wrapper

آخرین اخبار

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما
اعتقاد اهل کتاب به ظهور منجی در آخر الزمان بعيد از آن نیست که مراد از بشارت ادیان آنها همان مهدی اهل بیت علیهم السلام است، مانند بشارت به نبوت پیامبر ما محمد (ص)، الا اینکه آنها سبک شماری کرده و از روی لجبازی و تکبر آنها را انکار کردند، الا اینکه بعضی ها ایمان واقعی به خدا داشته، تقوا پیشه کردند. (جهت اطلاعات بیشتر در مورد بشارتهای ادیان به منجی موعود امام مهدی (ع) به کتاب الزام الناصب رجوع شود).
و آنچه که به آن دلالت می کند، وجود متن هایی از اسفار تورات به ظهور مهدی آخر الزمان است. همانطور که در متنی که نویسنده ی معروف ابو محمد اردنی از (سفر ارمیا) نقل می کند:
سفر ارمیا باب ۴۶
(۹) پس ای اسبان و عرابه ها و سربازان مصر بیایید! ای اهالی سودان و لیبی که سپرداران لشکر مصر هستید، ای لودیان که کماندارانش می باشید، به پیش بیایید! (۱۰) چون امروز، روز خداوند، خدای قادر متعال است! روزی است که خداوند از دشمنانش انتقام می گیرد. شمشیر او آنقدر می کُشد تا سیر شده، از خون شما مست گردد. امروز خداوند در سرزمین شمال، نزد رود فرات قربانی می گیرد.
و در آنجا متنی واضحتر از آن است. استاد ابو سعید ایوب در کتابش (مسیح دجال) گفت: (و کعب می گوید: در اسفار پیامبران آمده است: مهدی در عمل او عیبی نیست). سپس در مورد این متن اشاره می کند: (شهادت می دهم که آنرا همانطور که در کتب اهل کتاب است، یافتم. اهل کتاب اخبار مهدی را دنبال نکردند، مثل دنبال کردن اخبار جدش محمد مصطفی (ص)).
پس اخبار سفر رؤیا (مکاشفه_ رویدادهای آخر الزمان باب ۱۲) به زن دلالت می کند که از صلب او دوازده مرد خواهند بود، سپس به زنی دیگر اشاره می کند که مرد آخر که قدرتی مستحکم دارد را می زاید که او از صلب مادر بزرگش می باشد.
در سِفْر آمده است که زن آخری خطرها او را احاطه می کنند، و به این خطرها به اسم (اژدها) اشاره شد. اژدها در مقابل زن که در حال زاییدن بود ایستاد تا نوزاد او را ببلعد. یعنی اینکه: سلطنت یا حکومت می خواست آن پسر را به قتل رساند، ولیکن بعد از تولد پسر، بارکلی در تفسیرش می گوید: (وقتی که خطرها به او حمله ور شدند، خداوند پسر او را برد و از ایشان محافظت کرد. یعنی اینکه: خداوند او را غیب کرد همانگونه که بارکلی می گوید. و سفر ذکر آن را می کند که غیبت پسر ۱۲۶۰ روز خواهد بود، و آن مدتی است که برای آن رمزهایی نزد اهل کتاب است. سپس بارکلی در مورد نسل آن زن بطور کلی گفت: اژدها جنگ سختی با نسل آن زن به پا خواهد کرد، همانطور که سفر به آن اشاره نمود: آنگاه اژدها به زن، خشم گرفت و رفت تا با بقیه فرزندان او بجنگد. فرزندان آن زن همان کسانی هستند که فرمان خدا را اطاعت می کنند. (مکاشفه_رویدادهای آخر الزمان باب ۱۲ آیۀ ۱۷).
