• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

زیارتنامه امام رضا (ع)

یا مهدی

New Member
بسم الله الرحمن الرحیم
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له


گواهم که نیست الهی جز خدای یگانه که شریکی برای او

و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و انه سید الاولین و الاخرین

نیست و گواهم به اینکه محمد بنده خدا و رسول خداست

و اینکه اوست آقای اولین و آخرین

و انه سید الانبیاء و المرسلین


و اوست آقای پیغمبران و رسولان

اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك و نبیك و سید خلقك اجمعین


خدایا درود فرست بر محمد بنده ات و رسولت و پیغمبرت

و آقای آفریدگانت همگی

صلوة لا یقوی علی احصائها غیرك


درود و رحمتی که نتوان او را شمرد غیر از تو

اللهم صل علی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب عبدك و اخی رسولك

خدایا درود فرست بر امیرمؤمنان علی بن ابیطالب

بنده تو و برادر رسول تو

الذی النتجبته بعلمك و جعلته هادیا لمن شئت من خلقك

که برگزیدی او را به دانش خودت

و قرار دادی او را رهبر به هر که خواستی از خلق خود

و الدلیل علی من بعثته برسالاتك

و راهنما بر کسی که مبعوثش کردی به رسالت های خودت

و دیان الدین بعدلك و فصل قضائك بین خلقك

و جزابخش در دیانت به عدلت و فیصله دهنده حکم تو بین خلقت

و المهیمن علی ذلك كله

و نگهبانش کردی بر همه اینها

و السلام علیه و رحمة الله و بركاته

و درود بر او و رحمت خدا و برکات او

اللهم صل علی فاطمة بنت نبیك و زوجة ولیك

خدایا درود فرست بر فاطمه دختر پیغمبرت و همسر ولی تو

و ام السبطین الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة

و مادر دو سبطه حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت

الطهرة الطاهرة المطهرة التقیة النقیة الرضیة الزكیة

بهشت آن بانوی پاک و پاکیزه گوهر مطهره پرهیزکار پاکیزه

و پسندیده پاک و مبرا از هر نقص

سیدة نساء اهل الجنة اجمعین

بانوی زنان اهل بهشت همگی

صلوة لا یقوی علی احصائها غیرك


رحمتی که نتوان شمردش جز خودت

اللهم صل علی الحسن و الحسین سبطی نبیك

خدایا درود فرست بر حسن و حسین دو سبط پیغمبرت

و سیدی شباب اهل الجنة

و دو آقای جوانان اهل بهشت

القائمین فی خلقك


آن دو بزرگوار برای اقامه دین قیام کردند در میان خلق تو

و الدلیلین علی من بعثت برسالاتك

و دو رهنما بر کسیکه او را مبعوث کردی به رسالت

و دیانی الدین بعدلكو فصلی قضائك بین خلقك

خودت و دو پاداش دهنده دیانت طبق عدلت

و دو فیصله بخش قضایت در میان خلق

اللهم صل علی علی بن الحسین عبدك القائم فی خلقك


خدایا درود فرست بر علی بن الحسین بنده تو

و قیام کننده در میان خلق تو

و الدلیل علی من بعثت برسالاتك و دیان الدین بعدلك

و راهنما بر کسیکه او را مبعوث کردی به رسالت خودت

و داور در دین مطابق عدلت

و فصل قضائك بین خلقك سید العابدین

و فیصله دهنده حکم تو و حاکم در امر دین

در میان خلق تو آقای عابدان

اللهم صل علی محمد بن علی عبدك


خدایا درود فرست بر محمد بن علی بنده تو

و خلیفتك فی ارضك باقر علم النبیین


و جانشین تو در زمین شکافنده علم پیغمبران

اللهم صل علی جعفر بن محمد الصادق عبدك و ولی دینك


