• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سایت رسمی المهدییون

مطالب ارسالی از سایت رسمی المهدییون
پاسخ ها
0
بازدیدها
110
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
69
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
73
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
63
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
55
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
54
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
41
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
44
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
49
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
42
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
42
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
43
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
45
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
45
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
32
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
52
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
59
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
81
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
54
انصار امام مهدی (ع)
کانال تلگرام

بالا