و این ولو برای مسلمان صحیح نیست که بر آنها احتجاج کند، با توجه به تحریفاتی که در عهدین صورت گرفته، الا اینکه این به وضوح آن را آشکار می کند که اهل کتاب با مهدی آشنایی کامل دارند، سپس اختلاف در میان آنها در تشخیص ایشان، که هر آنچه دین اسلام با آن آمد از ادیان سابق منفرد نیست، پس بسیاری از امور کلی که اسلام با آنها آمد در شرایع ادیان سابق بود.
شاطبی گوید: (و بسیاری از آیات در آنها خبر داده شد به احکام کلی که در شرایع سابق بود و آنها هم در شریعت ما هستند، و فرقی بین آنها وجود ندارد. و این مسئله چنانچه مقرر شد، هیچ ضرری به اعتقاد مسلمان در صحت بشارت رسول الله (ص) به ظهور مردی از اهل بیتش در آخر الزمان وجود ندارد، که این اعتقاد در نزد اهل کتاب یا غیر آنها وجود دارد، و این اعتقاد بعد از بشارت رسول الله (ص) از دایره ی اسلامی خارج نمی شود). (ما يَنْطِقُ عَنِ الهَوی إنْ هُوَ إلاّ وَحْيٌ يُوحَی).
و اما در مورد اعتقادات ملت های مختلف در اصل این ایده همانطور که بیان شد، ممکن است که اساس این ایده(ظهور منجی) را عدم تعارض با فطرت انسان و آرزوهایش تفسیر نمود، و اگر انسان در اشتراک بیشتر امت ها در اصل این فکر مقداری تأمل می کرد، می دید که پشت این جهان حکمتی بالغ در تدبیر است، که انسان را به ایستادگی و مقاومت در برابر انحراف و ظلم و طغیان دفع می کند، و او را قربانی یأس وا نمی گذارد، زیرا که باید عدل و داد در جهان منتشر شود.
و اما در مورد اختلاف ادیان و ملت های سابق در تشخیص اسم منجی منتَظَر؛ هیچ ارتباطی در انکار آنچه که رسول الله(ص) بشارت آنرا داد نیست، و هیچ موردی که آنها را دعوت به بیان عدم تشخیصشان، اسم منجی وجود ندارد، تا زمانیکه اسلام این مسئله را بعهده گرفت و اسم، نسب، صفات، سیرت، علامات ظهور، وطریقۀ حکم، که حتی اخبار آنها به حد تواتر رسیدند، و نزد اهل سنت مستفیض هستند را بیان نمود، کما بزرگان وعلماء و فقهاء و سخنگویان آنها به صراحت آنرا بیان نمودند، که این روایت ها از نبی اکرم(ص) و از طریق بیش از پنجاه صحابی نقل شده اند.
و اما در مورد اختلاف مسلمانان فیما بین خود در نحوۀ تشخیص اسم مهدی(ع) همانطور که در نزد اهل سنت و شیعه معلوم است، کمترین حجت برای محققان را باقی نمی گذارد، بلکه بر عکس آن می باشد، و آن هم از طریق ادلۀ قطعی بر او، زیرا که اصل قضیه موجود است و آن ایمان به وجود منجی است که دنیا را پر از عدل و داد می کند، و اختلاف در جزئیات، قضیه را باطل نمی کند.
بنابراین ایمان به منجی و مصلح بشری مسأله ای خاص به شیعۀ امامیه نمی باشد، بلکه کل ادیان و مذاهب به آن ایمان دارند، حتی یهود به وجود منجی ایمان دارند که در (کوه صهیون) ظهور می کند، که در سفر اشعیا به آن اشاره شده است.
زکریا باب ۹
وعدۀ پادشاهان صهیون
