• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حضرت محمد (ص) - 66

زیارت

New Member
سخنی با خوانندگان .. احادیث حضرت محمد (ص)

باسلام .
به حول وقوه الهی تعداد 488 حدیث ازاحادیث پیامبراکرم (ص) دراختیار دوستان قرارگرفت
امید که موردرضایت پیامبر واهل بیت قرارگیرد ودوستان بتوانند از انها بهره مند شوند
م .ا لف زائر
 

کانال تلگرام

بالا