• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سخنی با مسیحیان

Yas_313

New Member
برادران و خواهران عزیز مسیحی

«اعتقاد به منجی و انتظار برای آمدنش» وجه اشتراک تمامی ادیان الهی می باشد و همگیِ ما چشم انتظارش هستیم. فرقی هم نمی کند که خود را پیرو کدام نبی و یا انبیاء بدانیم ، مهم اینست که همه ما باور داریم سرانجام روزی او می آید و دست پُر مهر و برکتش را بر سر تمامی مردم جهان می کِشد و جهل و ظلم و بی عدالتی را برای همیشه از میان بر می‌دارد.

اما هر کدام از ما چه تصوری از آمدنش داریم ؟ منتظر روزی هستیم که آسمان شکافته شود و او سوار بر ابرها بیاید ؟ یا ایشان را سوار بر سفینه های فضایی می بینیم که به ناگاه در آسمان ظاهر می شود و همگان او را مشاهده می کنند ؟

به یک نمونه از تفسیرهایی که بیان می دارد عیسی (ع) سوار بر ابر می آید ، اشاره می کنیم :

... در تمامی تاریخ ، از آفرینش عالم به این سو ، تنها دو واقعه وجود دارد که اهمیتشان تا ابد باقی خواهد ماند. این دو واقعه از مجمع تمامی وقایع دیگر تاریخ عظیم‌تر و مهم‌تر می‌باشند. همه رویدادهای دیگر ، همه پادشاهان ، همه جنگ ها و همه حکومت ها به باد فراموشی سپرده خواهند شد ، اما این دو رویداد هرگز از یادها زدوده نخواهد شد. نخستین ، تولد عیسی در جهان می‌باشد و دومین ، بازگشت او «بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم» (متی ۲۴: ۳۰).
[تفسیر کاربردی عهد جدید ، توماس هیل - استیفان تورسون ، مترجم : آرمان رشدی و فریبرز خندانی ، منبع : سایت رازگاه]

http://www.razgah.com/commentary.engil

متی ۱۳ : ۱۳
از اینرو با ایشان به مَثَل ها سخن می گویم ، زیرا : «می نگرند ، امّا نمی بینند ؛ گوش می کنند ، امّا نمی شنوند و نمی فهمند.

لوقا ۸ : ۱۰ – ۹
۹- پس شاگردانش از او سوال نموده ، گفتند که «معنی این مَثَل چیست؟»
۱۰- گفت : «شما را دانستن اسرار ملکوت خدا عطا شده است و لیکن دیگران را به واسطه مَثَل ها ، تا نگریسته نبینند و شنیده درک نکنند.

در کتاب مقدس بسیاری از مسائل با رمز و مَثَل بیان گردیده است و بیان مفهوم حقیقیِ آن ها ، تنها از عهده ی فرستادگان الهی بر می آید که به ملکوت خداوند راه دارند و از تمامی اسرار آن ها به اراده ی پروردگار آگاه می گردند.
و به این خاطر است که همگان دچار سرگردانی و تشویش شده اند و آمدنِ او را همانند فیلم ها و کارتون ها تصور می کنند ، چراکه حل تمامی این مَثل ها به دست منصوبین خداوند می باشد و نه هر کسی که از راه برسد !

و اینک «منجی» آمده است.
آری! او سوار بر ابر آمد ، اما نه آنچنان که تصور می شد.

سید احمدالحسن همان منجیِ وعده داده شده در تمامی ادیان الهی است.
فرستاده ای از جانب ایلیای نبی (ع) ، عیسی مسیح (ع) و امام محمد بن الحسن العسکری (ع) .
مگر می شود هیچگونه اختلافی میان انبیای الهی نباشد و پروردگار و ماموریت و هدف آن ها یکسان باشد که همان نشر یکتا پرستی و عدالت و ... است ؛ اما فرستاده ی آن ها یکی نباشد ؟

او تمامی متشابهات و سرگردانی های کتاب های مقدس را حل کرده است و از نمایندگان همه ادیان دعوت به مناظره نموده است.
سید احمد نه تنها با قرآن که با کتاب مقدس هر عقیده ، حقانیت خویش را ثابت کرده است و با ملحدین نیز به شیوه خودشان احتجاج نموده است. او همان منجیِ موعود است.

سید احمدالحسن :

از تمامی فرقه ها -اعم از شیعه و سنی و علمای مسیحی و یهود- طلب مبارز و هماورد می کنم تا ثابت کنم که من -نسبت به مسلمانان- فرستاده ای از جانب امام مهدی (ع) و -نسبت به مسیحیان- از جانب عیسی (ع) و -نسبت به یهود- از طرف ایلیا آمده ام و برای مناظره با بزرگان تمامی ادیان –هریک با کتابش- آماده ام ... .

(خطبه ملاقات)
 
کانال تلگرام

بالا