• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

بهترین عمل

پیام حقیقت

مدیر بخش
#احمدالحسن

بدان که اساس نزدیکی و تقرب به خداوند عمل است، و هیچ خیری در علم بدون عمل نیست،

و بر توست که از خودت شروع کنی و خود را با عمل به آنچه خدا بِدان امر نموده، اصلاح نمایی،

و بهترین عمل در این زمان، رساندن حق به مردم است تا آنها را از دام ابلیس نجات دهی، و اگر خداوند بواسطه ات انسانی را هدایت کند برایت از صدقه با مال دنیا بهتر است.

#سید_احمد_الحسن
پاسخ های روشنگرانه ج پنجم سوال 407

_____
@ZamineSaze_Noor
 
کانال تلگرام

بالا