• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سایت رسمی المهدییون

مطالب ارسالی از سایت رسمی المهدییون
پاسخ ها
0
بازدیدها
183
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
229
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
117
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
242
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
155
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
179
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
171
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
158
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
156
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
119
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
113
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
121
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
103
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
117
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
115
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
112
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
114
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
102
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
120
انصار امام مهدی (ع)
کانال تلگرام

بالا