چاپ کردن این صفحه

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت پنجم:

در ادامۀ آنچه که در قسمت پیشین بیان نمودیم، به بخشی از کلام عیسی مسیح که در عهد جدید بیان‌شده است، رجوع خواهیم نمود، در (یوحنا 10: 32 - 35) آمده است:

(۳۲ عیسی بدیشان جواب داد: «از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به شما نمودم. به سبب کدام‌یک از آن‌ها مرا سنگسار می‌کنید؟» ۳۳ یهودیان در جواب گفتند: «به سبب عمل نیک، تو را سنگسار نمی‌کنیم، بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می‌خوانی». ۳۴ عیسی در جواب ایشان گفت: «آیا در تورات شما نوشته‌نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟» ۳۵ پس اگر آنانی را که کلام خدا بدیشان نازل شد، خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد).

از اعتراض یهود بر عیسی این‌گونه استنباط می‌شود که عیسای مسیح خود را خدا خواند و این مسئله اعتراض یهود را در برداشت، اما اگر یهود به تورات رجوع می‌نمودند([1]) چنین اشتباهی را مرتکب نمی‌شدند؛ به جهت اینکه در توراتی که به آن ایمان داشتند، کسانی که کلامِ خدا بر آن‌ها نازل شد، خدایان خوانده‌شده بودند.

در (یوحنا 12: 44 - 50) آمده است:

(۴۴ آنگاه عیسی ندا کرده، گفت: آنکه به من ایمان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده است، ایمان آورده است. ۴۵ و کسی که مرا دید فرستنده مرا دیده است. ۴۶ من نوری در جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت نماند. ۴۷ و اگر کسی کلام مرا شنید و ایمان نیاورد، من بر او داوری نمی‌کنم زیرا که نیامده‌ام تا جهان را داوری کنم بلکه تا جهان را نجات‌بخشم. ۴۸ هر که مرا حقیر شمارد و کلام مرا قبول نکند، کسی هست که در حق او داوری کند، همان کلامی که گفتم در روز بازپسین بر او داوری خواهد کرد. ۴۹ ازآن‌رو که من از خود نگفتم، لکن پدری که مرا فرستاد، به من فرمان داد که چه بگویم و به چه چیز تکلم کنم. ۵۰ و می‌دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می‌گویم چنانکه پدر به من گفته است، تکلم می‌کنم).

عیسای مسیح با توجه به آنچه که در (یوحنا 10: 32 - 35) آمده است، تأکید کرده است که بر طبق تورات، کسانی که کلام خدا بر آن‌ها نازل شد، خدا خطاب شده‌اند؛ عیسی یک نبی بود و درآیات بالا به‌وضوح این نکته را تبیین می‌دارد همچنان که در (لوقا 4: 24) اشاره‌کرده است؛ بنابراین هنگامی‌که او یک نبی بود و کلام خدا بر او نازل می‌شد اشکالی وجود نداشت که او خود را خدا خطاب نماید و آن به معنی الوهیت مطلق نیست؛ درواقع او همچون آینه‌ای بود که جلوۀ دریا «خدا» را با توجه به وسعت صفحۀ وجودی خود منعکس می‌نمود، پس این تعبیر بی‌اشکال است که بگوییم او دریا «خدا» در میان خلق بود و اگر کسی او را رد می‌نمود، خدا را رد می‌کرد.

 


[1]- مزامیر 82: 1 - 8

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co