• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سایت رسمی المهدییون

مطالب ارسالی از سایت رسمی المهدییون
پاسخ ها
0
بازدیدها
108
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
119
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
722
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
469
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
361
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
459
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
367
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
397
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
371
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
368
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
364
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
326
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
311
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
339
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
286
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
319
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
299
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
313
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
294
انصار امام مهدی (ع)
کانال تلگرام

بالا