wrapper

آخرین اخبار

قسمت اول
 مسیحیان معتقدند با توجه به این که عهد خداوند با اسحاق بسته شد، پس هیچ نبی‌ای از نسل اسماعیل نخواهد بود و برای اثبات دعای خویش به پیدایش 17: 21 استناد می‌نمایند که در آن آمده است: «لکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت که ساره، او را بدین وقت در سال آینده برای تو خواهد زایید».
محققین عزیز اگر با این شبهه از سوی مسیحیان مواجه شدید، لطفاً به چند نکته توجه فرمائید:
نکته اول: از مسیحیان درخواست کنید که تنها یک آیه از تنخ [عهد قدیم نزد مسیحیان] بیاورند که در آن، به صراحت بیان شده باشد که انبیاء فقط و فقط از نسل اسحاق خواهند بود و نه از نسل اسماعیل!
نکته دوم: همچنین از آن‌ها بخواهید که یک آیه بیاورند که گفته شده باشد منظور از عهد همان نبوت است!
نکته سوم: توجه داشته باشید که آن «عهد» طبق کتاب مقدس «بخشیدن زمین» می‌باشد. کافی‌ست برای نمونه به خروج 6 : 3 - 8 مراجعه نمائیم که به صورت روشن‌تر منظور از آن عهد را بیان می‌کند و در آن آمده است:
«۳ و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم، لیکن به نام خود، یهوه، نزد ایشان معروف نگشتم. ۴ و عهد خود را نیز با ایشان استوار کردم که زمین کنعان را بدیشان دهم، یعنی زمین غربت ایشان را که در آن غریب بودند. ۵ و من نیز چون ناله بنی‌اسرائیل را که مصریان ایشان را مملوک خود ساخته‌اند شنیدم، عهد خود را بیاد آوردم. ۶ بنابراین بنی اسرائیل را بگو، من یهوه هستم، و شما را از زیر مشقت‌های مصریان بیرون خواهم آورد، و شما را از بندگی ایشان رهایی دهم، و شما را به بازوی بلند و به داوری‌های عظیم نجات دهم. ۷ و شما را خواهم گرفت تا برای من قوم شوید، و شما را خدا خواهم بود، و خواهید دانست که من یهوه هستم، خدای شما، که شما را از مشقت‌های مصریان بیرون آوردم. ۸ و شما را خواهم رسانید به زمینی که درباره آن قسم خوردم که آن را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخشم. پس آن را به ارثیت شما خواهم داد. من یهوه هستم».
و همچنین در لاویان 26: 42 آمده است: «آنگاه عهد خود را با یعقوب بیاد خواهم آورد، و عهد خود را با اسحاق نیز و عهد خود را با ابراهیم نیز بیاد خواهم آورد، و آن زمین را بیاد خواهم آورد».
نکته چهارم: همچنین از دیگر موارد قابل‌توجه، سخن عیسی مسیح در انجیل متی 21: 43 است که خطاب به بنی‌اسرائیل این‌گونه بیان نمود: «از این‌جهت شما را می‌گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده، به امتی که میوه‌اش را بیاورند، عطا خواهد شد»؛ و این امت در کلام عیسی مسیح، همان «امتی عظیم» می‌باشد که خداوند در پیدایش 21: 17-18 وعده داده است که از نسل اسماعیل پدید خواهند آمد؛ چنان‌که احمد الحسن آن‌را به‌روشنی تبیین نموده است. (سیزدهمین حواری، صفحه 212-214)
 
