• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

صفحه فیسبوک سیداحمدالحسن علیه السلام

No comments have been found at this time

جزئیات

Jul 12, 2019 در 10:14 بعد از ظهر
ارسال توسط مديريت تالار
صفحه ی فیسبوک سید احمدالحسن علیه السلام وصی و فرستاده ی امام مهدی علیه السلام
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/
0     0     764
کانال تلگرام

بالا