wrapper

آخرین اخبار

ادله دعوت برای مسیحیان

ادله دعوت برای مسیحیان (154)

روشنگری اول از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

روشنگری اول از قضیه بره در مکاشفه یوحنا

برگرفته از کتاب سیزدهمین حواری: ([1])

(از طریق کتاب مکاشفه باب‌های 4 و 5 مشخص می‌شود که تخت‌نشین ازلحاظ مقام از همه حضار برتر می‌باشد و همچنین 24 شیخ که نزدیک او نشسته‌اند، نزدیک‌ترین جایگاه‌ها را به او دارند.

پس برۀ ذبح‌شده برتر از تخت‌نشین و 24 شیخ نمی‌باشد، پس بیاندیشید که آن بره چگونه استحقاق باز کردن آن مُهرها را پیدا کرد درحالی‌که 24 شیخ بیش از او استحقاق آن را داشتند تا مُهرها را بگشایند؟! چاره‌ای نیست جز آنکه قبول نماییم که بره درواقع رمزی برای یکی از آن 24 شیخ می‌باشد، اما آیا در عالم رؤیا این امکان وجود دارد؟!

 در (مکاشفه 5: 5 - 7) آمده است:

(و یکی از آن پیران به من می‌گوید: گریان مباش! اینک آن شیری که از سبط یهودا و ریشه داوود است، غالب آمده است تا کتاب و هفت مهرش را بگشاید * و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران، بره‌ای چون ذبح‌شده ‌ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به‌تمامی جهان فرستاده می‌شوند * پس آمد و کتاب را از دست راست تخت‌نشین گرفته است).

از این آیات مشخص می‌شود که شیر همان بره می‌باشد و در اصل به یک شخصیت واحد اشاره دارند و درواقع رمزی برای یک شخص می‌باشند، اگرچه در تفکر و تصور جسمانی شیر و بره دو شخصیت مجزا می‌باشند، بنابراین حوادثی که در عالم رؤیا رخ می‌دهد ممکن است در تضاد با آن دسته از پردازش‌های ذهنی‌ای باشند که محدودشده در ابعاد عالم جسمانی است، برای مثال می‌توان به قضیه راحیل و مادران داغدار در قضیه کشتار هیرودیوس رجوع نمود.([2])

و 24 شیخ نزد رمز بره آمدند ([3]) یعنی برای عمل او زمینه‌سازی کردند و ایمان آورنده به نتیجه هستند؛ که همان برقراری حاکمیت خدا بر روی زمین است.

 


[1]- احمدالحسن، ص 132 - 130.

[2]- ارمیا 31: 15 و متی 2: 16 - 18.

[3]- مکاشفه 5: 8.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تخت نشین و بیست و چهار شیخ قسمت سوم

تخت نشین و بیست و چهار شیخ قسمت سوم

پس از رد تفسیر مفسرین مسیحی، خواهیم پرسید منظور از آن تخت‌نشین و 24 شیخ در مکاشفه یوحنا چه کسانی هستند؟!

احمدالحسن در تبیین شخصیت تخت‌نشین و 24 شیخ بیان نمودند:

(کسی که بر روی تخت نشسته است محمد رسول خدا (ص) است و 24 شیخ که به دور او نشسته‌اند، همان خلفای خدا بر روی زمین (ائمه و مهدیین) هستند که رسول خدا در وصیت مقدسش ذکر نموده است).([1])

اکنون بخشی از وصیت حضرت محمد:

(...یا علی! بعد از من دوازده امام و بعد از آنان دوازده مهدی می‌باشد...).([2])

احمدالحسن تیر آخر را بر هر تفسیری به‌غیراز این تفسیر زد تا نشان دهد که کسی جز مؤیّدین خدا قادر به تشریح و حل کردن آیات مبهم و مرموز و پیام‌هایی که در رؤیا بیان می‌شود، نمی‌باشند چنانکه دانیال رؤیای پادشاه را تفسیر نمود.([3])

پس آیا نزد مسیحیان کسی وجود داشت و یا دارد که بتواند ایمان‌داران مسیحی را در ارتباط با این آیات، از سرگردانی درآورد و تفسیری صحیح از آن شخصیت‌ها ارائه دهد؟! درواقع باید بگوییم که ما جز تفاسیر مُشوّش و رنگارنگ و عجز مفسرین مسیحی، چیز دیگری ندیده‌ایم.

