• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

غائب کیست؟!

Rokn Al Hoda 13

New Member

[FONT=yekan-joom !important]این روزها مصادف است با روزهای ولادت امام محمد بن الحسن(ع)[/FONT][FONT=yekan-joom !important]امام و حجت الهی که بیش از هزار سال است که تنهایش گذاشتیم. امامی که مُغیَّب است و ما هستیم که او را غائب نمودیم و تنها رها کردیم. شاید برخی بگویند که تقصیر ما چیست؟ ما که در زمان ایشان حضور نداشتیم و باعث غیبت ایشان نشدیم. ما که او را تنها نگذاشتیم و او را رها نکردیم. ساده‌ترین پاسخی که می‌توان به این مسأله داد این است که ما به کار و این فرآیند غیبت ایشان، راضی و خشنود هستیم. همان طور که در قیامت، افرادی را می‌آورند و به خاطر گناهی که دیگران انجام دادند مورد بازخواست قرار می‌دهند، در مورد امام مهدی(ع) نیز این چنین است. اکثر قریب به اتفاق مردم و بلکه همه مردم در عصر غیبت ایشان، راضی و خشنود بودند و کاری برای ظهور ایشان ننمودند و علت اصلی غیبت بودند. یعنی خود ما علت و سبب اصلی غیبت امام مهدی(ع) بودیم و باعث شدیم که ایشان غائب شوند. تا اعتراف به این مسأله نکنیم، نمی‌توانیم علتی باشیم برای ظهور ایشان. نمی‌توانیم سببی باشیم برای جلوانداختن ظهور ایشان. تمام مشکلات و مسائل از منیت و من است. همان عاملی که باعث شد تمام منتظران و مردم در امتحان الهی شکست بخورند و در برابر حجت‌های الهی بایستند و آن‌ها را تنها بگذارند. پس بر ماست که با خود کمی مُنصف باشیم و محاسبات خود را بازبینی نماییم و خود را عامل غیبت ایشان بدانیم. نکته دیگر این است که چه کنیم، غیبت ایان به پایان برسد؟ پاسخ این پرسش بسیار آسان است. ما باید در برابر خداوند تسلیم باشیم و در برابر کار‌های او چرا نیاوریم. لذا خداوند متعال از ما امتحان دیگری گرفته است و ما را با فرستاده امام مهدی(ع) مورد امتحان قرار داده است. سیداحمدالحسن(ع) فرستاده و وصی امام مهدی(ع) سال‌هاست که بین ماست و ندای «هل من ناصر ینصرنی؟» سر می‌دهد. اگر مهدی(ع) برای ما مهم است، بر ما فرض و لازم است که فرستاده او را بشناسیم و در مرحله بعد، او را یاری دهیم تا غیبت امام مهدی(ع) را به پایان برسانیم و عاملی باشیم برای تمکین و حکومت ایشان.[/FONT][FONT=yekan-joom !important]به امید آن روز.[/FONT][FONT=yekan-joom !important]یا مهدی(ع)[/FONT][FONT=yekan-joom !important]این روزها مصادف است با روزهای ولادت امام محمد بن الحسن(ع)[/FONT][FONT=yekan-joom !important]امام و حجت الهی که بیش از هزار سال است که تنهایش گذاشتیم. امامی که مُغیَّب است و ما هستیم که او را غائب نمودیم و تنها رها کردیم. شاید برخی بگویند که تقصیر ما چیست؟ ما که در زمان ایشان حضور نداشتیم و باعث غیبت ایشان نشدیم. ما که او را تنها نگذاشتیم و او را رها نکردیم. ساده‌ترین پاسخی که می‌توان به این مسأله داد این است که ما به کار و این فرآیند غیبت ایشان، راضی و خشنود هستیم. همان طور که در قیامت، افرادی را می‌آورند و به خاطر گناهی که دیگران انجام دادند مورد بازخواست قرار می‌دهند، در مورد امام مهدی(ع) نیز این چنین است. اکثر قریب به اتفاق مردم و بلکه همه مردم در عصر غیبت ایشان، راضی و خشنود بودند و کاری برای ظهور ایشان ننمودند و علت اصلی غیبت بودند. یعنی خود ما علت و سبب اصلی غیبت امام مهدی(ع) بودیم و باعث شدیم که ایشان غائب شوند. تا اعتراف به این مسأله نکنیم، نمی‌توانیم علتی باشیم برای ظهور ایشان. نمی‌توانیم سببی باشیم برای جلوانداختن ظهور ایشان. تمام مشکلات و مسائل از منیت و من است. همان عاملی که باعث شد تمام منتظران و مردم در امتحان الهی شکست بخورند و در برابر حجت‌های الهی بایستند و آن‌ها را تنها بگذارند. پس بر ماست که با خود کمی مُنصف باشیم و محاسبات خود را بازبینی نماییم و خود را عامل غیبت ایشان بدانیم. نکته دیگر این است که چه کنیم، غیبت ایان به پایان برسد؟ پاسخ این پرسش بسیار آسان است. ما باید در برابر خداوند تسلیم باشیم و در برابر کار‌های او چرا نیاوریم. لذا خداوند متعال از ما امتحان دیگری گرفته است و ما را با فرستاده امام مهدی(ع) مورد امتحان قرار داده است. سیداحمدالحسن(ع) فرستاده و وصی امام مهدی(ع) سال‌هاست که بین ماست و ندای «هل من ناصر ینصرنی؟» سر می‌دهد. اگر مهدی(ع) برای ما مهم است، بر ما فرض و لازم است که فرستاده او را بشناسیم و در مرحله بعد، او را یاری دهیم تا غیبت امام مهدی(ع) را به پایان برسانیم و عاملی باشیم برای تمکین و حکومت ایشان.[/FONT][FONT=yekan-joom !important]به امید آن روز.[/FONT][FONT=yekan-joom !important]یا مهدی(ع)[/FONT]​
 
کانال تلگرام

بالا