• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

محمد بن عثمان نائب دوم

معلم موسی

مدیر بخش
بسم الله الرحمن الرحیم


محمد بن عثمان
دومین نائب از نواب اربعه امام زمان (ع) و فرزند نائب اول- عثمان بن سعید- است.
در زمان حیات پدرش از طرف امام حسن عسکرى(ع) به نیابت امام غائب معرفى شده بود و عثمان بن سعید به هنگام مرگ خود، امر نیابت را به دستور امام زمان)ع ( به فرزند خود محمد سپرد شیعیان به عدالت، وثاقت و امانت دارى او اتفاق نظر داشتند.
توقیعات حضرت در امور مهم دینى، در طول زندگانى او با همان خطَى که در زمان پدرش عثمان بن سعید صادر مى شد، به دست او صادر مى گشت و به شیعیان مى رسید . شیعیان جز او کسى را به نیابت نمى شناختند و علائم وکراماتى هم از او نقل شده است(1).
او بیشترین مدت نیابت را در میان نواب اربعه به خود اختصاص داد و حدود چهل سال به عنوان نایب و رابط بین امام و شیعیان بود. لذا توفیق یافت مشکلات و مسائل فقهى، کلامى، اجتماعى و بیشترى را از محضر مبارک امام زمان(ع) استفسار نماید و در اختیار عموم مردم قرار دهد. کنیه او ابو جعفر است و چندین لقب براى او ذکر شده است: عَمرى، اسَدى و کوفى.
امام حسن عسکرى(ع)فرمودند: عَمرى- عثمان بن سعید - و پسرش- محمد بن عثمان - هر دو موثق و مورد اطمینان هستند، هر چه آن ها به تو برسانند از طرف ما مى رسانند (2) پس از وفات نایب اول نخستین کسى که مورد خطاب ولى عصر (ع ) قرار مى گیرد، محمد بن عثمان، پسر اوست .
امام زمان)ع ( مرگ پدر را بر او تسلیت مى گوید و در آن نامه اشارتى به شخصیت محمد بن عثمان و تصریح به نیابت او شده است. (3) در زمان نایب دوم حدود 265 -305 کسانى پیدا شدندکه از فرصت غیبت امام زمان(ع (سوء استفاده کرده و خود را به عنوان نایب امام)ع (معرفى کنند تا بدین وسیله شهرت و منصبى اجتماعى کسب نموده و اموال سرازبر شده از سوى شیعیان به سوى امام را بدون مجوزشرعى تصرف نمایند .
لذا یکى از وظایف محمد بن عثمان، تکذیب مدعیان دروغین و رسوا کردن آنان و اثبات نیابت خود و فراهم آوردن اطمینان و اعتماد شیعیان به سوى خویش بود . یکى از دلیل هاى مشهود و راه هاى عملى بر صحَت نیابت و وساطت خویش از طرف امام غائب، خبر دادن از امور غیبى وپنهانى با عنایت امام زمان)ع ( به وسیله توقیعات و طرق دیگر بود
. محمد بن عثمان به جهت طولانى بودن دوره نیابت اش فرصت بیان بعضى از حقایق راجع به امام زمان)ع(از تولد تا غیبت را داشته است . لذا در زمینه هاى مختلف درباره امام زمان)ع (و درباره موضوعات دیگر، از ایشان روایت نقل شده است
. احادیثى که از ایشان نقل شده نشان مى دهد که وى مکرراً امام زمان)ع (را حتى از دوران کودکى آن حضرت دیده و در دوران امامتش با او ملاقات هایى داشته است . راوى مى گوید:
محمد بن عثمان، قبرى را براى خود حفر کرد و آن را با چند قطعه تخته آماده ساخت وقتى علت آن را پرسیدم، گفت : براى مردن اسبابى هست بعد از آن نیز از وى پرسیدم، گفت : مأمور شده ام که خود را جمع وجورکنم. سپس دو ماه بعد وفات یافت. (4)
ابو جعفر محمد بن عثمان در سال305.هـ ق در آخر ماه جمادى الاولى وفات کرده است. قبر او درکنار قبر مادرش، بر سر راه کوفه و در محلى که خانه اش آن جا بود واقع است. (5) این محل در سمت غربى بغداد مى باشد(6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- غیبة طوسی، ص 362.
2- غیبة طوسی، ص 360.
3- غیبة طوسی، ص361 کمال الدین ج 2،ص15
. 4- بحا رالانوار، ج 51، ص 351 کمال الدین ج2 ص 502
. 5- غیبة طوسى ص 366 سفینة البحار، ج 7 ص 211.
6- تار یخ سیاسی غیبت امام دوازدهم عج ص 183.
 

کانال تلگرام

بالا