• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

هفته نامه زمان ظهور

متن و مقالات هفته نامه زمان ظهور www.zamanezohoor.com

مقالات هفته نامه

موضوع ها
28
ارسال ها
28
موضوع ها
28
ارسال ها
28
  • fadak

سخن سردبیر

موضوع ها
4
ارسال ها
5
موضوع ها
4
ارسال ها
5
پاسخ ها
0
بازدیدها
100
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
163
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
230
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
167
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
229
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
227
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
195
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
135
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
161
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
180
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
125
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
122
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
116
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
118
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
121
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
116
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
126
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
129
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
127
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
124
زمان ظهور
کانال تلگرام

بالا