• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

پیام های فیسبوک مكتب شریف در نجف اشرف

پیام های فیسبوک مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف

مکتب شریف سید احمد الحسن (ع) در نجف اشرف

پیام ها و مطالب منتشر شده از سوی مکتب شریف امام احمد الحسن ع
موضوع ها
16
ارسال ها
17
موضوع ها
16
ارسال ها
17
پاسخ ها
0
بازدیدها
657
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
128
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
118
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
136
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
180
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
193
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
  • مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
163
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
201
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
135
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
180
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
138
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
149
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
154
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
128
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
189
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
122
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
153
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
کانال تلگرام

بالا