• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

مقالات هفته نامه

پاسخ ها
0
بازدیدها
67
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
78
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
100
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
75
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
84
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
66
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
67
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
63
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
107
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
83
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
74
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
74
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
62
fadak
پاسخ ها
0
بازدیدها
67
fadak
کانال تلگرام

بالا