• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

على بن محمد سمرى چهارمین و آخرین نایب

معلم موسی

مدیر بخش
بسم الله الرحمن الرحیم
على بن محمد سمرى
چهارمین و آخرین نایب از نوَاب خاص امام زمان (ع)، ابو الحسن على بن محمد سمرى است که پس از حسین بن روح عهده دار مقام نیابت گردید. موثق بودن و جلالت او مشهورتر از آن است که ذکر شود. نیابت او از طرف امام زمان (ع) به سفارش حسین بن روح صورت گرفت. (1)

وى از خاندانى متدین و شیعه بوده است که در خدمتگزارى به سازمان امامیه از شهرت بسیارى برخوردار بودند و همین اصالت خانوادگى او، باعث شد که در سفارت، با مخالفت چندانى مواجه نگردد. (2)
بسیارى از اعضاى این خاندان همچون حسن و محمد، فرزندان اسماعیل بن صالح و على بن زیاد، در بصره املاکى بسیارى داشتند. آنان نیمى از درآمد این املاک را وقف امام یازدهم (ع) کرده بودندکه امام، هر ساله درآمد آن را دریافت و با ایشان مکاتبه مى کرد (3) شیخ طوسى او را جزء اصحاب امام حسن عسکرى (ع) به شمار آورده (4) و حضرت با وى مکاتباتى داشته است .
شش روز قبل از رحلت سمرى، توقیعى از سوى امام دوازدهم (ع) صادر شد که در آن، صاحب الامر، مرگ نایب چهارم را پیشگویى و زمان مرگ او را نیز تعیین کرده بود . متن توقیع، نمایان گر پایان غیبت صغرى و انقطاع نیابت خاصه و آغاز غیبت کبرى و نیابت عامه است . متن توقیع چنین است:
اى على بن محمد سمرى خداوند پاداش برادران دینى تو را در مصیبت مرگ تو بزرگ دارد. تو از اکنون تا شش روز دیگر خواهى مرد پس امر حساب وکتاب خود را جمع و جورکن، و درباره نیابت و وکالت، به هیچ کس وصیت مکن تا به جاى تو بنشیند، زیرا غیبت کامل فرا رسیده است . دیگر تا آن روزى که خداى تبارک و تعالى بخواهد، ظهورى نخواهد بود و آن، پس از مدت درازى خواهد بودکه دل ها را سختى و قساوت فراگیرد و زمین از ستم و بیداد پرگردد.
به زودى از شیعیان من ادعاى مشاهده خواهندکرد . بدان هرکس که پیش از خروج سفیانى و برآمدن صیحه و بانگى از آسمان، ادعاى دیدن من را نماید، دروغگو و تهمت زننده است. قدرت و توانایى از آنِ خداوند بلند پایه بزرگ است و بس. (5)
حضار از توقیع شریف، نسخه برداشته و از نزد او بیرون رفتند و چون روز ششم شد، به سوى او بازگشتند و دیدند نزدیک است جان به جان آفرین تسلیم کند. به وى گفتند: جانشین شماکیست؟ فرمود: خدا را مشیتى است که خود انجام خواهد داد . این مطلب راگفت و درگذشت.
على بن محمد سمرى در سال 329 هـ. ق وفات یافت و قبر او در بغداد، در خیابان معروف به خلنجى، جنب ربع المحول، نزدیک نهر ابوعتاب مى باشد. (6) او سه سال امر نیابت حضرت را به عهده داشت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تنقیح المقال ج 2ص 305.
2- آ خرین امید داود الهامى ص 109.
3- همان ص108.
4- رجال طوسى ص 432.
5- کمال الدین ج 2، ص516, بحا رالانوار ج 51، ص 360 اعلام الورى ص 417.
6- غیبة طوسى، ص 396.
 

کانال تلگرام

بالا