• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سیمای حضرت مهدی(ع)درکلام نبوی

کوثر الأنصار

اللهم إلحقنا بالصالحین.
مجله:موعود-آذر 1385، شماره 70
نویسنده : رضا نبوی ، صفحه 63

پیامبر اعظم(ص) اسلام مجموعة تکامل یافتة فضائل همة انبیاء و اولیای الهی در طول تاریخ درخشان ترین کهکشان عالم وجود است که هزاران منظومه و خورشید درخشان فضیلت و کرامت را در خود جای داده است، علم توأم با اخلاق، حکومت همراه با حکمت، عبادت همراه با خدمت به خلق، جهاد توأم با رحمت، عزت همراه با فروتنی، روزآمدی توأم با دوراندیشی و صداقت با مردم در عین پیچیدگی های سیاسی از ویژگی هیا بارز پیامبر اکرم(ص) است.

جلوة آشکار و مظهر اسمای خداوندی، نمونة انسان کامل و سرآمد تمام پیامبران و ختم رسل است.

پیامبر رحمت و رأفت دربارة ویژگی های یاران آخرین جانشین خود، یعنی حضرت مهدی(ع) بیاناتی دارند که به اجمال به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم.

از بارزترین صفات گروهی که در آخرالزمان برای حق می جنگند و تا روز قیامت همیشه پیروز و سربلندند، می توان از ایستادگی و ایمان راسخ آن ها در دین، جهاد و مبارزه و مقابلة با دشمنان دین، توجه آن ها به حضرت مهدی(ع) در هنگامه ظهور و سرسپردگی و اطاعت از این امام نام برد.

در مورد این طائفه از امت آخرالزمان، تعابیر مختلفی در بیانات مبارک پیامبر اعظم(ص) مشاهده می شود. به پیروزی، و سربلندی، حقانیت، جهاد و مبارزة آن ها با مخالفان دین تا ظهور حضرت مهدی(ع) ادامه دارد. آن حضرت، در برخی از روایات با دو کلمة «حتّی» و «إلی»، در برخی دیگر با جملة «حتّی تقوم الساعة» و در گونه ای دیگر از روایات با «حتی یخرج المسیح» الدّجال» و یا «حتی امر الله و ینزل عیسی بن مریم»، پیروزی آن ها را تا روز موعود متذکر می شود.

همیشه گروهی از امت من برای حق مبارزه می کنند و تا روز قیامت پیروز خواهند بود. سپس فرمود: بعد از نزول حضرت عیسی بن مریم(ع) امیر آن ها به او (مسیح) می گوید: بیا و با ما نماز بخوان [مسیح] در جواب می گوید: نه، برخی از شما سرور و آقای برخی دیگر هستید، خداوند این امت را گرامی داشته است.1

در حدیث دیگری از رسول خدا(ص) آمده است: همیشه گروهی از امت من برای حق مبارزه می کنند و نسبت به آنچه مقصودشان است پیروزند، تا این که امر خداوند عزوجل بیاید و عیسی بن مریم ظاهر گردد.2

روایات فراوانی به این مطلب اشاره دارد که منظور از «امر خداوند عزوجل»، ظهور حضرت مهدی(ع) است. به عنوان مثال روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که ایشان در تفسیر آیة «أتی أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون؛ [هان] امر خدا در رسید پس در آن شتاب مکنید. او منزّه و فراتر است از آن چه [با وی] شریک می سازند.»3 می فرمایند: نخستین کسی که با قائم(ع) بیعت می کند جبرییل است که به صورت پرنده ای سفید نازل می شود و با آن حضرت بیعت می نماید. سپس یک پای بر بیت الله الحرام و پای دیگر بر بیت المقدس می گذارد. آن گاه با صدای فصیح بلیغی که خلایق می شنوند فریاد خواهد زد: «امر الهی آمد، پس آن را زود مشمارید.»4

و در روایتی دیگر از ایشان آمده است:

امر خداوند عزوجل همان امر ماست پس در آن عجله نشود، خداوند آن را با سه ارتش تأیید می فرماید: فرشتگان، مؤمنان و رعب. خروج آن حضرت همچون خروج رسول خدا(ص) خواهد بود و آن فرمودة خدای عزوجل است: هم چنان که خداوند تو را به حق [و برای اعتلای کلمة توحید] از خانه ات بیرون ساخت و گروهی از مؤمنین از آن اکراه داشتند.5 و 6

در احادیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) هم چنان از «امر خداوند» و پیروزی یاران حضرت مهدی(ع) سخن به میان می آید: همیشه گروهی از امت من پیروزمندانه دین را حفظ می کنند، بر دشمنانشان چیره و غالب اند، مخالفت با آن ها ضرری به آن ها نمی رساند مگر زحمت ها و سختی هایی که به آن ها وارد می شود، تا این که امر خداوند بیاید در حالی که آن ها با همین وضعیت هستند. گفتند: یا رسول الله(ص)، آن ها در چه مکانی هستند؟ فرمود: در بیت المقدس و اطراف آن.7

در روایت دیگری آن حضرت، علاوه بر ذکر مکان این گروه در بیت المقدس و نواحی آن، از دمشق نیز یاد می کند:

همیشه گروهی از امت من بر دروازه های دمشق و اطراف آن و بر دروازه های بیت المقدس و اطراف آن جنگ می کنند، خواری و ذلت خوارشوندگان ضرریی به آن ها وارد نمی سازد، آن ها همچنان ثابت و پیروز بر حق اند تا این که حضرت مهدی(ع) ظهور کنند.8

چند روایت دیگر نیز با همین مضمون از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:

همیشه گروهی از امت من بر حق اند تا امر خداوند عزوجل [ظهور حضرت مهدی(ع)] تحقق یابد.9

گروه اندکی از امت من برای امر خداوند می جنگند، بر دشمنانشان غالب اند، مخالفت با آن ها ضرری به آن ها نمی رساند تا این که حضرت مهدی(ع) ظهور کنند.10

هم چنان این دین سربلند و پابرجاست، گروهی از مسلمانان به خاطر [حفظ] آن می جنگند تا این که حضرت مهدی(ع) ظهور کنند.11

اگر خداوند برای کسی خیری را بخواهد او را در دین فقیه می سازد (درک و معرفت معارف دین). گروهی از این امت هم چنان بر امر خداوند پایدارند، مخالفت با آن ها ضرری به آن ها نمی رساند تا این که امر خداوند ظاهر گردد در حالی که آنان پیروزند.12پی نوشت ها:

1. ینابیع المودة، ص 432؛ مجمع البیان، ص54.

2. مجمع البیان، ج 4، ص 503؛ کنزالعمال، ج14، ص618.

3. سورة نحل (16)، آیة 1.

4. صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص671.

5. سورة انفال، آیة 5.

6. تفسیر عیاشی، ج2، ص254.

7. کنزالعمال، ج 12، ص283.

9. سیوطی، الدر المنثور، ج1، ص321؛ کنزالعمال، ج12، ص165.

10. همان، ج6، ص61.

11. کنزالعمال، ج12، ص165.

12. جمع الجوامع، ج1، ص843؛ سیوطی، همان، ج1، ص321
.
 

کانال تلگرام

بالا