• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سایت رسمی المهدییون

مطالب ارسالی از سایت رسمی المهدییون
پاسخ ها
0
بازدیدها
463
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
345
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
228
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
335
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
254
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
272
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
261
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
251
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
244
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
204
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
198
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
203
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
179
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
205
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
196
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
197
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
187
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
177
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
196
انصار امام مهدی (ع)
کانال تلگرام

بالا