قسمت دوم
 یکی از شبهات دیگر مسیحیان حولِ وجود جانشینان الهی از نسل اسماعیل، این است که می‌گویند: چگونه برای بنی‌اسرائیل نبی‌ای از میان دشمنانش یعنی بنی‌اسماعیل مبعوث می‌شود؟! و پاسخ این شبهه بنی‌اسرائیلی مسیحیان این‌گونه است:
 1): از مسیحیان می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهند که چه کسی دشمن‌ترین دشمنان انبیای بنی‌اسرائیل بود، به‌جز خود بنی‌اسرائیل؟! آیا این بنی‌اسرائیل نبود که پیامبران را می‌کشت و سنگسار می‌کرد و نیز بت پرست شده و علیه انبیای خداوند اقدام می‌نمود؟!
به اشاره انجیل متی 23 : 33-39 عیسی مسیح خطاب به یهود گفت: «۳۳ ای ماران و افعی‌زادگان! چگونه از عذاب جهنّم فرار خواهید کرد؟ ۳۴ لهذا الحال انبیا و حکماء و کاتبان نزد شما می‌فرستم و بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را در کنایس خود تازیانه زده، از شهر به شهر خواهید راند، ۳۵ تا همه خون‌های صادقان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون هابیل صدیق تا خون زکریا ابن برخیا که او را در میان هیکل و مذبح کشتید. ۳۶ هرآینه به شما می‌گویم که این همه بر این طایفه خواهد آمد! ۳۷ «ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار‌کننده مرسلان خود! چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه‌‌‌های خود را زیر بال خود جمع می‌کند و نخواستید! ۳۸ اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می‌شود. ۳۹ زیرا به شما می‌گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خداوند می‌آید.»».
همچنین کدام یک از اعراب حتی یک نبی بنی‌اسرائیل را سنگسار کرده یا به قتل رسانیدند؟! پس این استدلال مضحک را کنار بگذارید و تاریخ را ورق بزنید که حتی پیامبر اسلام نیز هیچ دشمنی ای با یهودیان نداشت تا وقتی‌که یهودیان پیامبرکش طبق سنت همیشگی خودشان، علیه نبی‌ای از انبیای خداوند توطئه‌چینی کرده و در عهد و پیمان خود خیانت نمودند؛ چراکه آنان حتی طبق کتاب مقدس در کتاب اشعیا 1: 3 این‌گونه معرفی شده‌اند: «گاو مالک خویش را و الاغ آخور صاحب خود را می‌شناسد، امّا اسرائیل نمی‌شناسند و قوم من فهم ندارند».
 2) می‌گویید چطور ممکن است از اعراب و بنی‌اسماعیل یک نبی مبعوث شود؟
می‌گوییم مانند نتنائیل باشید، هرچند به گمان چنگ زد. اما بعد از آن نور را دید و به او اقرار کرد. در انجیل یوحنا 1: 46 آمده است: « نتنائیل بدو گفت: مگر می‌شود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟ فیلپس بدو گفت: بیا و ببین».
و ما نیز چون فیلیپس می‌گوییم بیاید و دلایل را بخوانید و ببینید، و بدانید که اگر این دلایل را رد کنید. پس وای به حال شما! چراکه دلایل حقانیت محمد نبی واضح‌تر و بسیار محکم‌تر از دلایل یحیی نبی می‌باشد که وی را پیامبری بزرگ می‌دانید.
و شاید به‌قصد فرار از اقرار به حقانیت محمد بگویند که انجیل برای یحیی شهادت می‌دهد! در جواب می‌گوییم اناجیل ده‌ها سال پس از شهادت یحیی نوشته شده‌اند، چنان‌که مسیحیان نیز آن‌را می‌دانند و معتقدند که در زمان وی تنها تنخ [کتاب مقدس یهودیان؛ و عهد قدیم در نزد مسیحیان] موجود بوده است؛ و یهودیان نیز به‌چیزی به عنوان «بشارتِ آمدن یحیی در تنخ» هیچ اعتقادی ندارند و مطالب اناجیل در ارتباط با حقانیت یحیی را نیز تنها تفسیر به رأی‌های غلط و انحرافی از تنخ می‌دانند و هیچ ارزش و اعتباری برای آن قائل نیستند.
مجدداً تاکید می‌کنیم که دلایل حقانیت محمد نبی بسیار عظیم‌تر و واضح‌تر از دلایلی‌ست که انجیل مسیحیان در تفسیر تنخ در ارتباط با حقانیت یحیی ارائه نموده است. آیا شما مسیحیان می‌خواهید بدتر از یهود عمل نمایید؟!
 
