• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

خطبه جمعه 29 فروردین

saghim

New Member
بسم الله الرحمن الرحيم
خطبه اول:
الحمدلله رب العالمین وصلاه و سلام علی محمد و ال محمد الائمه و المهدیین وسلم تسلیما
ستایش مخصوص خداوندی است که اول است قبل از نشئت وآفرینش وآخری بعدازفناءپذیری همه چیزدانایی که ازیادنبردهرکه یادش کند،ونکاهد ازآنکه شکرش نماید،ونومید نسازد هرکس بخواندش، وقطع امید نکند کسی راکه به امیدش باشد،ودرودبرسرور فرستادگان الهی وپیامبررحمت محمد(ص)،وخاندانش ائمه ومهدیین،چراغهای شبهای تارورشته های محکم واستوار.در خطبه اول میپردازیم به نقل یکی از جواب های امام احمد الحسن(ع) در پاسخ به یکی از پرسش کننده گان و آن
سؤال 29متشابهات ج2:چرابنابه فرموده ی ائمه اطهار(ع)اگرزمین ازمعصوم یاحجت خداوندخالی شودزمین زیرورو خواهدشد؟
جواب:روایات دراین معنی بسیارندازجمله روایات ابی حمزه که می گوید؛(به ابی عبدالله ع گفتم؛آیاممکن است که زمین بدون امام باشد؟امام ع فرمودند؛اگرزمین بدون امام باقی بماند دگرگون ونابودخواهد)اصول کافی باب حجت. وروایت است (ازابی جعفر ع که می فرماید؛همانا اگر امام یک ساعت برداشته شود زمین طوفانی می شود همانطور که دریا طوفانی ومواج می شود) به این معنی است که حجت الهی مکان فیض رسیده،ونازل به زمین است پس به سبب وجودش درتمامی آسمانها ومقامات قدسی ومثال اوبرروی زمین همچون بندناف طفل است(وآن موضع رسیدن تغذیه به طفل است ومثال آن همچون ریسمان سری(ناف} است که ازآسمان به زمین رسیده وفیض الهی رابه زمین منتقل می کند(به وسیله ی آنهاروزی می خورید وبه وسیله ی آنها آسمان برشما می بارد)پس حجت الهی حبل متین وستون نوری که ازآسمان به زمین می رسد وبدون اوزمین زیرورو می شود یعنی نورالهی به زمین نمی رسد وزمین منحل گشته وبه عدم تبدیل می شودولذا فضل ومرحمتی که حجت الهی نسبت به خلق داردقابل توصیف نیست.
بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏
وَ الضُّحى‏ (1)وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى‏ (2)ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى‏ (3)وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى‏ (4)وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‏ (5) أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتيماً فَآوى‏ (6)وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى‏ (7)وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى‏ (8)فَأَمَّا الْيَتيمَ فَلا تَقْهَرْ (9)وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10)وَ أ مَّا بِنِعْمَةِ َ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)
اللهم صلی علی محمد وآل محمدالائمة والمهدیین وسلم تسليما كثيرا
بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه ي دوم: الحمدلله مالک الملک ...اللهم صل علی محمد و ال محمد الائمه و المهدیین وسلم تسلیما
ستایش ازآن خداوند یگانه واحداست،تنهای صمدکه نه کس را زاده،نه زاییده ازکس واورا هیچ همتایی نباشد، ستایش مخصوص خدایی که باولایت اهل بیت ع برما منت نهاد،ستایش برای خدایی که ولایت آل محمد رایک عمل نیکی قراردادکه باآن هیچ بدی ضرر نمی رساند وقبول نکردن آنان را یک بدی قرارداد که باآن هیچ نیکی فایده ندارد.
مقدمات عذاب
هنگامی که دلایل عذاب کامل شود و پیامبر تکذیب گرددومردم بخصوص علمای سوء وپیروان کور آنها او را مورد اهانت و تمسخر قرار دهند. مرحله ی جدیدی آغاز می شود که مقدمه ی طوفان سهمگین است که با نسیم های آرام شروع میشود وافراد نادان گمان میکنندکه وضعیت همین گونه ادامه پیدا خواهد کرد اما پس از لحظاتی بادهای شدید به اذن خدا همه چیز را ویران میکنند:((درهای هر چیزمنفعت وسود)را بر آنها باز کردیم تا به نعمتهای اعطایی خوشحال شوند ناگهان آنها را گرفتیم (وسخت مجازات کردیم)در این هنگام،همگی مأیوس شدند) عذاب اینگونه آغاز میشود که ابتدا دنیا به دشمنان پیامبرو کسانی که اورا تکذیب کردندرومیکندواین موضوع دو دلیل دارد: یکی اینکه در لذتها و شهوتها و زر و زیور دنیا غرق گردند.پول دوست شوندوتنها هدفشان از زندگی کسب مال باشد جزپول، چیز دیگری را نبینند وپیش از پیش در گمراهی فرو روند: ((وبه آنها مهلت میدهم .زیرا طرح ونقشه من قوی است))واین باعث میشود که درهنگام نزول عذاب الهی در دنیا،عذاب روانی آنها نیز زیاد شودچراکه دنیا از آنها روی گردانده وآنها را رها کرده است دنیایی که با آغوش باز به استقبال آن رفته بودند (به آنچه که به ایشان داده شد خشنود شدند) بدون اینکه درباره ی وضعیت خوار کننده ی خود تفکر کنند...وگویی این حدیث قدسی را نشنیده اند؛(ای پسرعمران اگر دیدی دنیا و ثروت به تو روی آورده است بگو گناهی است که عقوبتش به سرعت فرا رسیده)وغافلین همیشه اینگونه اند.گمان میکنند دنیایی که به ایشان روی آورده است جزای اعمال خیرشان است ونعمتهایی که به ایشان میرسد حاصل دسترنجشان است در حالیکه این در واقع نسیم قبل از طوفان است.ودر واقع گناهی است که عقوبتش به سرعت فرا رسیده است.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1)لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2)وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3)وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4)وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5)لَكُمْ دينُكُمْ وَ لِيَ دينِ (6)

