• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

تسلـــــــــــی دهنده

Faezon

Member
تسلـــــــــــی دهنده


[FONT=yekan-joom !important]قبل از بیان هر چیزی باید تاکید کنیم که برای به نتیجه رسیدن و درک کتاب مقدس [مخصوصا مبحث مُنجی] نمی توان اینگونه پیش رفت که یک آیه از یک کتاب آن را گرفته و بقیه آیات از سایر کتب دیگر آن را رها کنیم ، چراکه این آیات در کتب مختلف عهد جدید و عهد قدیم به یکدیگر متصل هستند و این مجموعه در کنار یکدیگر جمع شده و در نتیجه صفت و شهر و مملکت و افعال او را به تصویر می کشد.

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]یکی از بحث برانگیز ترین آیاتی که در مصداق آن اختلافاتی بین گروه ها ، از مذاهب مختلف است ؛ آیات زیر می باشد:[/FONT][FONT=yekan-joom !important]یوحنا 16: 5-9

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]«اما الآن نزد فرستنده خود می‌روم و کسی از شما از من نمی‌پرسد به کجا می‌روی. ولیکن چون این را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده است. و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. و چون او آید، جهان را بر گناه وعدالت و داوری محکوم خواهد نمود (حکمشان را صادر می کند).اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی‌آورند».

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]واضح است که در این آیات عیسی مسیح در مورد شخصی سخن می گوید که بعد از او خواهد آمد و برخی صفات وی اینگونه است :

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]یوحنا16: 8

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]“و چون او آید ، جهان را بر گناه وعدالت و داوری محکوم خواهد نمود”!

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]با دلایل قطعی و محکم ثابت می شود که آن شخص همان کسی است که در بشارت اشعیا آمده که وی از بصره خواهد آمد. به آیات اشعیا توجه کنید :

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]اشعیا 63: 1

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]” … من که به عدالت تکلّم می‌کنم و برای نجات ، زور آور می‌باشم”.

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]این شخص به قصد عدالت و همچنین برای نجات و رهایی خواهد آمد ، یعنی این آیات در تطابق کامل با یکدیگر قرار دارند و آن شخص ، کسی به غیر از عیسای مسیح می باشد .

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]در همان فصل آیه 8 به داوری او در جهان پرداخته شده است و این نکته دقیقا بر آیات فصل 63 اشعیا در رابطه با منجی از بصره مطابقت دارد .

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]اشعیا 63: 4

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]“زیرا که یوم انتقام در دل من بود و سال فدیه شدگانم رسیده بود”.[/FONT][FONT=yekan-joom !important]اشعیا 63: 6

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]“و قوم‌ها را به غضب خود پایمال نموده ، ایشان را از حدّت خشم خویش مست ساختم و خون ایشان را بر زمین ریختم”.[/FONT][FONT=yekan-joom !important]همچنین از دیگر صفات وی «تسلی دهندگیِ او» می باشد . عیسی مسیح در آیه هفت اینگونه او را معرفی می کند :[/FONT][FONT=yekan-joom !important]یوحنا 16: 7

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]“و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است ، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم”.[/FONT][FONT=yekan-joom !important]و این آیه منطبق بر همان نبوت اشعیای نبی در رابطه با منجی است ، آنجا که منجی به عنوان شخصی معرفی می شود که به قصد ستاندن حق مظلومان و ستمدیدگان حکم خواهد کرد و در واقع او با این کار به آنان تسلی می دهد .

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]اشعیا 11: 4

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]“بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومانِ زمین براستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خویش زده ، شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کُشت”.

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]یوحنا ۱۶: 10-16

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]“و اما بر عدالت ، از آن سبب که نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید. و اما بر داوری ، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است. و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم ، لکن الآن طاقت تحمل آنها را ندارید. و لیکن چون او یعنی روح راستی آید ، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. هر چه از آن پدر است ، از آن من است. از این جهت گفتم که از آنچه آن من است ، می‌گیرد و به شما خبر خواهد داد. بعد از اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید زیرا که نزد پدر می‌روم”.

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]در آیه 13 در رابطه با روحِ راستی سخن به میان آمده است و شاید شخصی گمان برند که مجموع آیات به روح القدس اطلاق می شود ! در حالی که هر که به کلیت آیات دقت کند و این آیات را در کنار آیات دیگر از کتاب مقدس قرار دهد و با تأمل در آن بنگرد ، متوجه خواهد شد که آن لفظ به صاحب آن روح اشاره دارد ، و در کل اوصاف منجی را به تصویر می کشد.

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]به آیات زیر دقت کنید :

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]لوقا 9: 54-55

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]“و چون شاگردان او، یعقوب و یوحنا این را دیدند گفتند : ای آقا آیا می‌خواهی بگوییم که آتش از آسمان باریده ، اینها را فرو گیرد چنانکه الیاس نیز کرد ؟ آنگاه (عیسی) روی گردانیده ، بدیشان گفت : «نمی‌دانید که شما از کدام نوع روح هستید ؟»”

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]در واقع منظور عیسی از این نوع سوال متذکرانه از حواریون ، «از کدام نوع روح هستید» ؛ این است که «شما صاحب چه نوع روحی هستید؟» تا حقیقتشان را به آنها یاد آوری کند .

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]در واقع همچنانکه می دانیم روح قابل روئیت و دیدن نیست ، پس در اثر تلفیق با کالبد جسمانی و عمل و فعل شخص ، آثارش نمایان می شود .

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]آیه زیر نیز که در ارتباط با تسلی دهنده می باشد ، بیانی شبیه آیه بالا دارد :

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]” «و لیکن چون او یعنی روح راستی آید ، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد».

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]شخص تسلی دهنده که عدالت را در جهان بر پا خواهد کرد و مجرمان را توبیخ خواهد کرد ، با عبارت «روح راستی» بیان شده است چراکه او دارای آن روح است.

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]همچنین روح القدس وسیله ای است به جهت الهام از جانب خداوند ، و او قابل روئیت نیست و نمی توان او را دید و ماهیت جسمانی و فیزیکی ندارد که به سبب آن عدالت را در جهان ایجاد کرده و گنه کاران را توبیخ کند !

[/FONT][FONT=yekan-joom !important]بنابراین تسلی دهنده «روحِ راستی» تلقی شده است ، چرا که صاحب آن است . پس چنان که مشخص شد افعالی نظیر برپایی عدالت و توبیخ گنه کاران و … توسط رهایی بخش صورت می گیرد ؛ همان کسی در بخش های قبل در مورد آن سخن به میان آمد .

[/FONT]لینک منبع: هفته نامه زمان ظهور
 

کانال تلگرام

بالا