بخوانند و نخواستند بیایند. باز غلامان دیگر روانه نموده، فرمود: «دعوت شدگان را بگویید که اینک خوان خود راحاضر ساخته‌ام و گاوان و پرواریهای من کشته شده و همه چیز آماده است، به عروسی بیایید» ولی ایشان بی اعتنایی نموده، راه خود را گرفتند، یکی به مزرعه خود و دیگری به تجارت خویش رفت.

همچنین با مطالعه کتاب مقدس آشکار می گردد که گاهی رؤیای یک شخص به تشخیص فرستاده الهی آن زمان، برای یک ملت حجت می شود مانندرؤیای فرعون که برای یک ملت حجت شد و به اشاره یوسف نبی، این خداوند بود که فرعون را از آنچه که میخواست انجام دهد، آگاه کرد.

پیدایش 41: 15-25
فرعون به یوسف گفت: «خوابی دیده‌ام و کسی نیست که آن را تعبیر کند، و درباره تو شنیدم که خواب می‌شنوی تا تعبیرش کنی». یوسف فرعون را به پاسخ گفت: «از من نیست، خدا فرعون را به سلامتی جواب خواهد داد» و فرعون به یوسف گفت: «در خواب خود دیدم که اینک به کنار نهر ایستاده‌ام، و ناگاه هفت گاو فربه گوشت و خوب صورت از نهر برآمده، بر مرغزار می‌چرند. و اینک هفت گاو دیگر زبون و بسیار زشت صورت و لاغر گوشت، که در تمامی زمین مصر بدان زشتی ندیده بودم، در عقب آنها بر می‌آیند. و گاوان لاغر زشت، هفت گاو فربة اول را می‌خورند. و چون به شکم آنها فرو رفتند معلوم نشد که بدرون آنها شدند، زیرا که صورت آنها مثل اول زشت ماند. پس بیدار شدم. و باز خوابی دیدم که اینک هفت سنبلة پر و نیکو بر یک ساق بر می‌آید. و اینک هفت سنبلة خشک باریک و از باد شرقی پژمرده، بعد از آنها می‌روید. و سنابل لاغر، آن هفت سنبلة نیکو را فرو می‌برد. و جادوگران را گفتم، لیکن کسی نیست که برای من شرح کند» . یوسف به فرعون گفت: «خواب فرعون یکی است. خدا از آنچه خواهد کرد، فرعون را خبر داده است. هفت گاو نیکو هفت سال باشد و هفت سنبلة نیکو هفت سال. همانا خواب یکی است. و هفت گاو لاغر زشت، که در عقب آنها برآمدند، هفت سال باشد. و هفت سنبلة خالی از باد شرقی پژمرده، هفت سال قحط می‌باشد. سخنی که به فرعون گفتم، این است: آنچه خدا می‌کند به فرعون ظاهر ساخته است. همانا هفت سال فراوانی بسیار، در تمامی زمین مصر می‌آید. و بعد از آن، هفت سال قحط پدید آید و تمامی فراوانی در زمین مصر فراموش شود. و قحط، زمین را تباه خواهد ساخت.

در واقع رؤیا، وحی و یا خبر غیبی از سوی خداوند است که افرادی غیر از تایید شدگان خداوند نیز آن را می بینند و حجیت آن به تشخیص فرستاده خدا در هر زمان است. در نتیجه دانستیم که ملکوتِ آسمان از آن خداوند است و این عالَم، تأیید کننده فرستاده خدا میباشد و نیز رؤیای صادقه، وحی الهی ست به بندگان خداوند و تبعیت از آن به تشخیص حجت الهی هر زمان واجب است.
 
کانال تلگرام

بالا