چاپ کردن این صفحه

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت هفتم:

یکی دیگر از آیاتی که مسیحیان در اثبات عقیده تثلیث به آن استناد می‌نمایند، (اشعیا 7: 14) می‌باشد که در آن آمده است:

(بنابراین خود خدا به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهد خواند).

این ترجمه، ترجمه قدیم می‌باشد و در انجیل نیز این آیه آورده شده است؛ اما آقای آرمان رشدی، مقاله‌نویس مشهور مسیحی دراین‌باره می‌گوید:

(درواقع‌، لقب عیسی ناصری‌، «عمانوئیل‌» بود، زیرا او خدایی بود که «با انسان‌ها» و «در میان انسان‌ها» بود).([1])

در پاسخ به‌ این تفسیر باید یادآوری نماییم که ما شبیه به‌ این تفسیر مسیحیان را در ارتباط با (اشعیا 9: 6) رد نمودیم یعنی در قسمت‌های (تثلیث قسمت دوم) و (تثلیث قسمت سوم)؛ و نکته‌ای که از آن حاصل شد این است که اسامی یک شخص صرفاً ماهیت اصلی آن شخص نمی‌باشند، و یک مسیحی نمی‌تواند به استناد این آیه بر الوهیت مطلق عیسای مسیح نتیجه‌گیری نماید و درواقع وقتی این نکته را دریافت نمودیم مشخص می‌شود که اسم عمانوئیل (خدا با ما است) بر روی عیسای مسیح بدین معنی نیست که او خود پدر = خدا می‌باشد، بلکه همچون آینه‌ای می‌باشد که در بین مردم قرارگرفته است و تصویر دریا از طریق آن بر مردم منعکس می‌شود و درواقع او خود دریا نیست، در (یوحنا 12: 44 - 45) آمده است:

(۴۴ آنگاه عیسی ندا کرده، گفت: آنکه به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است، ایمان آورده است. ۴۵ و کسی که مرا دید فرستنده مرا دیده است بله او را می‌توان به تعبیری وجه و صورت خدا = پدر در بین خلق خواند، بدین طریق که گویی خدا در بین مردم می‌باشد «دریا در بین مردم»).

نکته دیگر آن است که یهودیان، تفسیر انجیل و مسیحیان در ارتباط با ربط این پیشگویی به عیسای مسیح را رد نموده‌اند، و برای اطلاع بیشتر می‌توانید به «عیسی در نگاه یهود قسمت اول» رجوع نمایید.

 


[1] -https://goo.gl/pNz5Ng

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co