خدایا درود فرست بر جعفر بن محمد راستگو بنده تو

و سرپرست دین تو

و حجتك علی خلقك اجمعین الصادق البار


و حجت تو بر همه خلقت راستگو و خوشرفتار

اللهم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی عبدك و ولی دینك

خدایا درود فرست بر علی بن موسی الرضا پسندیده

بنده ات و سرپرست دین تو

القائم بعدلك و الداعی الی دینك و دین ابائه الصادقین


آن قیام کننده به عدل تو و دعوت کننده به دینت و دین پدران راستگویش

صلوة لا یقوی علی احصائها غیرك


درودی که نتوان شمرد و احصاء کرد جز تو

اللهم صل علی محمد بن علی عبدك و ولیك


خدایا درود فرست بر محمد بن علی بنده ات و ولی تو

القائم بامرك و الداعی الی سبیلك

قیام کننده به فرمان تو و دعوت کننده به راهت

اللهم صل علی علی بن محمد عبدك و ولی دینك


خدایا درود فرست بر علی بن محمد النقی بنده (خاص ) تو

و حافظ و نگهبان دین تو

اللهم صل علی الحسن بن علی العامل بامرك


خدایا درود فرست بر حسن بن علی عمل کننده به فرمان تو

القائم فی خلقك الداعی الی طاعتك و طاعة رسولك

قیام کننده در میان خلقت دعوت کننده بود به اطاعت تو و اطاعت رسولت

صلواتك علیهم اجمعین

درود و رحمت های تو بر همه آن بزرگواران

اللهم صل علی حجتك و ولیك القائم فی خلقك

خدایا درود فرست بر حجت خودت و ولیت که قیام کننده در میان خلقت

صلوة تامة نامیة باقیة


رحمتی پی در پی با برکت و پایدار

تعجل بها فرجه و تنصره بها

شتاب کن بدان فرج او را و یاری کن او را

و تجعلنا معه فی الدنیا و الاخرة


و قرار ده ما را به او در دنیا و آخرت

اللهم انی اتقرب الیك بحبهم و اوالی ولیهم

خدایا من تقرب می جویم به تو به درستی آنها

و دوست دارم دوست آنها را

و اعادی عدوهم فارزقنی بهم خیر الدنیا و الاخرة

و دشمن دارم دشمن آنها را و روزیم کن به وسیله آنان

نیکی دنیا و آخرت را

و اصرفعنی بهم شر الدنیا و الاخرة و اهوال یوم القیمة


و دور کن از من به وسیله ایشان بدی دنیا و آخرت را

و هراس های روز قیامت را

السلام علیك یا ولی الله

درود بر تو ای ولی خدا

السلام علیك یا حجة الله


درود بر تو ای حجت خدا

السلام علیك یا نور الله فی ظلمات الارض

درود بر تو ای نور خدا در تاریکیهای زمین

السلام علیك یا عمود الدین

درود بر تو ای استوانه دین

السلام علیك یا وارث ادم صفوة الله


درود بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا

السلام علیك یا وارث نوح نبی الله


درود بر تو ای وارث نوح پیامبر خدا

السلام علیك یا وارث ابراهیم خلیل الله


درود بر تو ای وارث ابراهیم خلیل خدا

السلام علیك یا وارث اسمعیل ذبیح الله

درود بر تو ای وارث اسماعیل قربانی خدا

السلام علیك یا وارث موسی كلیم الله


درود بر تو ای وارث موسی هم سخن با خدا

السلام علیك یا وارث عیسی روح الله

درود بر تو ای وارث عیسی روح خدا

السلام علیك یا وارث محمد رسول الله


درود بر تو ای وارث محمد رسول خدا

السلام علیك یا وارث امیرالمؤمنین علی ولی الله

و وصی رسول رب العالمین

درود بر تو ای وارث امیرالمؤمنین علی ولی خدا

و وصی فرستاده پروردگار جهانیان

السلام علیك یا وارث فاطمة الزهراء


درود بر تو ای وارث فاطمه زهرا