(۹) ای‌ دختر صهیون‌ بسیار وجد بنما و ای ‌دختر اورشلیم‌ آواز شادمانی‌ بده‌! اینك‌ پادشاه‌ تو نزد تو می‌آید. او عادل‌ و صاحب‌ نجات‌ و حلیم‌ می‌باشد.
و در جایی دیگر از سفر اشعیا می بینیم که اشاره هایی واضح و صریح به ظهور منجی و چگونگی حکم و ارتباط او با خدا کرده است، که دلالتهایی بر آنچه از رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) در مورد امام مهدی(ع) نقل شده است، دارند. که به متنی از آن اشاره می کنیم:
اشعیا باب ۱۱
نهالی از تنۀ یَسَی
(۲) و روح‌ خداوند بر او قرار خواهد گرفت‌، یعنی‌ روح‌ حكمت‌ و فهم‌ و روح‌ مشورت‌ و قوّت‌ و روح‌ معرفت‌ و ترس‌ خداوند. (۳ ) و خوشی‌ او در ترس‌ خداوند خواهد بود و موافق‌ رؤیت‌ چشم‌ خود داوری‌ نخواهد كرد و بر وفق‌ سمع‌ گوشهای‌ خویش‌ تنبیه‌ نخواهد نمود. (۴) بلكه‌ مسكینان‌ را به‌ عدالت‌ داوری‌ خواهد كرد و به‌ جهت‌ مظلومانِ زمین‌ براستی‌ حكم‌ خواهد نمود. و جهان‌ را به‌ عصای‌ دهان‌ خویش‌ زده‌، شریران‌ را به‌ نفخه‌ لبهای‌ خود خواهد كُشت‌. (۵) و كمربند كمرش‌ عدالت‌ خواهد بود و كمربند میانش‌ امانت‌. (۶) و گرگ‌ با بره‌ سكونت‌ خواهد داشت‌ و پلنگ‌ با بزغاله‌ خواهد خوابید و گوساله‌ و شیر و پرواری‌ با هم‌، و طفل‌ كوچك‌ آنها را خواهد راند. (۷) و گاو با خرس‌ خواهد چرید و بچه‌های‌ آنها با هم‌ خواهند خوابید و شیر مثل‌ گاو كاه‌ خواهد خورد. (۸) و طفل‌ شیرخواره‌ بر سوراخ‌ مار بازی‌ خواهد كرد و طفلِ از شیر باز داشته‌ شده‌ دست‌ خود را بر خانه‌ افعی‌ خواهد گذاشت‌. (۹) و در تمامی‌ كوه‌مقدّس‌ من‌ ضرر و فسادی‌ نخواهند كرد زیرا كه‌ جهان‌ از معرفت‌ خداوند پر خواهد بود مثل‌ آبهایی‌ كه‌ دریا را می‌پوشاند.
و اما در آیۀ دهم سفر اشعیا باب یازده اشاره ای به یکی از القاب امام مهدی(ع) شده که آن قائم است:
(۱۰) و در آن‌ روز واقع‌ خواهد شد كه (قائم‌) ریشه یسی به‌ جهت‌ عَلَمِ قوم‌ها برپا خواهد شد و امّت‌ها آن‌ را خواهند طلبید و سلامتی‌ او با جلال‌ خواهد بود.
که در ترجمه ها به آن ریشه یسی اشاره شده است که در اصل متن، و همچنین ترجمۀ عربی (قائم) ذکر شده است که متن عربی آن بدین صورت می باشد.
وفي ذلک اليوم سيرفع القائم رايةً للشعوب والاُمم التي تطلبه وتنتظره ويکون محلّه مجداً.
لذا، این بشارت به محمد(ص) و آل محمد(ع) منطبق می شود، زیرا که نه در بنی اسرائیل و نه در نسل اسماعیل(ع) پادشاهانی با این تعداد بودند، و اینکه برکت و خیر کثیر تنها با شجره محمدی متناسب است، و این را فرموده الله تبارک و تعالی تأیید می کند: (إنَّا أعْطَيْناکَ الکَوْثَر) یعنی خیر کثیر؛ و کثرت نسل از صدیقۀ طاهره حضرت فاطمه سلام الله علیها است همانطور که در کتاب مقدس بیان شد.
و الحمد لله رب العالمين

 

برچسب‌ها
انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co

نظر دادن

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف