• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

برنامه صوتی

توهم بی خدایی

مدیر بخش
goo.gl/keEFBE

برنامه صوتی آشنایی با کتاب توهم بی خدایی

با حضور دکتر یافاتح

قسمت اول: goo.gl/XhQLHy
قسمت دوم: goo.gl/xupntJ
قسمت سوم: goo.gl/bjTp3V
قسمت چهارم: goo.gl/MmAuUm
قسمت پنجم: goo.gl/rqa9Xz


join us : | کانال توهم بی خدایی
@tavahomelhad
-------------------------------
 
کانال تلگرام

بالا