• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

آیا جهان به سمت #بی_نظمی ، زوال و فروپاشی پیش می رود؟! (ادامه قسمت دوم ):

farid_abuZeinab

New Member
ادامه قسمت دوم:
و نکته دیگر نقش دما در آنتروپی (بی نظمی) هست که باید بدان توجه شود هنگامی که ماده‌ای گرم می‌شود ، آنتروپی آن افزایش می‌یابد چون حرکت مولکول‌های آن افزایش می‌یابد و حالت تصادفی بیش تری پیدا می‌کند . گرما به صورت طبیعی از جسم گرم تر به جسم سردتر جاری می‌شود چون گرم شدن جسم سرد‌تر آنتروپی کلی سیستم را افزایش می‌دهد . در اینجا آنتروپی جسم گرم‌تر کاهش یافت و جسم سردتر افزایش یافت اگر چه آنتروپی یک سیستم ، می‌تواند کاهش یابد ، اما این کار تنها با افزایش آنتروپی یک سیستم مرتبط ، به همان اندازه یا مقداری بیشتر ممکن است.

یا مثلاً هنگامی که یک یخچال هوای درون خودش را سرد می‌کند ، آنتروپی(بی نظمی) هوای داخل کاهش می‌یابد ، اما گرمایی که توسط یخچال آزاد شده است، آنتروپی هوای بیرون را به میزان بیشتری(نسبت به آنتروپی کاهش یافته هوای درون یخچال) افزایش می‌دهد .

ادامه دارد ...
 

کانال تلگرام

بالا