• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

آیا کتاب مقدس به محمد (ص) بشارت داده است؟

Yas_313

New Member
مقدمه:

در مباحث گذشته به سبک بشارت‌های کتاب مقدس پرداختیم و توضیحی مختصر در ارتباط با نوع بشارت‌های کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح و یحیای نبی ارائه نمودیم؛ و نشان دادیم که بشارات به صورت رمزی می‌باشند.

در گام بعدی به پنج نمونه از نصوص عهد قدیم که اناجیل، به آن‌ها در اثبات عیسی به‌کار می‌برند، اشاره کرده و سپس به دلایل و تفاسیر یهود در مقابل تأویل‌های اناجیل پرداختیم. سپس آیاتی را که اناجیل در اثبات یحیای نبی بکار برده‌اند، بیان کردیم و تفاسیر یهود از آیات مورد استناد اناجیل را تقدیم نمودیم.

نتیجه ای که حاصل شد این بود که دلایلی که اناجیل به‌جهت اثبات حقانیت عیسای مسیح و یحیای نبی ارائه می‌کنند؛ از دید یهود، گزینشی و بی‌اعتبار و بی‌ارزش است.

و امروز این موضع یهود را در شیوه برخورد مسیحیان می‌بینیم که چگونه با همان شیوه‌های بهانه گیرانه‌، علیه محمد نبی و اوصیاء او؛ که کتاب مقدس نیز به حقانیت آنان شهادت داده است، ایستاده اند. در این بخش به دلایل حقانیت محمد (ص) می‌پردازیم و حقانیت وی را با استناد به کتاب مقدس ثابت می‌نماییم.
 

Yas_313

New Member
پاسخ : آیا کتاب مقدس به محمد (ص) بشارت داده است؟

«محمد نبی (ص) در عهدین (قسمت اول)»

از نصوص و آیات کتاب مقدس که در ارتباط با محمد (ص) آمده است، می‌توان به این آیه در عهد قدیم اشاره کرد:

تثنیه 2:33
گفت: «یهُوَه از سینا آمد، و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جَبَل فاران درخشان گردید و با کرورهای مقدسین آمد، و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد».

سینا: اشاره به موسی نبی دارد. [خروج 19: 18]
سعیر: بیت المقدس و اطراف آن است و به عیسی مسیح اشاره می‌کند.
فاران: مکه و اطراف آن می‌باشد و اشاره به محمد (ص) دارد.

در ارتباط با حالت فعل در آیه/ نبوتی بودن آیه/ آمدن خداوند/ و موقعیت فاران:

نکته اول: بشارت هایی کتاب مقدس گاهی با فعل گذشته بیان می‌شود یعنی همانند مشاهده یک رؤیا که شخص، فعلی را انجام‌شده می‌بیند اما در واقع به حادثه‌ای در آینده اشاره دارد. (هوشع 11: 1- 2) و (متی 2 : 14- 15).

نکته دوم: در رد سخنان مسیحیان مبنی بر عدم نبوتی بودن این آیه، باید گفت که ادعای شما را آیه حبقوق 3:3 رد می‌نماید. کتابی که سال‌ها پس از این بشارت نوشته شد و اگر به متن عبری دقت شود، مشخص می‌گردد که حالت فعل آینده است؛ پس بشارتی بودن آیه واضح می‌باشد.

نکته سوم: عیسی مسیح خطاب به یهود اشاره نمود که خداوند، کسانی را که با آنان سخن می‌گوید، با لفظ «خدا» خطاب می‌کند (یوحنا 10: 33-35)، پس استفاده از این لفظ برای پیامبران خداوند بی‌اشکال است چراکه آنان وجه خداوند می‌باشند.

نکته چهارم: اما از فاران مورد ادعای مسیحیان [که در شبه جزیره سینا قرار دارد]، نه نبی‌ای بعد از حبقوق ظهور نمود و نه حادثه‌ی خاصی رخ داد که بتوان از آن به ظهور خداوند تعبیر نمود. اما از فارانی دیگر که مکه و اطراف آن می باشد، شخصی ظهور کرد که تجلی اوصاف الهی در خلق بود و او کسی نیست جز محمد نبی (ص).
 

Yas_313

New Member
پاسخ : آیا کتاب مقدس به محمد (ص) بشارت داده است؟

«محمد نبی (ص) در عهدین (قسمت دوم)»

در قسمت اول به‌جهت رد ادعای مسیحیان، مبنی بر نبوتی نبودن آیه تثنیه 2:33 به آیه حبقوق 3:3 اشاره شد که از این قرار است:

حبقوق 3:3


خدا از تیمن خواهد آمد و قدّوس از جبلِ فاران، سِله. جلال او آسمان‌ها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملّو گردید.


در ارتباط با حالت فعل در این آیه، مشخصا فعل «יבוא» در حالت آینده قرار دارد و ترجمه‌های متشر شده نظیر [(DRA) و [FONT=&quot]([FONT=&quot]The Holy Scripture[/FONT][/FONT]) و (WYC)] بدرستی آن‌ را ترجمه کرده‌اند.


فرستاده‌ی عیسی مسیح -احمد الحسن- بر طبق ترجمه‌ای که مسیحیان منتشر کرده‌اند، فرموده است:

«معنای خدا از تیمان آمد یعنی این‌که: خدا از یمن آمد، و قدوس از کوه فاران یعنی: قدوس از مکه آمد... بلکه کسی‌که می‌آید عبدالله (بنده الله) محمد (ص) و خاندانش (ع) بعد از او هستند؛ بدین طریق که آنان از مکه، و محمد و آل محمد نیز یمانی هستند…»
(سیزدهمین حواری، صفحه ۶۶)در حبقوق 4:3 اشاره شده است که پرتو‌اَش همانند نور بود که آن، مطابق است با سخن آمنه که به تولد محمد (ص) اشاره می‌کند و می‌گوید: «پس از او نوری ساطع شد كه همه چیز را روشن كرد و به سبب آن نور قصرهای شام را دیدم». (ابن هشام، سیره النبویه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، جلد1، ص166).


همچنین در حبقوق 5:3 اشاره شده است که قبل از وی طاعون [דבר: در اغلب ترجمه‌های مسیحی و یهودی، به طاعون ترجمه شده است] می‌رفت؛ و نکته‌ی قابل تامل این‌است که اولین پاندمی طاعون در 541 ب.م در مصر شروع و سپس به سایر نقاط جهان سرایت کرد، یعنی حدود سی سال پیش از تولد محمد (ص).


اما در مورد تیمن؛ یهودیان یمن را تیمن می‌نویسند و می‌خوانند. (https://goo.gl/oGXKAf و https://goo.gl/G5SvWG)


و نیز در گذشته‌های دور، سرزمینی به اسم تهامه وجود داشت که قسمت‌هایی از عربستان کنونی، از جمله مکه را پوشش می‌داد و به صورت یک نوار در کنار دریای سرخ قرار گرفته بود و آن جزو یمن بود.

پس مکه از تهامه و تهامه از یمن بود، و محمد و خاندان محمد همگی یمانی هستند، چنان‌که احمد الحسن به آن اشاره نموده است.

به شبهات احتمالی مسیحیان حول این آیات در بخش‌های بعدی می‌پردازیم و به یاری خداوند به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.


 

کانال تلگرام

بالا