• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

انصار امام مهدي ع

کوثر الأنصار

اللهم إلحقنا بالصالحین.
همانگونه که گذشت، اينان به حسب روايت تعدادشان سيصد وسيزده تن است، به شمار جنگاوران نبرد بدر. ايشان از اقصي نقاط عالم بدون وعده قبلي نزد مولايشان جمع مي شوند، وبه حيثي که همديگر را نمي شناسند. در روايتي چنين آمده است: (يجمعهم الله بمکّة قزعاً کقزع الخريف يتبع بعضهم بعضاً فيهم خمسون من أهل الکوفة) خداوند آنان را چون پاره هاي ابرهاي پائيزي گرد هم مي آورد، ويکي از پي ديگري فرا مي رسند. در ميان آنها پنجاه تن از اهل کوفه هستند. در روايتي آمده که چهارده تن از کوفه اند وبقيه از ديگر شهرها. ودر روايت ديگر وارد شده که پنجاه تن از زنان همراه ايشان هستند. اين تعداد اصحاب خاص امام مي باشند. روايت شده که ايشان فرمانروايان وزمامداران جهانند که خداوند شرق وغرب عالم را توسط ايشان فتح مي سازد. در روايت وارد شده که قيامگر خاندان وحي ابتدا با چهل وپنج تن روي مي آورد. که در مجموعه نه تائي هستند، يک مرد، دو مردي، و... تا نه تائي به همين ترتيب مي آيند تا تعدادشان به حد مقرر برسد. او صحيفه اي مهر شده به همراه دارد که در آن اسامي يارانش ومواطن آنها ثبت مي باشد. خوي ها ونشانه ها وکنيه هاي آنها نيز در آن بر شمرده شده است. ايشان تلاشگر وکوشا در راه اطاعت از امامشان هستند. هيچ شهري نيست مگر آنکه طايفه اي از آن در سلک اين ياران امام قرار مي گيرند، جز بصره که کسي از آن به ياري حضرتش نمي شتابد. اما در روايتي ديگر بيان شده که از آن سه تن خارج مي شوند. چون شمار ياران به اين تعداد رسيد، امر خود را اظهار مي دارد. تا اينکه شمار آنان به ده هزار نفر رسد. با اين تعداد که به سپاه خشم وغضب موسومند، از مکه خارج مي شود. امام صادق عليه السلام مي فرمايد: (يخرج مع القائم من ظهر الکوفة سبعه وعشرون رجلاً، خمسة عشر من قوم موسى الذين کانوا يهدون بالحقّ وبه يعدلون، وسبعة من أهل الکهف، ويوشع بن نون وسليمان وأبو دجانة الأنصاري والمقداد ومالک الأشتر، فيکونون بين يديه أنصاراً وحکّاماً) همراه قائم عليه السلام از پشت کوفه بيست وهفت مرد خروج مي کنند: پانزده تن از قوم موسى که به حق هدايت شدند وبه حق حکم مي کردند، هفت تن از اصحاب کهف، يوشع بن نون، سليمان ابو دجانه انصاري، مقداد ومالک اشتر. اينها در برابرش جانبازي مي کنند وفرمانروايان (زمين) هستند. درکتاب غايه المرام از کتاب مسند فاطمه (سلام الله عليها) تاليف ابوجعفر جرير طبري به اسناد خود از مسعده بن صدقه از ابو بصير، از امام جعفر صادق عليه السلام حديثي نقل مي کند. در اين حديث ذکر شده که امير المؤمنين، اصحاب قائم عليه السلام را به اسم ونسب وقبيله مي شناخت واز نشانها ومراتب آنها خبر داده است. اين علمي است که ديگر ائمه اطهار نيز آن را مي دانستند.

حضرت امير براي نويسنده روايت فرموده است: (هذا ما أملى رسول الله صلَّى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام وأودعه إيّاه من تسميه المهدي عليه السلام وعدد من يوافيه من المفقودين عن فرشهم وقبائلهم السائرين في ليلهم ونهارهم إلى مکّة عند استماع الصوت وهم النجباء القضاة الحکّام على الناس) اين املاي رسول خدا صلى الله عليه وآله بر علي امير المؤمنين عليه السلام مي باشد که در آنها تنها آنرا به حضرتش وديعه نهاده که نام مهدي عليه السلام وتعداد افرادي که با او همراهي مي کنند را مشخص ساخته است. هماناني که (به هنگام ظهور) از بسترهاي خود مفقود شده ودر شب يا روز راهي مکه مي شوند، وآن هنگامي است که صوت وصدا شنيده شود. آنان را گرانمايگاني هستند که قاضيان وفرمانرواي بر مردمانند. همچنين او حديثي ديگر به همين اسناد نقل کرده که در آن اسامي ونام شهرهاي اصحاب امام عصر سلام الله عليه ثبت مي باشد. بين اين دو روايت اندکي اختلاف است. ما بر اساس اين دو، اکتفا به ذکر نام شهرها مي نمائيم وآنها را به ترتيب حروف امر خود را اظهار مي دارد. تا اينکه شمار آنان به ده هزار نفر رسد.
 

کانال تلگرام

بالا