• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

آشنایی مختصر با مفاهیم امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر

  • شروع کننده موضوع zamane13
  • تاریخ شروع

zamane13

Guest
معروف: هر آنچه شارع به آن امر یا تشویق کرده باشد.

منکر: هر آنچه که شارع از آن نهی کرده باشد.امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر بر تک‌تک افراد در جامعۀ مؤمنان واجب است.

معروف تقسیم می‌شود به واجب و مستحب؛ امر به واجب، واجب و امر به مستحب، مستحب است.

منکر تقسیم‌بندی ندارد؛ بنابراین نهی از تمام اقسام منکر واجب است.

معروف: هر آنچه شارع به آن امر یا تشویق کرده باشد.منکر: هر آنچه که شارع از آن نهی کرده باشد.امر‌به‌معروف ونهی‌از‌منکر برهمه مؤمنان واجب است.

نهی‌‌از‌‌منکر در صورتی که شروط چهارگانۀ زیر برقرار نباشد واجب نیست:


اول: (نهی‌کننده) منکر را منکر بداند تا از اشتباه در معنای منکر در امان بماند و بر هر مؤمنی واجب است که (موارد منکر را) یاد بگیرد.

دوم: نهی‌از‌منکر تأثیری داشته باشد؛ اگر گمان قوی یا یقین داشته باشد که تأثیری ندارد واجب نخواهد بود.

سوم: کسی که مرتکب منکر شده است بر ادامۀ آن اصرار داشته باشد؛ اگر نشانه‌ای از ترک منکر از آن شخص به او رسید یا آن شخص به‌طور کامل دست برداشت نهی‌از‌منکر ساقط می‌شود.

چهارم: در نهی‌از‌منکر مفسده‌ای وجود نداشته باشد؛ اگر گمان قوی داشت که ضرری به او یا به اموالش یا به یکی از مؤمنان می‌رسد وجوب آن ساقط می‌شود.

نهی‌از‌منکر سه مرحله دارد:1. با قلب؛ که شامل نگاه‌کردن با غضب به مرتکب منکر و روی‌برگرداندن از او می‌شود. این مرحله به طور کلی واجب است.

2. با زبان (گفتاری).

3. با دست (عملی).

در وهلۀ اول، دفع منکر با قلب واجب است؛ هنگامی که بداند اظهار انزجار او در مرتکب‌شوندۀ منکر تأثیر می‌گذارد و از کارش دست برمی‌دارد. همچنین اگر بداند این کار کافی نیست و نوع خاصی از روی‌برگرداندن و قهر‌کردن لازم است باید آن کار را انجام دهد و به همان بسنده نماید.

اگر بداند این حد از انکارِ منکر، آن شخص را از انجام منکر منصرف نمی‌کند به انکار زبانی بپردازد؛ البته باید در انکار زبانی مرحله‌به‌مرحله پیش رود و از لحن آرام‌تر شروع نماید و اگر به‌هیچ‌وجه دست برنداشت جایز است به انکار عملی متوسل شود ـ‌مثلاً با زدن یا کاری شبیه آن‌ـ و اما اگر به مجروح‌کردن یا کشتن او نیاز بود این کار بدون اجازۀ امام (ع) جایز نیست.


اجرای حدود الهی فقط در زمان حضور امام و فقط برای امام یا شخص منصوب از سوی ایشان برای برپایی این کار جایز است. در صورت عدم حضور امام، مولا می‌تواند بر مملوک خود حد جاری کند؛ ولی مرد نمی‌تواند بر فرزند و همسرش اجرای حد نماید.

سید احمدالحسن ع، احکام نورانی اسلام، جلد دو

هفته نامه شماره 101 را در اینجا بخوانید

ادامه مطلب...
 
کانال تلگرام

بالا