• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

آیا تسلی دهنده˓ همان وصی مذکور در وصیت است ؟

معلم موسی

مدیر بخش
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد وال محمد الائمه والمهدیین

آیا تسلی دهنده˓ همان وصی مذکور در وصیت است ؟

کسی که برای اصلاح جهان قيام می‌کند بايد در سطحِ بالائی از ورع، تقوی، اخلاص و علم باشد و بنده‌ای به اين صفات دست نمی‌يابد مگر اين‌که خداوند او را به روح القدس و روح طهارت ممسوح گرداند و پيش از اين آموختيم که تسلّی‌دهنده، فرستاده‌ی عيسی ع نيز ممسوح به روح القدس و طهارت می‌باشد و خداوند احدی را ممسوح به روح القدس نمی‌گرداند مگر اين‌که نبی يا وصی باشد و نيز دانستيم که تسلّی‌دهنده، فرستاده‌ی عيسی است لذا ممکن نيست فرستاده‌ی عيسی احدی جز تسلّی‌دهنده باشد و او وصی از اوصياء و حجت خدا بر زمين می‌باشد.


(۳ گوش‌ خود را فرا داشته‌، نزد من‌ بياييد و تا جان‌ شما زنده‌ گردد بشنويد و من‌ با شما عهد جاودانی‌ يعنی‌ رحمت‌های‌ امين‌ داود را خواهم‌ بست‌. ۴ اينك‌ من‌ او را برای‌ طوايف‌ شاهد گردانيدم‌. رئيس‌ و حاكم‌ طوايف‌. ۵ هان‌ امّتی‌ را كه‌ نشناخته‌ بودی‌ دعوت‌ خواهی‌ نمود، و امّتی‌ كه‌ تو را نشناخته‌ بودند، نزد تو خواهند دويد. به‌ خاطر يهوه‌ كه‌ خدای‌ تو است‌ و قدّوس‌ اسرائيل‌ كه‌ تو را تمجيد نموده‌ است‌).[SUP]([1])[/SUP]

و خداوند با پيامبرش داود ع عهد کرد که تسلّی‌دهنده، فرمانده مصلح از ذريه‌ی حضرتش باشد؛ زيرا نرجس‌خاتون، مادر امام مهدی محمد بن الحسن ع از ذريه‌ی داود می‌باشد و مهدی اول، احمد الحسن از ذريه‌ی امام مهدی و نيز از ذريه‌ی نرجس‌خاتون س است.
و ايشان، وصی از اوصيای رسول الله ﷺ و منصوص در وصيّت شب وفات حضرت می‌باشد.
مهدی اول، احمد الحسن ع مذکور در وصيّت، نخستين انصار امام مهدی ع و فرستاده‌ی ايشان به سوی تمام مردم است و از آن‌جا که امام مهدی و عيسی، امرشان يکی و خدايشان يکی است، لذا مهدی اول نيز اولين انصار عيسی ع در قيامت صغری و رسولش و حامل مژده‌ی رهائی به سوی اهل زمين می‌باشد.

نکته مهم : اوصيای محمد ﷺ در بسياری از نصوص اسلامی و هم‌چنين در انجيل و تورات ذکر شده‌اند و مهدی اول، احمد الحسن ع با لقب خاص تسلّی‌دهنده ذکر شده است.
(بعد از اين‌ ديدم‌ که‌ ناگاه‌ دروازه‌ای‌ در آسمان‌ باز شده‌ است‌ و آن‌ آواز اول‌ را که‌ شنيده‌ بودم‌ که‌ چون‌ کرنا با من‌ سخن‌ می‌گفت‌، ديگرباره‌ می‌گويد: “به‌ اينجا صعود نما تا اموری‌ را که‌ بعد از اين‌ بايد واقع‌ شود به‌ تو بنمايم‌.” ۲ فی‌الفور در روح‌ شدم‌ و ديدم‌ که‌ تختی‌ در آسمان‌ قائم‌ است‌ و بر آن‌ تخت‌ نشيننده‌ای‌. ۳ و آن‌ نشيننده‌، در صورت‌، مانند سنگ‌ يشم‌ و عقيق‌ است‌ و قوس‌قزحی‌ در گرد تخت‌ که‌ به‌ منظر شباهت‌ به‌ زمرد دارد ۴ و گرداگرد تخت‌، بيست‌ و چهار تخت‌ است‌؛ و بر آن‌ تختها بيست‌ و چهار پير که‌ جامه‌ای‌ سفيد در بر دارند نشسته‌ ديدم‌ و بر سر ايشان‌ تاج‌های‌ زرين‌. ۵ و از تخت‌، برقها و صداها و رعدها بر می‌آيد).[SUP]([2])[/SUP]