قسمت سوم
 یکی از شبهات وارده مسیحیان بر مسلمانان آیه‌ای در متی 7: 15 می‌باشد که در آن آمده است: «اما از انبیای کذَبِه احتراز کنید، که به لباس میش‌ها نزد شما می‌آیند ولی در باطن، گرگان درنده می‌باشند».
مسیحیان بر طبق این آیه نتیجه‌گیری می‌نمایند که هر نبی‌ای بعد از عیسی مسیح بیاید، او کذبه و دروغگو می‌باشد. در حالی‌که این یک نتیجه‌گیری اشتباه از آیه می‌باشد؛ چراکه هرگز در آیه، حصری وجود ندارد که بگوید: هر نبی‎ای که بعد از عیسی بیاید، کذبه است!
به‌عنوان مثال فرض کنید سازمان هواشناسی پیشبینی می‌نماید که بارندگی‌های بسیاری در سال به‌وقوع خواهد پیوست و نمی‌گوید تمام سال بارندگی خواهد بود. پس آیا عاقلی وجود دارد که معتقد باشد بر طبق این گزارش، تمام سال با بارندگی سپری خواهد شد؟!
همچنین حقانیت محمد نبی با دلایلی محکم‌تر از یحیی از طریق کتاب مقدس ثابت می‌شود؛ یحیی نبی‌ای که مسیحیان وی را یک نبی بزرگ می‌دانند اما بدلیل حرص و کینه نسبت محمد، به حقانیت او اقرار نمی‌کنند.
 
قسمت چهارم
 در تثنیه 18: 20-22 آمده است: «و اما نبیّ‌ای که جسارت نموده، به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود» و اگر در دل خود گویی: «سخنی را که خداوند نگفته است، چگونه تشخیص نماییم.» هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است. پس از او نترس».
انبیاء در کتاب مقدس به دو دسته تقسیم شده‌اند: انبیاء راستین، و انبیاء دروغین. هنگامی‌که پیشگویی‌های آن نبی‌ای که خود را فرستاده خداوند می‌خواند محقق شود، مشخص می‌گردد که او یک نبی راستین می‌باشد. اما در مقابل، افرادی بوده‌اند که خود را نبی‌ای از جانب خداوند معرفی نموده و پیشگویی‌های دروغین منتشر می‌کردند [ارمیا 23: 25-27].
از آن‌جا که هم یهودیان و هم مسیحیان به عهد قدیم ایمان دارند، آیا حاضرند که این آیات را معیاری بجهت شناخت حقانیت یا عدم حقانیت محمد نبی قرار دهند؟! که البته اگر نپذیرند، ایمان خود را نقض کرده‌اند.
این آیه به‌تنهایی حقانیت محمد را اثبات می‌کند. تنها کافی‌ست به کتب احادیث و روایات رجوع کنیم تا از صدها پیش‌گویی وی در ارتباط با وقایع مربوط به عزیزترین نزدیکانش و حوادث زمان‌های آخر و... که بیان نموده و محقق شده است، آگاه شویم و در نتیجه ثابت گردد که او یک نبی راستین است که از جانب خداوند فرستاده شده؛ و هیچ عذری برای مسیحیان و یهودیان باقی نمی‌ماند جز آنکه با انکار و تکذیب وی، کتاب مقدس خویش و در نتیجه خدای خویش را رد نموده است.
 
