چاپ کردن این صفحه
در «تنخ» شاهد رویاهای مختلفی می‌باشیم. رویا آن‌قدر اهمیت دارد که خد-اوند از آن به‌جهت ارسال پیام‌های مهم استفاده می‌کند. برای نمونه به رویاهایی که در کتاب مقدس بیان شده است، اشاره می‌کنیم:
از رویای ابرام (ابراهیم) که در پیدایش 1:15 آمده است: « بعد از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا، به ابرام رسیده، گفت: ای ابرام مترس، من سپر تو هستم، و اجر بسیار عظیم تو».
و رویای یعقوب که در پیدایش 11:31 آمده است: «آن‌گاه فرشته‌ی خدا در خواب به من گفت: ”یعقوب“، گفتم: ”لبیک!“».
و رویای  شلومو (سلیمان) که در 1پادشاهان 5:3 آمده است: «شب‌هنگام در جِبعون خداوند در خواب بر سلیمان ظاهر شد و گفت: آن‌چه را که می‌خواهی به تو بدهم درخواست کن».
و رویای اشعیا که در اشعیا 1:1 به آن اشاره شده است: «رؤیای اِشعیا پسر آموص، که آن را در زمان عُزّیا، یوتام، آحاز و حِزِقیا، پادشاهان یهودا، درباره‌ی یهودا و اورشلیم دید».
و رویای حزقیال که در حزقیال 1:1 آمده است: «در روز پنجمِ ماه چهارم از سال سی‌ام، آن‌گاه که در میان تبعیدیان بر کناره‌ی رود کِبار بودم، آسمان گشوده شد و رؤیاهای خدا را دیدم».
و همچنین می‌توان به حجت شدن رویای فرعون برای یک قوم اشاره نمود، در حالی‌که فرعون نبی‌ای جانب خد-اوند نبود (پیدایش 25:41-15) و همچنین رویای مهم پادشاه بابل در دانیال 2 که در ارتباط با زمان‌های آخر است.
و نیز می توانیم به آیات پیدایش 7:20-1 بنگریم که خد-اوند چگونه پیام‌های مهم را از طریق رویا منتقل می‌نماید: «1 باری، ابراهیم از آن‌جا به سوی منطقه‌ی نِگِب کوچ کرد و میان قادِش و شور ساکن شد و مدتی در جِرار غربت پذیرفت. 2 او درباره‌ی همسرش سارا گفت که «او خواهر من است»، و اَبیمِلِک پادشاه جِرار فرستاده، سارا را گرفت. 3 اما شبی خدا در خواب به اَبیمِلِک ظاهر گشت و به او گفت: «اینک به سبب زنی که گرفته‌ای می‌میری، چراکه او زنی شوهردار است.» 4و اَبیمِلِک هنوز به سارا نزدیک نشده بود؛ پس گفت: «خداوندگارا، آیا قومی بی‌گناه را هلاک خواهی کرد؟ 5 مگر ابراهیم به من نگفت: ”او خواهر من است“؟ و مگر سارا نیز نگفت: ”او برادر من است“؟ من این کار را با راست‌دلی و پاک‌دستی کردم.» 6 آن‌گاه خدا در خواب به او گفت: آری، می‌دانم که این کار را با راست‌دلی کردی، و من بودم که تو را بازداشتم تا به من گناه نورزی. از همین روست که نگذاشتم او را لمس کنی. 7 پس اکنون همسر آن مرد را به او بازگردان، زیرا او نبی است و برایت دعا خواهد کرد و زنده خواهی ماند. اما اگر همسرش را بازنگردانی، بدان که تو و هر که از آنِ تو باشد، به‌یقین خواهید مرد».
بنابراین رویای صادقه آن‌قدر اهمیت دارد که هرگز نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، تا آن‌جا که طبق آن‌چه که خد-اوند بیان می‌کند پیش از یوم عظیم خد-اوند، دختران و پسران رویاهایی خواهند دید؛ چنان‌که در یوئیل 4:3-1 می‌خوانیم: «1 و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوّت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رؤیاها خواهند دید. 2 و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت. 3 و آیات را از خون و آتش و ستون‌های دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. 4 آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدّل خواهند شد، پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خد-اوند».
بنابراین چگونه می‌توان رویا را نادیده گرفت!؟
انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co