و برای اطلاع بیشتر می‌توانید به بخش (حضرت محمد در عهدین قسمت سوم) رجوع نمایید تا در آنجا به‌صورت واضح برای شما مشخص شود که بر طبق کتاب مقدس ملکوت و پادشاهی از بنی اسراییل گرفته شد و به امتی از نسل اسماعیل منتقل شد.

 


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، صفحه 135.

[2]- غیبه طوسی (عربی)، ص 150 و فارسی ص 300.

[3]- دانیال باب 2.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تخت نشین و بیست و چهار شیخ؛ قسمت دوم

 تخت نشین و بیست و چهار شیخ؛ قسمت دوم

در ارتباط بامعنای 24 شیخ در مکاشفۀ یوحنا برخی از مفسرین مسیحی بر این عقیده می‌باشند که‌ این 24 شیخ درواقع به 12 رسول عیسای مسیح و 12 سبط بنی اسراییل اشاره دارد تفسیری که در نگاه سطحی‌نگر بسیاری شاید صحیح‌ترین تفسیر به نظر آید اما دلایل محکمی وجود دارد که اساس این تفسیر را از پایه رد می‌نماید.

اولین نکته: تعداد رسولان عیسای مسیح 12 عدد نمی‌باشد؛ چراکه بعد از خیانت و مرگ یهودای اسخریوطی، متیاس به‌قیدقرعه جایگزین وی گردید و تعداد آنان به 12 عدد رسید.([1]) همچنین بر طبق عهد جدید، پولس نیز رسول عیسای مسیح به شمار می‌رفت.([2]) و همچنین برنابا نیز رسول خوانده شد؛([3]) پس با این حساب تعداد رسولان عیسای مسیح حداقل 14 نفر می‌باشند و نه 12 نفر و با این حساب، محاسبات مفسرین مسیحی به هم می‌ریزد و با توجه به تفسیر آنان باید تعداد آن شیوخ 26 عدد می‌شد و نه 24.

دومین نکته: بر طبق اعتقاد مسیحیان تمامی مردم اعم از اسباط بنی اسراییل و حتی رسولان عیسای مسیح نیاز به شسته شدن گناهان به‌وسیلۀ خون ریخته شدۀ مصلوب دارند، اما آن 24 شیخ این‌گونه سرود می‌سرایند:

(مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی).([4])

نمونه‌هایی از نسخه‌های یونانی که با این ترجمه مسیحی (ترجمه قدیم) مطابق می‌باشند: (Nestle GNT 1904) و (Westcott and Hort 1881) و (Westcott and Hort / NA27 variants).

در سرود اشاره می‌شود:

(زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی).

واضح است که آن شیوخ به بره نمی‌گویند که تو ما را با خون آزاد کردی، و نیازی به بخشش گناهان ندارند و الا آنان می‌گفتند که تو ما را با خون خود آزاد نمودی، و معنی این سخن را یک مسیحی می‌تواند درک کند، چراکه بر طبق اعتقاد خودش همۀ مردم نیاز به فدیه و نجات دارند، پس آنان نه اسباط بنی اسراییل هستند و نه 12 شاگرد عیسی و این شیوخ هرگز احتیاجی به فدیه و نجات ندارند چراکه آنان پاک می‌باشند هم چنانکه از سپیدی لباسشان پیداست.([5])

همچنین کسانی که معتقدند این شیوخ به 12 رسول عیسی و 12 سبط بنی اسراییل اشاره دارد، باید به‌ این نکات توجه نمایند که با این سخنشان بینندۀ این رؤیا (که نزدشان یوحنای رسول می‌باشد) را نیز جزو آن 24 شیخ قلمداد کرده‌اند، چراکه او نیز جزو رسولان عیسی به‌حساب می‌آمد؛ درنتیجه اشتباه آنان زمانی مشخص می‌شود که یوحنای رسول نه‌تنها ادعا نمی‌کند که خودش یکی از آن شیوخ است، بلکه رؤیایش را به‌گونه‌ای شرح داده است که همواره بین خود و آن 24 شیخ تمایزی ایجاد نموده است؛ برای مثال (مکاشفه 4: 4).

