• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

خطبه حج

پیام حقیقت

مدیر بخش
#احمدالحسن


ای مردم ! شما را دعوت می کنم که خودتان را از فتنه این علمای بی عملِ گمراه گمراه گر نجات دهید . در حال امت های پیش از خودتان اندیشه کنید . آیا علمای بی عمل را پیدا می کنید که پیامبران و اوصیا را یاری داده باشند ؟

پس تاریخ را دوباره با پیروی تان از علمای بی عمل و مبارزه با وصی امام مهدی (ع) تکرار نکنید ؛ همان گونه که امت های پیش از شما از علمای بی عمل پیروی کردند و با جانشینان و پیامبران فرستاده شده ی خود به جنگ برخاستند.

حتی یک بار هم که شده ، با خودتان انصاف داشته باشید و این پرسش را از خود بپرسید ، آیا پیش از اینکه از علمای آخرالزمان درباره ی جانشین امام مهدی (ع) بپرسید ، از رسول خدا (ص) و امامان (ع) درباره علمای آخرالزمان پرسیدید ؟ آیا از قرآن ، درباره علما پرسیدید ، که وقتی پیامبر یا جانشینی برانگیخته می شود ، موضع تغییر ناپذیر آنان چیست؟
#سید_احمد_الحسن


@ZamineSaze_Noor
 
کانال تلگرام

بالا