• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

اخبار و بیانیه های رسمی و حوادث و مناسبت ها

بخش مربوط به حوادث و مناسبتهای تاریخی و مذهبی و اخبار دعوت و بیانیه های رسمی
پاسخ ها
0
بازدیدها
53
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
44
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
57
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
46
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
32
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
19
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
62
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
382
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
102
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
95
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
76
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
76
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
91
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
79
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
264
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
245
زمان ظهور
پاسخ ها
0
بازدیدها
164
زمان ظهور
کانال تلگرام

بالا