(۱ و ديدم‌ بر دست‌ راست‌ تخت‌نشين‌، کتابی را که‌ مکتوب‌ است‌ از درون‌ و بيرون‌، و مختوم‌ به‌ هفت‌ مهر. ۲ و فرشته‌ای‌ قوی‌ را ديدم‌ که‌ به‌ آواز بلند ندا می‌کند که‌ “کيست‌ مستحق اينکه‌ کتاب‌ را بگشايد و مهرهايش‌ را بردارد؟” ۳ و هيچ‌کس‌ در آسمان‌ و در زمين‌ و در زيرزمين‌ نتوانست‌ آن‌ کتاب‌ را باز کند يا بر آن‌ نظر کند. ۴ و من‌ به شدت‌ می‌گريستم‌ زيرا هيچ‌کس‌ که‌ شايسته‌ گشودن‌ کتاب‌ يا خواندن‌ آن‌ يا نظر کردن‌ بر آن‌ باشد، يافت‌ نشد. ۵ و يکی‌ از آن‌ پيران‌ به‌ من‌ می‌گويد: “گريان‌ مباش‌! اينک‌ آن‌ شيری‌ که‌ از سبط‌ يهودا و ريشه‌ داود است‌، غالب‌ آمده‌ است‌ تا کتاب‌ و هفت‌ مهرش‌ را بگشايد.” ۶ و ديدم‌ در ميان‌ تخت‌ و چهار حيوان‌ و در وسط‌ پيران‌، بره‌ای‌ چون‌ ذبح‌شده‌ ايستاده‌ است‌ و هفت‌ شاخ‌ و هفت‌ چشم‌ دارد که‌ هفت‌ روح‌ خدايند که‌ به‌ تمامی‌ جهان‌ فرستاده‌ می‌شوند. ۷ پس‌ آمد و کتاب‌ را از دست‌ راست‌ تخت‌نشين‌ گرفته‌ است‌. ۸ و چون‌ کتاب‌ را گرفت‌، آن‌ چهار حيوان‌ و بيست‌ و چهار پير به‌ حضور بره‌ افتادند و هر يکی‌ از ايشان‌ بربطی‌ و کاسه‌های‌ زرين‌ پر ازبخور دارند که‌ دعاهای‌ مقدسين‌ است‌. ۹ و سرودی‌ جديد می‌سرايند و می‌گويند: “مستحق گرفتن‌ کتاب‌ و گشودن‌ مهرهايش‌ هستی‌ زيرا که‌ ذبح‌ شدی‌ و مردمان‌ را برای‌ خدا به‌ خون‌ خود از هر قبيله‌ و زبان‌ و قوم‌ و امت‌ خريدی‌ ۱۰ و ايشان‌ را برای خدای‌ ما پادشاهان‌ و کهنه‌ ساختی‌ و بر زمين‌ سلطنت‌ خواهند کرد.” ۱۱ و ديدم‌ و شنيدم‌ صدای‌ فرشتگان‌ بسيار را که‌ گرداگرد تخت‌ و حيوانات‌ و پيران‌ بودند و عدد ايشان‌ کرورها کرور و هزاران‌ هزار بود؛ ۱۲ که‌ به‌ آواز بلند می‌گويند: “مستحق‌ است‌ بره‌ ذبح‌شده‌ که‌ قوت‌ و دولت‌ و حکمت‌ و توانايی‌ و اکرام‌ و جلال‌ و برکت‌ را بيابد.” ۱۳ و هر مخلوقی‌ را که‌ در آسمان‌ و بر زمين‌ و زيرزمين‌ و در درياست‌ و آنچه‌ در آنها مي‌باشد، شنيدم‌ که‌ می‌گويند: “تخت‌نشين‌ و بره‌ را برکت‌ و تکريم‌ و جلال‌ و توانايی باد تا ابدالاباد.” ۱۴ و چهار حيوان‌ گفتند: “آمين‌!” و آن‌ پيران‌ به‌ روی‌ درافتادند و سجده‌ نمودند).[SUP]([3])[/SUP]

و بّره قائم، همان مهدی اول، احمد الحسن مذکور در وصيّت رسول الله ﷺ است که بر کرسی عرش در ملکوت نشسته و عرش نيز امامت و وصايّت است.
و مهدی اول، وصی فرزند اوصياء، پدر اوصيائی است که به عدالت، مالک عرش الهی بر زمين می‌شوند.
(
۱۶ به‌ عوض‌ پدرانت‌ پسرانت‌ خواهند بود و ايشان‌ را بر تمامی جهان‌ سروران‌ خواهی‌ ساخت‌. ۱۷ نام‌ تو را در همه‌ دهرها ذكر خواهم‌ كرد. پس‌ قوم‌ها تو را حمد خواهند گفت‌ تا ابدالا´باد).[SUP]([4])[/SUP]

خداوند اراده کرده که اين وصی، فرستاده‌ی عيسی ع از اُمت ديگر باشد.

همان‌طور که عيسی ع فرمو
د: (۴۳ از اين‌ جهت‌ شما را می‌گويم‌ که‌ ملکوت‌ خدا از شما گرفته‌ شده‌، به‌ امتی‌ که‌ ميوه‌اش‌ را بياورند، عطا خواهد شد).[SUP]([5])[/SUP]
و نيز فرمود: (۴۴ لهذا شما نيز حاضر باشيد، زيرا در ساعتی‌ که‌ گمان‌ نبريد، پسر انسان‌ می‌آيد. ۴۵ « پس‌ آن‌ غلام‌ امين‌ و دانا کيست‌ که‌ آقايش‌ او را بر اهل‌ خانه‌ خود بگمارد تا ايشان‌ را در وقت‌معين‌ خوراک‌ دهد؟ ۴۶ خوشابحال‌ آن‌ غلامی‌ که‌ چون‌ آقايش‌ آيد، او را در چنين‌ کار مشغول‌ يابد).[SUP]([6])[/SUP]
و اين پسر انسان ، مهدی اول سيد احمد الحسن ع است که با علم از سوی خداوند آمده تا به وسيله‌ی آن نفوس و بدن‌های شما را پاک و مطهر گرداند.
[HR][/HR][1]. اشعيا: باب ۵۵.

[2]. يوحنا اللآهوتي: ۴.

[3]. يوحنا اللآهوتي: ۵.

[4]. مزمور۴۵: فقره ۱۷.

[5]. متی: الأصحاح ۲۱.

[6]. متی: الأصحاح ۲۴.
 

کانال تلگرام

بالا