• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

صورتي در ماه و کف دستی دز آسمان

کوثر الأنصار

اللهم إلحقنا بالصالحین.
صورتي در ماه وکف دستي در آسمان نعماني به سند خود نقل مي کند که امام صادق عليه السلام فرمود: (العام الذي فيه الصيحة قبله الآيه في رجب) سالي که در آن صيحه واقع مي شود، قبل از آن نشانه اي در رجب رخ مي دهد. گفت شد که آن چيست؟ فرمود: (وجه يطلع في القمر ويد بارزة) صورتي در ماه ظاهر مي شود ودستي آشکار (مي گردد). در همين کتاب از حضرت صادق عليه السلام روايت شده که در بيان علائم محتوم ظهور فرمود: (النداء والسفياني وقتل النفس الزکية وکفّ يطلع من السماء وفزعة في شهر رمضان) نداء، سفياني، کشته شدن نفس زکيه، کف دستي در آسمان آشکار مي گردد وواقعه مهيبي در ماه رمضان. در علامت يازدهم گذشت که: وکفي آشکار مي شود ومي گويد: اين واين.
 

کانال تلگرام

بالا