اللهم صلی علی محمد وآل محمدالائمة والمهدیین وسلم تسليما كثيرا

.
 

Faezon

Member
پاسخ : خطبه جمعه 29 فروردین

هنگامی که دلایل عذاب کامل شود و پیامبر تکذیب گرددومردم بخصوص علمای سوء وپیروان کور آنها او را مورد اهانت و تمسخر قرار دهند. مرحله ی جدیدی آغاز می شود که مقدمه ی طوفان سهمگین است که با نسیم های آرام شروع میشود وافراد نادان گمان میکنندکه وضعیت همین گونه ادامه پیدا خواهد کرد اما پس از لحظاتی بادهای شدید به اذن خدا همه چیز را ویران میکنند:((درهای هر چیزمنفعت وسود)را بر آنها باز کردیم تا به نعمتهای اعطایی خوشحال شوند ناگهان آنها را گرفتیم (وسخت مجازات کردیم)در این هنگام،همگی مأیوس شدند) عذاب اینگونه آغاز میشود که ابتدا دنیا به دشمنان پیامبرو کسانی که اورا تکذیب کردندرومیکندواین موضوع دو دلیل دارد: یکی اینکه در لذتها و شهوتها و زر و زیور دنیا غرق گردند.پول دوست شوندوتنها هدفشان از زندگی کسب مال باشد جزپول، چیز دیگری را نبینند وپیش از پیش در گمراهی فرو روند: ((وبه آنها مهلت میدهم .زیرا طرح ونقشه من قوی است))واین باعث میشود که درهنگام نزول عذاب الهی در دنیا،عذاب روانی آنها نیز زیاد شودچراکه دنیا از آنها روی گردانده وآنها را رها کرده است دنیایی که با آغوش باز به استقبال آن رفته بودند (به آنچه که به ایشان داده شد خشنود شدند) بدون اینکه درباره ی وضعیت خوار کننده ی خود تفکر کنند..

پناه بر خدا
 

کانال تلگرام

بالا