همچنین هنگامی‌که‌ این نکات را بیان نمودیم، به نکتۀ قابل‌توجهی از طریق (مکاشفه 7: 13 - 14) می‌توانیم دست‌یابیم؛ که آن نحوۀ گفتگوی یوحنا و یکی از آن شیوخ را به ما نشان می‌دهد که‌ این‌گونه است:

(۱3 و یکی از شیوخ متوجه شده، به من گفت: این سفیدپوشان کیانند و از کجا آمده‌اند؟ ۱۴ من او را گفتم: سرورم تو می‌دانی! مرا گفت: ایشان کسانی می‌باشند که از عذاب سخت بیرون می‌آیند و لباس خود را به خون بره شست‌وشو کرده، سفید نموده‌اند).

به نظر می رسد که یوحنا می‌دانست که مقام آن شیوخ‌که تخت‌هایشان نزدیک به آن تخت‌نشین اصلی بود از مقام او بالاتر است، و آن شیخ هرگز به یوحنا بیان ننمود که استفادۀ تو از عبارت «سرورم» اشتباه می‌باشد؛ گویا یوحنای رسول متوجه آن شده بود که علاوه بر مقام بالای آن شیوخ، آنان معرفت و حکمت بیشتری نسبت به او دارند.

همچنین معادل عبارت «سرور» در متن یونانی آیه عبارت «Κύριέ» می‌باشد که در (مکاشفه 7: 14) آمده است:

(Καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ μου, σὺ οἶδας. Καὶ εἶπέν μοι Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου.)

در (لوقا 9: 54) همین عبارت را می‌بینیم که یوحنای رسول و یعقوب خطاب به عیسی بیان کرده بودند:

(۵۴ و چون شاگردان او، یعقوب و یوحنا این را دیدند گفتند: ای سرور آیا می‌خواهی بگوییم که آتش از آسمان باریده، این‌ها را فروگیرد چنانکه الیاس نیز کرد؟).

(ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης εἶπαν Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς;)

بنابراین آن شیوخ کسانی هستند که هم ازنظر مرتبه و هم ازنظر علم بالاتر از 12 رسول عیسی و 12 سبط بنی اسراییل می‌باشند و تفاسیر مسیحیان بسیار به‌دوراز حقیقت و نشان از درماندگی بسیار زیاد آنان بوده است؛ چنانکه عده‌ای از حکما در زمان دانیال نبی، در تعبیر رؤیای پادشاه بابل، عاجز و درمانده شدند.


[1]- اعمال رسولان 1: 26.

[2]- غلاطیان 1: 1 و 1 تیموتائوس 1: 1.

[3]- اعمال رسولان 14: 14.

[4]- مکاشفه 5: 9.

[5]- مکاشفه 4: 4.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تخت نشین و بیست و چهار شیخ؛ قسمت اول

تخت نشین و بیست و چهار شیخ؛ قسمت اول

هنگامی‌که کتاب مکاشفۀ یوحنا را می‌خوانیم در باب 4 اندک‌اندک باشخصیت‌های خاص تخت‌نشین و بیست‌وچهار شیخ آشنا می‌شویم؛ به‌عنوان‌مثال:

(۲ فی‌الفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت‌نشیننده‌ای. ۳ و آن نشیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد. ۴ و گرداگرد تخت، بیست‌و‌چهار تخت است؛ و بر آن تخت‌ها بیست‌وچهار شیخ که جامه‌ای سفید در بردارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاج‌های زرین).([1])

مفسرین مسیحی برای شخصیت 24 شیخ تفاسیر مختلفی بیان نموده‌اند؛ ویلیام مک‌دونالد، رئیس کالج کتاب مقدس (Emmaus)، مدرس و نویسنده‌ای که بیش از 84 کتاب به‌وسیلۀ وی منتشرشده بود، در کتاب خود با عنوان (تفسیر کتاب مقدس برای ایمان‌داران) در قسمت تفسیر کتاب مکاشفه و در ارتباط با 24 شیخ در مکاشفه یوحنا می‌نویسد:

(ما با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم که بیست‌وچهار شیخ چه کسانی هستند، آن‌ها را گاهی فرشتگان و گاهی مردم آمرزیده اعم از مردمان عهد عتیق و عهد جدید و گاهی هم تنها مقدسین عهد جدید، انگاشته‌اند. بر اساس این واقعیت که آن‌ها تاج بر سردارند و بر تخت نشسته‌اند، حدس زده می‌شود که مقدسین هستند که داوری شده و پاداش گرفته‌اند).([2])

این‌یکی از بزرگ‌ترین اعترافات این مفسر برجستۀ مسیحی ست که بیان می‌دارد:

(ما با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم که بیست‌وچهار شیخ چه کسانی هستند).

