• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

محمد (ص) در انجیل و تورات

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت
بسم الله الرحمن الرحیم

این مثالی بر اثبات رسول الله (ص) در کتاب عهد قدیم :
سفر پیدایش 21
پس ابراهیم صبح زود برخاست ونان ومشکی پر از اب برداشت وبر دوش هاجر گذاشت و او را با پسر روانه ساخت هاجر به بیابان بئر شبع رفت و در انجا سرگردان شد 15 وقتی اب مشک تمام شد هاجر پسرش را زیر بوته ها گذاشت 16وخود حدود صد متر دور تر از او نشست و با خود گفت , نمی خواهم ناظر مرگ فرزندم باشم ، و زار زار بگریست .17 ان گاه خدا به ناله های پر توجه نمود و فرشته خدا از اسمان هاجر را ندا داده گفت ای هاجر, چه شده است؟ نترس ! خدا ناله های پسرت را شنیده است 18 برو و او را بردار در اغوش بگیر .من امتی عظیم از او به وجود خواهم اورد19 سپس خدا چشمان هاجر را گشود و او چاه ابی در مقابل خود دید پس بطرف چاه رفته مشک را پر از اب کرد به پسر ش نوشانید 20 وخدا با اسماعیل بود و او در بیابان فاران بزرگ شده ...

و معتقد نیستم عاقلی بگوید نزد خداوندکفار و مشرکین و عبادتکنندگان بت پرست امتی عظیم باشدیاکثرت را امت عظیم بداند ؛ پس مراد از امت عظیم و عظمی خداوند سبحان همان انبیاء و اوصیاء (ع) هستندیعنی مقصود از امت عظیم از اسماعیل (ع) همان انبیاء و اوصیاء (ع) از ذریه او هستند انها محمد وال محمد (ع) بخصوص خلفای خداوند در زمین میباشند .

واین مثالی از نصوص بر وجود رسول خدا محمد (ص) از عهد قدیم و جدید (تورات و انجیل ) :
حبقوق 3-
درود حبقوق نبی بر شجویه 2 بار خدایا خبرت را شنیدم و هراسان گشته ام . ای پروردگار دوباره مانند سالهای قبل قدرت خویش را به ما نمایان ساز و رحمتت را بیاد ار 3 در غضب رحمت را یاد کن خدا از تیمان امد و قدوس از کوه فاران . خدا را می بینم که اسمانها را در برگرفته و زمین از حمد وسپاس او پر شده4 درخشش او مانند طلوع نور بود او مرض وبا را پیشاپیش خود می فرستد و به مرگ فرمان می دهد که بدنبال او بیاید ...

معنى:

خداوند از تیمان امد یعنی خداوند از یمن امد
و قدوس از کوه فاران –یعنی قدوس از مکه امد
ومنزه است خداوند از اسمان به امد و شد وصف گردد؛ پس چگونه ممکن است که از زمین بیایدزیراکه امد و شد نیاز به حرکت است و در اخر نفی الوهیت مطلق خداوند؛ پس امکان نداردبگویم که کسیکه از تیمان یایمن بیایدخداوند سبحان باشد و منزه است خداوند متعال از اینکه بگویم که شخصی که از فاران یامکه بیاید قدوس سبحان و متعال باشد و بهتر از ان اوصافی است که برای خداوند متعال قرار داده اند مانند:
- دست پاک است خداوند متعال عظیم ...درخشش او مانند طلوع نور بود او مرض وبا را پیشاپیش خود می فرستد و به مرگ فرمان می دهد که بدنبال اوبیاید
بلکه کسی که می اید همان عبدالله محمد (ص) وهل بیت او هستند زیرا که انها از مکه و یمانی هستند و امدن محمد (ص) همان مثال امدن خداوند تبارک وتعالی می باشد زیرا که محمد (ص) خداوند در خلق می باشد محمد همان ظهور خداوند در فاران است همانگونه که در کتب بسیاری ان را روشن نمودیم .
و اینکه تیمان همان یمن است در انجیل بر زبان عیسی (ع) نقل شده هنگامی که ملکه یمن را به ملکه تیمن (تیمان ) وصف مینمود

انجيل متي 12
- ( ملكه تيمن با این دین بپا خوهد خواست و ان را مدیون خواهد نمود . زیرا که از دور ترین نقاط جهان امده تا حکمت سلیمان را بشنود .

لوقا 11- ملکه تیمن بپا خواهد خواست با مردان این قوم و انها را مدیون خواهد ساخت . . زیرا که از دور ترین نقاط جهان امده تا حکمت سلیمان را بشنود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه والمهدیین و سلم تسلیما
 

کانال تلگرام

بالا