• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

خطبه سوم: خطبه نصیحتی برای طلبه های حوزه هاى علمیه 8/ربـیـع الـثـانی/1426 هـ . ق...برابر با سال 13

  • شروع کننده موضوع يـوسف الأنصار
  • تاریخ شروع

يـوسف الأنصار

Guest


بِـسْـمِ اللَّهِ الـرَّحْـمـنِ الـرَّحِـیـمِ


و حـمد و سـپـاس خـدا بـر امـتحـانـات و بـر فـراوانی نـعـمت هایـش.

﴿وَ إِذْ قَـالَتْ أُمَّـةٌ مِـنْـهُمْ لِمَ تَعِـظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُـهْلِـكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبـهمْ عَـذَابـا شَدِیـداً قَالُوا مَـعْذِرَةً إِلَى رَبِّكـُمْ وَلَعَـلَّهُمْ یـتَّــقُونَ*فَلَـمَّا نَـسُوا مَا ذُكِّـرُوا بـه أَنْـجَـیـنَـا الَّذِینَ یـنـْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنـَا الَّـذِینَ ظَلَـمُوابِـعَذَابٍ بَـئـِیسٍ بِمـَا كَانـُوایـفْسُقُـونَ﴾(الأعراف:166-165).
﴿و آنـگاه كـه گـروهى از ایـشان گـفـتـند بـراى چـه قومى را كه خـدا هلاك ‏كـنـنـده ایـشان است ‏یا آنـان را بـه عـذابى سـخت، عـذاب خواهد كرد را پـند مى‏دهید؟ گـفـتـند تا مـعـذرتى پـیش پروردگارتـان بـاشد و شاید كه آنـان پرهـیـزگارى كـنـنـد * پـس هـنـگامى كه آنـچـه را بـدان تـذكـر داده شده بـودنـد از یـاد بـردنـد، كـسانى را كـه از كار بـد بـاز مى‏داشتـنـد را نـجـات دادیم و كـسانى را كـه ستم كردنـد بـه سزاى آنـكه نافـرمـانى مى‏كردنـد بـه عـذابى شدیـدگرفـتار كردیم﴾.(اعراف:166- 165 ).

خـطـاب بـه طـلـبـه ی حـوزه های عـلـمیه نـجـف اشرف و قـم و کلیه ی نــقـاط بـر روی زمـین.
بـا خـود مـنـصف بـاشیـد و قلب هایـتـان را بـه حکـمـت معـطوف سازیـد، و سـخـنـان مرا بـا انـصاف تدبـیـر کـنید، و صلـه رحم مـحمد(ص) را قـطـع نـکـنید، زیـرا کـه بـه عـرش الـهی متـصل است و می گویـد: خداونـدا هر کـه بـا من وصلـت کـند بـا او وصلت کـن، و هر کـه بـا من قـطـع رابـطه کـرد بـا او قـطـع رابـطه کـن.
بـه کدام یک از ثـقـلیـنِ هدایـت تـمسُک جُـستـیـد؟ بـه قرآن یا بـه عـتـرت؟ آیـا از خـود پـرسـیـده ایـد؟؟؟
اما قرآن، شـمـا آن را پـشت سر خـود نـهادیـد، و آن را سَبُک ترین امور در مـیـزان خـود قرار دادید. و اما عـتـرت، حکـمت یمانی و روایـات ربـانی آنـها را مانـند غبـاری کـه هوا آن را پـراکـنده می کـند آنـها را پـراکـنده کـردید. و هر آنـچـه موافـق هوای نـفـسانی شـمـا بـود پـذیـرفـتـید، هر چـند کـه راویـان آن اندک بـاشـند. و آنـچـه مـخـالـف هوای نـفـسانی شـمـا بـود، هر چـنـد کـه بـه حـد تواتـر رسید، را رد کـردید.
می گوئـید، روایـاتی کـه مرا توصیف کـرده اند حـجت نـیستـنـد. و وصـیـت رسول خدا(ص) بـه اَئـمه(ع) و بـه من و مـهـدیـیـن حـجت نـیست. و مـعـرفـت قرآن و راه های آسمانی حـجت نـیستـند. پس رسول اکرم(ص) و قرآن و عـتـرت(ع) در مـیـزان شـمـا چـقدر سبک هستـنـد، و در عـقل های شـمـا چـقدر بی اهـمیت می بـاشند.
و حـق را بـه شـمـا می گویم : در تورات نـوشـتـه شده است کـه: بـر من بـا تـمـام وجـودت توکل کـن، و بـر فـهـمت اعـتـمـاد نـکن، بـه هر طریـقی مرا بشنـاس، و من راه تو را روشن می سازم. خـود را حکیم حـساب نـکن. بـه من احـتـرام بـگذار و بـا سـخـنانم خـود را ادب کـن. و در قرآن می خوانـیـم:
﴿ وَالّـَذِینَ جَاهَـدُوا فِـیـنَا لَـنَـهْـدِیـنّـَهُمْ سُبُـلَـنـَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْـمـُحْسِنِینَ.(عـنکبوت:69).﴿وكـسانى كه در راه ما كـوشیده‏انـد بـه یـقیـن راه‏هاى خـود را بـر آنـان مى‏نـمایـیـم و در حـقـیـقـت،‏خـدا بـا نـیـكوكاران اسـت﴾.(عـنکبوت:69).


دانلود فایل صوتی خطبه
پخش آنلاین

دانلود اين خطبه با فرمت (PDF)
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

کانال تلگرام

بالا