درواقع این آیه و آیات دیگری که در سایر باب‌های کتاب مکاشفۀ یوحنا وجود دارد، متشابه و رمزی می‌باشند و به جهت همین نکته، مفسرین مسیحی را می‌نگریم که در فهم متشابهات به‌ این‌سوی و آن‌سوی می‌روند تا تفسیری درست از آن ارائه نمایند، و اگر آیه محکم بود در فهم آن دچار اختلاف نبودند؛ اما در قسمت‌های بعدی به بررسی‌های بیشتری حول آیات 4 و 5 خواهیم پرداخت.

 


[1]- مکاشفه 4: 2 - 4.

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

علامت های عجیب در آسمان در زمان های آخر

علامت های عجیب در آسمان در زمان های آخر

در قسمت‌های قبل آیات مختلفی در مورد علائم زمان‌های آخر را برای شما آوردیم و اینک یکی دیگر از بشارت‌های کتاب مقدس در مورد زمانِ آخر، را برای شما خواهیم آورد و آن علامت‌های آسمانی است. در (لوقا 21: 11) آمده است:

(... همچنین علاوه بر این از آسمان علامت‌های بزرگ خواهد بود).

و همچنین در آیۀ دیگری از همان باب آمده است:

(و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود...).([1])

در این سال‌های اخیر به‌عنوان نمونه می‌توان به دیده شدن و ثبت تصاویر عجیب از آسمان که همانند دست انسان و چشم انسان است، اشاره نمود.

می­توانید برای دیدن تصویری که ملقب به دست خداست به سایت ناسا رجوع نمائید([2])و همچنین تصاویر عجیب و جالب دیگری از آسمان و ماه و خورشید و ستارگان به ثبت رسیده است که با جست‌وجو می‌توانید آن‌ها را بیابید.

 

[1]- لوقا 21: 25.

[2] -https://goo.gl/Qq789G

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

دشمنی ملل با یکدیگر در زمان های آخر

دشمنی ملل با یکدیگر در زمان های آخر

در این قرن و در این دهه‌ها، خصومت در بین کشورها و ملت‌ها فزونی یافته است، ملتی از ملتی دیگر متنفر گشته و کشوری علیه کشور دیگر آتش جنگ را مشتعل می‌کند؛ کشورها در غالب پیمان‌های نظامی در راستای منافع دنیوی به سایر ملت‌های دیگر هجوم می‌برند.

کارخانه‌های اسلحه‌سازی به بزرگ‌ترین غول‌های تخریب‌کننده در جنگ‌ها تبدیل گشته‌اند و انبارهای سلاح‌های اتمی که برای چند بار نابودی زمین کفایت می‌کند، در شرق و غرب زمین نگهداری شده‌اند! ناوهای هواپیمابر اتمی ایالات‌متحده در هنگام رهسپار شدن، سایه‌ای از ترس را بر روی کشورهای مجاورشان می‌اندازند! سازمان‌های نظامی همچون ناتو متشکل از ده‌ها کشور در دهه‌های اخیر در جنگ‌هایی شرکت کرده‌اند که ارمغانی جز ویرانی و آوارگی و خرابی برای ملت‌ها نداشته است و امروز رد پای جنایت بسیاری از کشورها را می‌توان علیه کشور هدفشان دید.

هیلاری کلینتون که زمانی وزیر خارجه سابق حکومت امپریالیستی آمریکا بود، ابایی نداشت از اینکه اذعان کند آنان تروریست‌های طالبان را به وجود آوردند!

لینک به همراه ترجمه سخنان کلینتون: (https://goo.gl/fu5qGg).

هم چنانکه اسناد فاش شده نشان می‌دهد که آنان امروز نیز داعش را به وجود آورده‌اند هم چنانکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آن را اشاره می‌کند:

(داعش اوباما را گرامی می‌دارد. او مؤسس داعش است. او مؤسس داعش است، باشه؟ او مؤسس است. او داعش را تأسیس کرده است. و می‌گویم که هیلاری کلینتونِ کج‌رفتار همکار او در تأسیس می‌باشد).

لینک سخنرانی دونالد ترامپ: (https://goo.gl/XobCvz).

