• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

یاران مکتب

پیام های شیوخ و انصار مکتب شریف
پاسخ ها
1
بازدیدها
263
  • FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
203
FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
  • FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
192
FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
189
FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
198
FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
210
‫ممثلية مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف -
پاسخ ها
0
بازدیدها
253
‫ممثلية مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف -
پاسخ ها
0
بازدیدها
233
‫الاستاذ زكي الصبيحاوي - Posts | Facebook‬
  • الشيخ رحيم الانصاري - Posts | Facebook
پاسخ ها
0
بازدیدها
174
‫الشيخ رحيم الانصاري - Posts | Facebook‬
  • الشيخ رحيم الانصاري - Posts | Facebook
پاسخ ها
0
بازدیدها
185
‫الشيخ رحيم الانصاري - Posts | Facebook‬
کانال تلگرام

بالا