• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

عید قربان است و ما قربان سید احمدیم

اشعار احمدی

مدیر بخش
قربان سید احمدیم


عید قربان است و ما قربان سید احمدیم

دوست داران یمانی ، آن امام سرمدیم

با یمانی عاقبت فتح جهانی می کنیم

بر همین باور ، یقینا ما به دنیا آمدیم


@ashaar13
 

کانال تلگرام

بالا