السلام علیك یا وارث الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة


درود بر تو ای وارث حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت

السلام علیك یا وارث علی بن الحسین زین العابدین


درود بر تو ای وارث علی بن حسین زینت عابدان

السلام علیك یاوارث محمد بن علی باقر علم الاولین و الاخرین


درود بر تو ای وارث محمد بن علی شکافنده دانش اولین و آخرین

السلام علیك یا وارث جعفر بن محمد الصادق البار


درود بر تو ای وارث جعفر بن محمد راستگو خوشرفتار

السلام علیك یا وارث موسی بن جعفر

درود بر تو ای وارث موسی بن جعفر

السلام علیك ایها الصدیق الشهید

درود بر تو ای شهید با صدق و حقیقت

السلام علیك ایها الوصی البار التقی


درود بر تو ای جانشین نیکوکار با تقوی

اشهد انك قد اقمت الصلوة و اتیت الزكوة

گواهم به اینکه تو به پا داشتی نماز را و ادا کردی زکات را

و امرت بالمعروف و نهیت عن المنكر


و امر به معروف و نهی از منکر کردی

و عبدت الله حتی اتیك الیقین

و پرستش نمودی خدا را تا دم مرگ

السلام علیك یا ابا الحسن و رحمة الله و بركاته


درود بر تو ای اباالحسن و رحمت خدا و برکات او

اللهم الیك صمدت من ارضی و قطعت البلاد رجاء رحمتك


خدایا آهنگ به درگاهت کردم از وطنم و نور دیدم

و طی کردم شهرها را به امید رحمت

فلا تخیبنی و لا تردنی بغیر قضاء حاجتی

تو ناامید مکن مرا و باز مدار مرا بدون برآوردن حاجتم

و ارحم تقلبی علی قبر ابن اخی رسولك صلواتك علیه و اله


و رحم کن رفت و آمد بر سر قبر فرزند برادر رسولت

درودهای تو بر او و آل او

بابی انت و امی یا مولای اتیتك زائرا وافدا

پدر و مادرم فدای تو باد ای مولای من

آمدم به زیارتت و بدرگاه شما وارد شده

عائذا مما جنیت علی نفسی و احتطبت علی ظهری

و پناهنده از آنچه جنایت کردم بر خودم

و بار سنگین گناه را بر دوش کشیدم

فكن لی شافعا الی الله یوم فقری وفاقتی عندالله

مقام محمود و انت عنده وجیه


پس شفیع من باش به درگاه خدا روز نداریم و بی چیزیم

برای توست نزد خدا مقام پسندیده و تو نزد او آبرومندی

اللهم انی اتقرب الیك بحبهم و بولایتهم اتولی اخرهم بما تولیت به اولهم


خدایا من تقرب می جویم به سوی تو به دوستی و ولایت ایشان

پیرو و دوست آنهایم بدانچه پیرو و دوست اول آنها بودم

و ابرء من كل ولیجة دونهم

و بیزارم از هر دسته و گروهی جز آنها

اللهم العن الذین بدلوا نعمتك و اتهموا نبیك و جحدوا بایاتك

خدایا لعنت کن به کسانیکه تبدیل کردند نعمت را و متهم کردند

پیغمبرت را ومنکر آیات تو شدند

و سخروا بامامك و حملوا الناس علی اكتافال محمد

و مسخره کردند امامت را و سوار کردند مردم را بر دوش آل محمد

اللهم انی اتقرب الیك باللعنة علیهم و البرائة منهم

فی الدنیا و الاخرة یا رحمن


خدایا من تقرب می جویم به سویت به وسیله لعنت بر آنها

و بیزاری از آنها در دنیا و آخرت ای مهربان

صلی الله علیك یا اباالحسن صلی الله علی روحك و بدنك صبرت

رحمت خدا بر تو ای اباالحسن درود خدا بر روان تو

و جسم پاکت که شکیبا بودی

و انت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالایدی و الالسن

و تویی راستگو تصدیق شده بکشد خدا

هر که تو را کشت با دست و زبان
 

کانال تلگرام

بالا