اینک آیه‌ای از (مرقس 13: 8) را نظاره خواهیم کرد:

(زیرا که‌ امتی‌ بر امتی‌ و مملکتی‌ بر مملکتی‌ خواهند برخاست و زلزله‌ها در جای‌ها حادث‌ خواهد شد و قحطی‌ها و اغتشاش‌ها پدید می‌آید؛ و این‌ها ابتدای‌ دردهای‌ زه‌ می‌باشد).

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

مردمانِ زمان های آخر

مردمانِ زمان های آخر

بعد از آوردن آیاتی در روشن شدن روزگار زمان های آخر در قسمت های قبل، آیاتی دیگر  را در رابطه با مردمانِ زمان های آخر، در این قسمت خواهیم آورد و این آیات نیاز به شرح ندارد چراکه حقیقت قابل ملموس امروز ما میباشد !

در [2 تیموتائوس 3 : 1 - 9] آمده است:

«۱ اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، ۲ زیرا که مردمان، خودپرست خواهند بود و طماع و لاف زن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک ۳ و بی الفت و کینه دل و غیبت گو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی ۴ و خیانت کار و تند مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند؛ ۵ که صورت دینداری دارند، لیکن قوت آن را انکار می‌کنند. از ایشان اعراض نما. ۶ زیرا که از اینها هستند آنانی که به حیله داخل خانه‌‌‌ها گشته، زنان کم عقل را اسیر می‌کنند که بار گناهان را می‌کشند و به انواع شهوات ربوده می‌شوند. ۷ و دائما تعلیم می‌گیرند، لکن هرگز به معرفت راستی نمی‌توانند رسید. ۸ و همچنان که ینیس و یمبریس با موسی مقاومت کردند، ایشان نیز با راستی مقاومت می‌کنند که مردم فاسدالعقل و مردود از ایمانند. ۹ لیکن بیشتر ترقی نخواهند کرد زیرا که حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد، چنانکه حماقت آنها نیز شد».

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

ایمان در زمان های آخر

ایمان در روزگارِ زمان های آخر

در (1 تیموتائوس 4: 1) آمده است:

(ولیکن‌ روح‌ صریحاً می‌گوید که‌ در زمان آخر بعضی‌ از ایمان‌ برگشته‌، به‌ ارواح‌ مضل و تعالیم‌ شیاطین‌ اصغا خواهند نمود).

و در (2 تیموتائوس 4: 3 - 4) آمده است:

(۳ زیرا ایامی می‌آید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه برحسب شهوات خود خارش گوش‌ها داشته، معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد، ۴ و گوش‌های خود را از راستی برگردانیده، به‌سوی افسانه‌‌‌ها خواهند گرایید).

در این روزگار کسی که اندکی در میان مردم باشد به‌ این موضوع باورمند خواهد شد که بسیاری با سوءاستفاده از نام خدا، مسیر بدعت و گناه را می‌پیمایند، امروز مراسم ازدواج همجنس‌بازان مرد با مرد و زن با زن برخلاف ارادۀ خدا در کلیساهای مختلف و توسط کشیشان انجام می‌شود و عده‌ای بر طبق امیال و شهوات خویش برای پرشور شدن کلیسای خود دست به هر عملی می‌زنند و به تفاسیر بسیار دور از کتاب مقدسشان روی آورده‌اند.

گویا کلام عیسی مسیح را با تمام قلبشان نپذیرفته و آن را درک نکرده‌اند و نمی‌خواهند درک کنند که ارادۀ خدا است که مهم است و نه ارادۀ مردم! و این‌گونه رضایت شهوت‌رانان را به‌راحتی بر رضایت خدا ترجیح می‌دهند، چنانکه در (متی 7: 21) آمده است:

(نه هر که مرا ’سرورم، سرورم‘ خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است، به جا آوَرَد.).

 

و چه زیبا در عهد قدیم، در (امثال 24: 9) آمده است :

(فکر احمقان گناه است ...)

و عیسی مسیح طبق آنچه که در متی فصل هفت آمده است این‌گونه اشاره می‌کند که فقط با عبور از در تنگ می‌توان به حضور خدا رسید یعنی راه صحیح و عمل به‌فرمان خدا بسیار سخت است و جاده‌ای که به‌طرف جهنم می‌رود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ، و عدۀ زیادی به آن راه می‌روند، و به‌راحتی می‌توانند داخل شوند اما دری که به زندگی جاودان باز می‌شود، کوچک است و راهش نیز باریک، و تنها عدۀ کمی می‌توانند به آن راه یابند.

ادامه مطلب...

