• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

دجّال کیست ؟ چه نقشی در آخر الزمان دارد ؟

shabih_eisa@28

New Member
دجّال کیست ؟ چه نقشی در آخر الزمان دارد ؟


‼ به حدیث زیر دقت کنید

عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فکان أکثر خطبة حديثاً حدَّثناه عن الدجّال وحذَّرناه فکان من قوله أن قال: (إنَّه لم تکن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرّية آدم أعظم من فتنة الدجّال. وإنَّ الله لم يبعث نبيّاً إلاَّ حذَّر أمّته الدجّال وأنا آخر الأنبياء. وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيکم لا محالة).

ابي امامه باهلي گويد: رسول خدا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم براي ما خطبه خواند اکثر سخنانش در خطبه خبر دجال بود که ما را از او بر حذر مي داشت وفرمود: هيچ فتنه اي در زمين از روزي که خدا آدميزاده آفريد بزرگتر از فتنه دجال نيست وهمانا خدا هيچ پيغمبري مبعوث نفرمود جز آنکه او امتش را از دجال بر حذر داشت ومن آخرين پيغمبرانم وشما آخرين امتها مي باشد واو در ميان شما خروج مي کند.

..سنن ابن ماجة ج 2 ص 136

همانطوری که خیلی از عزیزان میدانند این دجالِ یک چشم ، شخص نیست ، بلکه سیستمی است که حاکم بر کل جهان شده است ، آن هم با مرکزیت آمریکا

سیستمی که به گفته ی خود و بزرگانش ، به دنبال ” نظم نوین جهانی ” هستند

و خیلی از ما امروزه این سیستم را به نام :

{ فراماسونری}
یا {شیطان پرستی }
میشناسیم
 
کانال تلگرام

بالا