• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

هفته نامه زمان ظهور

متن و مقالات هفته نامه زمان ظهور www.zamanezohoor.com

مقالات هفته نامه

موضوع ها
11
ارسال ها
11
موضوع ها
11
ارسال ها
11

سخن سردبیر

موضوع ها
2
ارسال ها
3
موضوع ها
2
ارسال ها
3
پاسخ ها
0
بازدیدها
130
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
84
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
138
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
123
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
96
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
67
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
74
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
85
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
54
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
53
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
53
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
54
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
58
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
53
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
57
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
63
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
56
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
54
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
53
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
60
زمان ظهور
کانال تلگرام

بالا