روزگارِ زمان های آخر

روزگارِ زمان های آخر

آیا در آخرالزمان هستیم؟! در انجیل، روزگار آخرالزمان به روزگار نوح و لوط نبی تشبیه شده است!

قبل از ارائه نکاتی در مورد روزگار مردمان آن زمان به‌ این آیات توجه کنید:

(۲۶ و چنانکه در ایام نوح واقع شد، همان‌طور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود، ۲۷ که می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن و شوهر می‌گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد، طوفان آمده همه را هلاک ساخت. ۲۸ و همچنان که در ایام لوط شد که به خوردن و آشامیدن و خریدوفروش و زراعت و عمارت مشغول می‌بودند، ۲۹ تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت. ۳۰ بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. ۳۱ در آن روز هر که بر پشت‌بام باشد و اسباب او در خانه، نزول نکند تا آن‌ها را بردارد؛ و کسی که در صحرا باشد همچنین برنگردد. ۳۲ زن لوط را به یادآورید. ۳۳ هر که خواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک خواهد کرد و هر که آن را هلاک کند آن را زنده نگاه خواهد داشت. ۳۴ به شما می‌گویم در آن شب دو نفر بر یک تخت خواهند بود، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد).([1])

ازمهم‌ترین صفات مردمان زمان نوح نبی می‌توان به دنیاطلبی و دنیادوستی، تمسخر نوح نبی در طی سال‌های متمادی و همچنین اندک بودن یاران واقعی وی اشاره کرد!

درآیات بالا هنگامی‌که در مورد مردم زمانه نوح اشاره می‌شود از خوردن و آشامیدن و ازدواج آنان سخن به میان می‌آید، یعنی زندگی‌شان، امور دنیایی و صرف وقت برای آن بود هم چنانکه امروز نیز این‌گونه است، درآیات (پیدایش 6: 9 - 13) می‌توان فهمید که فساد و ظلم دو عامل اصلی وقوع عذاب در زمان نوح نبی بود و امروز نیز ظلم و فساد در سرتاسر زمین گسترده شده است:

(۹ این است پیدایش نوح. نوح مردی عادل بود، و در عصر خود کامل. و نوح باخدا راه می‌رفت. ۱۰ و نوح سه پسر آورد: سام و حام و یافث. ۱۱ و زمین نیز به نظر خدا فاسد گردیده و زمین از ظلم پرشده بود. ۱۲ و خدا زمین را دید که‌ اینک فاسد شده است، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. ۱۳ و خدا به نوح گفت: «انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است. و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت»).

و آیه (1پطرس20:3) که بسیار مهم می‌باشد از اندک بودن نجات‌یافته‌گان زمان نوح سخن به میان آورده است:

 (...هنگامی‌که حلم خدا در ایام نوح انتظار می‌کشید، وقتی‌که کشتی بنا می‌شد،که در آن جماعتی قلیل یعنی هشت نفر به آب نجات یافتند!).

از طرفی آیات بالا اوضاع و روزگار مردمان آخرالزمان را به زمانه لوط نبی تشبیه کرده است و کافی است بدانیم که زمانه لوط نبی چگونه بود؛

در (2 پطرس 2: 7 - 8) آمده است:

(۷ و لوط عادل را که از رفتار فاجرانه بی‌دینان رنجیده بود رهانید. ۸ زیرا که آن مرد عادل در میانشان ساکن بوده، ازآنچه می‌دید و می‌شنید، دل صالح خود را به کارهای قبیح ایشان هرروزه رنجیده می‌داشت).

و مسئلۀ جالب‌توجه ‌این است که ازیک‌طرف روزگار آمدن پسر انسان به روزگار این دو نبی اشاره دارد و مسئله مهم‌تر آنکه تنها اندکی از افراد که نوح و لوط نبی بر آن‌ها فرستاده‌شده بودند نجات پیدا کردند!

و این حقیقت ما را یاد این آیه از (متی 22: 14) می‌اندازد: (زیرا طلبیدگان (دعوت‌شدگان) بسیارند و برگزیدگان کم).

 


[1]- لوقا 17: 26 - 34.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

روشنگری از دعوت حضرت محمد

دعوت حضرت محمد چگونه بود؟!

