• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

علت مسلمان شدن يکي از دانشمندان يهودي امريکايي _ روبرت گيلهم

معلم موسی

مدیر بخش
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء _ سوره بقره آيه 228

ترجمه: و بر زنان مطلقه که بر خود نگاه کنند و انتظار برند تا (سه ماه) سه پاکي از(حيض)عادت ماهانه

به نقل از سايتهاي متفاوت عربي در روزنامه المرصد دانشمند و پزشک يهودي امريکايي که سالها در جنين شناسي انسان تحقيق و پژوهشهاي بسيار گسترده انجام داده است پس از مطالعه آيات قرآن و تطابق سه ماه عده ماهانه زنان در وقت طلاق با آنچه خود در تحقيقات بدان رسيده بود برآن شد که اسلام را بعنوان برترين و سالم ترين دين معرفي نموده و مسلمان شود.روبرت گيلهم که رهبر يهوديان موسسه آلبرت انيشتين در ايالات متحده امريکا است و متخصص در دنياي جنين شناسي کودک است پس از اينکه متوجه شد که تحقيقات او دقيقاً مطابق با متن آيات قرآني است تصميم بر اعلام نمودن مسلماني خود نمود وي مي افزايد در هر بار نزديکي دو جنس مونث و مذکر اثري از همان نزديکي در بدن زن باقي ميماند که همانند اثر انگشت است و اين نزديکي اگر آخرين بار باشد بعد از سه ماه بطور کامل اثر پاک شدن رحم قابليت قبول اثر ديگر را پيدا ميکند و به عبارتي ايشان بدين نتيجه رسيدند که در هرماه به نسبت 25 الي 30 درصد از آن اثر پاک ميشود و تا سه ماه بطور کامل آن اثر محو شده زن قابليت تقبل و پذيرفتن اثر ديگر را دارا ميشود که اين همان عده طلاق در آيه 228 سوره بقره است .

سپس آن دانشمند برآن شد در يک محله آمريکايي که اصليت افريقا و مسلمان هستند و زنان متدين و ملزم به همسران خود دارند تحقيقي را انجام دهد و پس از صدها مورد متوجه شد که هر کدام از زنان در رحم خود غير از اثر نزديکي با همسران خود هيچ اثري را در خود ندارند .آنگاه به يکي از محله هاي بي بند بار امريکا رفته و از زنان متاهلي که به مسائل وفا به همسران و دين داري اعتقادي ندارند آزمايشات عديده انجام داد و در تمامي آنها متوجه شد هر کدام از زنان در رحم و بدن خود از دو مرد يا سه مرد غير از همسر خود اثر نزديکي را حمل ميکنند و متوجه شد که آنان تماماً به همسران خود خيانت ميکنند روبرت سپس بر آن شد که بر همسر خود آزمايش را انجام دهد و متوجه شد که اثر سه مرد ديگر در رحم همسرش موجود است و به او خيانت ميکند لذا به سه فرزند خودش شک کرد که آيا واقعاً از صلب او هستند يا خير و با آزمايشات مشخص شد که تنها يک فرزند از سه فرزند به او تعلق دارد و آن دو فرزند از غير او ميباشند .پس وارد دين اسلام شده و دين اسلام را از پاک ترين اديان اعلام کرد.

ترجمه متن از عربي به فارسي توسط شيخ سعيد مزرعه
زمان انتشار خبر سه شنبه 31/5/1391
در سايتهاي جهان 3 شوال 1433 قمري


نظر
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
بى خدايى، بى دينى 0

کانال تلگرام

بالا