• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سوی خدا می‌خواند

  • شروع کننده موضوع fadak
  • تاریخ شروع

fadak

Guest
به کسی نامه نوشتم جگرم سوخت بسی

اینکه از آل علی (ع) آمده فریادرسی

به تمسخر ز سر غفلت و نادانی خویش

این‌چنین داد جوابم ز چه نامد زین پیش

ما علی را نشناسیم تو گویی مهدی؟

ما خدا را نپذیریم تو گویی که وصی؟

راز دل را به دلم گفت: شده سیر ز دین

زین همه قبله رنگین و سراسر از کین

گفت: ای نامه‌رسان هیچ عدالت دیدی؟

تو ز دنیا و ز اهلش جز خباثت دیدی؟

دین کجا بود ز اسلام نشانی دیدی؟

یا به‌جز خط و کلامی تو ز قرآن دیدی؟

گفتمش صبر کن ای مردِ ز پا افتاده

که به درد تو طبیب آمده اما ساده

آمده تا که زمین را پرِ از عدل کند

خالی از جور و ستم پاک ز هر رذل کند

او همان منجی دنیاست عدالت بر دوش

آمده تا که کند ظلم و ستم را خاموش

گر که خواهی شوی از بند ستم‌ها آزاد

باید از دل تو کنی یادِ خدا را فریاد

پرچمش پرچم حق است خدا می‌داند

او فقط روی زمین سوی خدا می‌خواند

به کسی نامه نوشتم جگرم سوخت بسی اینکه از آل علی(ع) آمده فریادرسی


نوشته سوی خدا می‌خواند اولین بار در یمانی موعود سید احمدالحسن (ع). پدیدار شد.

ادامه مطلب...
 

کانال تلگرام

بالا