احمدالحسن در مورد دعوت حضرت محمد فرمود:

‏(رسول خدا (ص) را قومش و خانواده‌اش و همشهریانش و عالمان یهود و نصاری تکذیب کردند و بزرگان و رؤسای قوم به وی ایمان نیاوردند، اما غریبه‌های شهر پاک و مبارک یثرب به او ایمان آوردند و پذیرایش شدند و فقرا، مستضعفان و جوانان نیز به آن حضرت ایمان آوردند، و این‌چنین خدا، علمای دین، سران قوم و برخی کسانی را که ادعا می‌کردند منتظر بعثت محمد a می‌باشند را با کسان دیگر که همان یاران برگزیدۀ محمد a بودند جایگزین نمود).([1])

و همچنین فرمودند:

(قریب به همین اتفاق برای انبیای پیش از محمد (ص) نیز رخ‌داده بود و پیش‌تر گذشت که علمای یهود به عیسی (ع) ایمان نیاوردند و همچنین همشهریان عیسی یعنی ساکنان ناصره که ‌ایشان در آن پرورش‌یافته بود، وی را پذیرا نشدند. در انجیل آمده است:

(۱ پس ازآنجا روانه شده، به وطن خویش آمد و شاگردانش از عقب او آمدند. ۲ چون روز سَبَّت رسید، در کنیسه تعلیم دادن آغاز نمود و بسیاری چون شنیدند، حیران شده گفتند: «از کجا بدین شخص این چیزها رسیده و این چه حکمت است که به او عطاشده است که چنین معجزات از دست او صادر می‌گردد؟ ۳ مگر این نیست نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوشا و یهودا و شمعون؟ و خواهران او اینجا نزد ما نمی‌باشند؟» و از او لغزش خوردند. ۴ عیسی ایشان را گفت: «نبی بی‌حرمت نباشد جز در وطن خود و میان خویشان و در خانه خود. ۵ و در آنجا هیچ معجزه‌ای نتوانست نمود جز اینکه دست‌های خود را بر چند مریض نهاده، ایشان را شفا داد. ۶ و از بی‌ایمانی ایشان متعجب شده، در دهات آن حوالی گشته، تعلیم همی‌داد».([2])

به‌دقت به‌ این آیه که احمدالحسن آن را به جهت اهمیت آن آوردند، بنگرید:

(عیسی ایشان را گفت: «نبی بی‌حرمت نباشد جز در وطن خود و میان خویشان و در خانه خود»).([3])

این حقیقت در کلام عیسی، در دعوت پیامبر عظیم خدا، حضرت محمد واقع می‌شود، و قوم ایشان، ایشان را تکذیب می‌نمایند؛ پیامبری دلسوز که احمدالحسن او را این‌گونه توصیف می‌نمایند:

(در طائف ایستاد، درحالی‌که بر اَثر سنگ‌هایی که بدن شریفش را خون‌آلود نموده بود، پر از درد بود و با پروردگارش با کلماتی مناجات می‌کرد که وقتی مؤمنان آن را می‌شنوند، دل‌هایشان به لَرزه می‌افتد و چشمانشان اشک‌بار می‌گردد: (خداوندا! به تو شکایت می‌کنم از اندک بودن نیروی خود و کوتاه بودن چاره‌اندیشی‌ام و ناتوانی‌ام در برابر مردم. ای پروردگار ضعیفان! مرا به کِه وا‌می‌گذاری، درحالی‌که تویی پروردگار من؟ به دشمن تا امر مرا مالک شود؟ یا به فردی دور که بر من روی در هم کشد؟ اگر تو بر من خشمگین نباشی، هیچ هراسی ندارم...).

محمد (ص) اِبایی ندارد، هنگامی‌که‌ این سفیهان، کودکانشان را تحریک می‌کنند تا ایشان را با سنگ بزنند و خون از بدنش سرازیر شود و در راه خدا تحقیر شود. اهمیتی نمی‌دهد، اگر مردم تکذیبش کنند؛ ولی هنگامی‌که ایمان نمی‌آوردند، اندوهگین می‌شد؛ چراکه او صلواةالله علیه می‌بیند در انتهای راهی که می‌روند، جهنم قرارگرفته است).([4])

 


[1]- احمدالحسن، گوساله، جلد یک، ص 65.
[2]- احمدالحسن، گوساله، جلد یک، ص 66.
[3]- مرقس 6: 4.
[4]- احمدالحسن، روشنگری‌هایی از دعوت‌های فرستادگان، جلد 1، صفحه 20 - 21.

 

ادامه مطالب این بخش:

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
روشنگری از دعوت حضرت محمد

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف