• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

آرشیو لینکهای هفته نامه زمان ظهور

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت
آرشیو هفته نامه


============================================
هفته نامه شماره سی و پنجمهفته نامه شماره چهل و پنجم
هفته نامه شماره سی و ششمهفته نامه شماره چهل و ششم
هفته نامه شماره سی و هفتمهفته نامه شماره چهل و هفتم
هفته نامه شماره سی و هشتمهفته نامه شماره چهل و هشتم
هفته نامه شماره سی و نهمهفته نامه شماره چهل و نهم
هفته نامه شماره چهلمهفته نامه شماره پنجاهم[h=4][/h]
هفته نامه شماره چهل و یکمهفته نامه شماره پنجاه و یکم
هفته نامه شماره چهل و دوم
هفته نامه شماره چهل و سوم
هفته نامه شماره چهل و چهارم
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
کانال تلگرام

بالا