قسمت پنجم
یکی دیگر از شبهات مسیحیان آیه متی 5: 17 می‌باشد: «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم». آن‌ها معتقدند که این آیه به این معناست که با آمدنِ عیسی مسیح، نبوت‌های عهد قدیم تحقق پیدا نمود و دیگر شخصی پس از عیسی مسیح به عنوان نبی نخواهد آمد.
در اثبات نادرستی این برداشت اشتباه به چند نکته اشاره می‌نماییم:
1): نه در این آیه، و نه در هیچ‌یک از بخش‌های عهد جدید، هیچ سخنی از عیسی مسیح وجود ندارد که گفته باشد: پس از وی، جانشین و نبی‌ای نخواهد آمد.
2): معنای آیه، این است که عیسی مسیح نیامد تا تورات و صحف را باطل سازد، بلکه با آمدن وی «برخی» از نبوت‌های عهد قدیم تحقق پیدا کرد؛ همان‌ها که برحقانیتش شهادت می‌داد. این ادعا را که او تنها تمام‌کننده «برخی از نبوت‌های عهد قدیم» بوده است را با توجه به شواهد کتاب مقدسی اثبات می‌نمائیم. برای نمونه:
عیسی مسیح تمام‌کننده نبوت حبقوق 3:3 نبوده است. در بخش‌های گذشته اشاره کردیم که حبقوق از شخصی خبر می‌دهد که از فاران خواهد آمد و کسی جز محمد نبی نمی‌تواند تمام‌کننده این نبوت باشد، چراکه بعد از حبقوق هیچ حادثه خاصی از فاران مورد نظر مسیحیان به‌وقوع نپیوست؛ بلکه از فاران واقع در عربستان که مکه و اطراف آن‌را شامل می‌گشت، نبی‌ای ظهور نمود که آمدنِ وی، همچون آمدنِ خداوند بود [چراکه وی تجلی خدا در بین خلق بود].
و نیز «شبیه پسر انسان» که در دانیال 7: 13 بیان گشته است، هرگز نمی‌تواند عیسی مسیح باشد؛ چراکه عیسی مسیح بر طبق عقیده مسیحیان «پسر انسان» می‌باشد. پس نتیجه این است که «شبیه پسر انسان» شخص دیگری است و به نزد «قدیم‌الایام» که او نیز یک انسان می‌باشد، می‌رسد. حتی ذکر این شخصیت یعنی «شبیه پسر انسان» در کتاب مکاشفه یوحنا 14:14 تکرار می‌شود و نیز مثال‌های بسیار دیگر که اگر آن‌ها را ذکر کنیم، مطلب به درازا خواهد کشید.
همچنین در یوحنا 1: 19 – 21 آمده است: «۱۹ و این است شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سوال کنند که تو کیستی؛ ۲۰ که معترف شد و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. ۲۱ آنگاه از او سوال کردند: پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت: نیستم. آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی».
و نیز در یوحنا 1: 24-25 آمده است: «24 و فرستادگان از فریسیان بودند. 25 پس از او [یحیی] سوال کرده، گفتند: «اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی، پس برای چه تعمید می‌دهی؟».
یهود در آن زمان می‌دانست که علاوه بر مسیح و الیاس، نبی دیگری نیز می‌آید. آنان بشارت آمدنش را در کتاب مقدس خوانده بودند و متوجه آن مسئله شده بودند و به او با لفظ «آن نبی» اشاره کرده‌اند. آمدنِ الیاس، اشاره به یحیی نبی داشت؛ همچنانکه عیسی مسیح آن‌را تبیین نمودد [متی 11: 14] و مسیح که عیسی بن مریم بود. اما آن نبی سوم چه کسی بود؟! و اگر برداشت یهود در تفکیک این سه شخصیت درست نبود، پس چرا یحیی موضع نگرفت؟ مگر یحیی یک نبی و یک اصلاح‌گر نبود؟ چگونه می‌توان قبول کرد که یحیی این اشتباه را به آنان گوشزد ننماید و فقط اشاره کند که من آن نبی نیستم! آیا جز این است که یحیی نیز با این تفکیک موافق بوده‌است.
پس نتیجه این است که اگر چه آمدنِ عیسی مسیح، تمام‌کننده بخشی از نبوت‌ها بود. اما هرگز تمام‌کننده تمام نبوت‌ها نمی‌باشد و عیسی نیز هرگز ادعا نکرد که تمام نبوت‌ها با آمدنِ وی تمام شده است. پس تفسیری که مسیحیان از آیه برداشت می‌کنند، بسیار سست و شکننده است و با ارائه مثال‌های کتاب مقدسی براحتی رد می‌شود.
انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co

نظر دادن

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف