• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

کتاب‌خانه‌ی يمانی آل محمد (عليه السلام)

در اين بخش مى توانيد، كتاب هاى امام احمد الحسن يمانى(ع) و انصار ايشان را مطالعه و با حجم كم (PDF)دانلود كنيد

کتاب‌خانه‌ی انصار امام مهدی

در اين بخش مي توانيد کتاب های انصار امام مهدی عليه السلام را مطالعه و با حجم کم (PDF)دانلود کنيد
موضوع ها
54
ارسال ها
103
موضوع ها
54
ارسال ها
103
پاسخ ها
0
بازدیدها
94
qarib
پاسخ ها
0
بازدیدها
368
varesin.org
پاسخ ها
0
بازدیدها
208
varesin.org
پاسخ ها
0
بازدیدها
165
وارثین
پاسخ ها
0
بازدیدها
131
وارثین
پاسخ ها
0
بازدیدها
148
وارثین
پاسخ ها
0
بازدیدها
161
وارثین
پاسخ ها
0
بازدیدها
178
وارثین
پاسخ ها
0
بازدیدها
179
وارثین
پاسخ ها
0
بازدیدها
182
وارثین
کانال تلگرام

بالا