• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

ابزار هوشمندی

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت
ابزار هوشمندی


«...گفتیم هدف تکامل، رسیدن به ابزار هوشمندی است؛ زیرا ابزار هوشمندی، همان ابزار بقای شایسته‌تر در تنازع شدید ژن‌ها برای بقاست.

امروزه وجود هفت میلیارد انسان روی زمین، برای اثبات این حقیقت کافی است؛ ولی برای روشن شدن مطلب، خوب است این حقیقت را به‌اختصار، بیشتر بررسی کنیم.
حتی اگر فرض کنیم جهش ژنتیکی از همان ابتدا تصادفی بوده است، باید ژنی را که قابلیت ایجاد ابزار هوشمندی را دارا باشد فراهم نماید.
منظور از ابزار هوشمندی، مغز فعلی انسان و حیوانات نیست، بلکه مراد هر چیز قابل‌تصوری است که بتوانیم آن را به‌عنوان نخستین مرحلۀ ساخت مغز در نظر بگیریم؛ مثل یک سلول عصبی.
مسلماً جاندارانی که از ابزار هوشمندی بهره‌مندند، در تنازع پیروزند و بهرۀ آن‌ها برای بقا بیشتر است؛ بنابراین اگر تنازع بین موجوداتی باشد که همگی دارای ابزار هوشمندی باشند، آن‌هایی که هوشمندی بیشتری دارند، در این پیکار، پیروزی بیشتری به دست می‌آورند؛ و به همین ترتیب ادامه می‌یابد.

بنابراین در تکامل، سرآغاز ایجاد ابزار هوشمندی، موضوعی حتمی است؛ همچنین بهبود و پیشرفت ابزار هوشمندی همراه با گذر زمان نیز فرآیندی حتمی به شمار می‌رود؛ به‌این‌ترتیب می‌توانیم بگوییم که ابزار هوشمندی، هدف حتمی تکامل است؛ یعنی هدف از تکامل به‌اختصار:
رسیدن به هوشمندی است.

مایلم اشاره کنم که ... » (نقل از کتاب قرن، کتاب توهم بی‌خدایی، نوشتۀ #احمد_‌الحسن)

برای مطالعۀ کامل #مقاله ، و دانلود کتاب #توهم_بی_خدایی نوشتۀ #احمد_الحسن به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://varesin.org/?p=5908لینک مستقیم دریافت کتاب:

https://almahdyoon.co/Tavahomelhad.pdf
 
کانال تلگرام

بالا