چاپ کردن این صفحه

مصلوب کیست؟ - قسمت هشتم:

هم چنانکه در بخش پیشین بیان نمودیم، در این بخش و بخش‌های بعدی به بررسی آیاتی از انجیل یهودا و توضیح احمدالحسن خواهیم پرداخت؛ در انجیل یهودا، رؤیای سوم آمده است:

(و یهودا گفت ای سرورم آیا ممکن است که نسل من تحت سلطه حکام قرار گیرد؟ عیسی پاسخ داد و به او گفت: بیا این من هستم (دو خط گمشده) لیکن تو هنگامی‌که ملکوت و فرزندانش را ببینی غم‌انگیز خواهی شد، و هنگامی‌که آن را شنید یهودا به او گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟ زیرا که تو مرا از آن نسل دور ساختی. عیسی جواب داد و گفت: تو سیزدهمین خواهی بود و در آینده از نسل‌های دیگر ملعون خواهی بود، لیکن تو برای فرمانروایی بر آنان بازخواهی گشت و در آخرین روزها صعود تو را لعنت خواهند کرد تا نسل مقدس).

و در قسمتی دیگر از این بخش آمده است:

(لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو آن انسانی که مرا پوشیده است را قربانی خواهی کرد، و شاخ تو بلند خواهد شد و خشم تو شعله‌ور خواهد گشت، و ستاره‌ات درخشان ظاهر خواهد شد و قلب تو).

احمدالحسن در تفسیر آیاتی که ذکر گردید، نکات بسیار مهمی را آشکار کردند و فرمودند:

(علاوه بر این متن به‌روشنی بیان می‌کند که شخص به صلیب کشیده شده عیسی نیست، «لیکن تو برتر از همه آن‌ها خواهی بود زیرا تو آن انسانی که مرا پوشیده است را قربانی خواهی کرد»، پس در اینجا اسم شخص به صلیب کشیده شده مطرح می‌شود که او یهودا باشد. به‌طور مؤکد منظور از یهودا در این متن، یهودا اسخریوطی خائنی که نزد علمای یهودی رفته و با سربازان دینی برای دستگیری شخص به صلیب کشیده شده، آمده بود نیست. همان‌طوری که در متن انجیل یهودا آمده، یهودایی که به‌جای عیسی به صلیب کشیده می‌شود، او انسانی صالح است و خود را قربانی عیسی می‌کند. بلکه عیسی در انجیل یهودا او را به صفتی وصف می‌کند که نمی‌توان آن را به یهودا اسخریوطی نسبت داد و آن صفت این است که او سیزدهمین خواهد بود. ازآنجایی‌که همه متفق‌اند حواریون فقط دوازده‌تا هستند و بعد از خیانت یهودا اسخریوطی، به‌جای آن شخص دیگری آوردند تا عدد دوازده کامل شود و هیچ‌وقت سیزده‌تا نبودند، و حتماً این باعث می‌شود یهودایی که در اینجا مورد خطاب قرار می‌گیرد غیر از یهودا اسخریوطی باشد.

این علاوه بر عباراتی است که در انجیل یهودا آمده است و این عبارت چنین است: «لیکن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت»؛ و این عبارت امر را در آن منجی که در آخر زمان می آید تا زمین را پر از عدل کند منحصر می کند، پس یهودای اسخریوطی در آخر زمان نمی آید؛ چرا که به اختصار او شخصی ناصالح است که در آن زمان به دنیا آمد و فوت کرد.).([1])


[1]- احمدالحسن، سیزدهمین حواری، ص 153

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co