چاپ کردن این صفحه

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت اول

(وجود نصوص متعدد)؛ در قسمت وصیت اثبات نمودیم که نص (تأکید) در کتاب مقدس یکی از راه‌های شناخت فرستادگان خدا می‌باشد، و فرستاده خدا از طریق آن بر مردم احتجاج می‌نماید؛ همان‌طور که برای عیسای مسیح و برای یحیای نبی نصوصی در اثبات حقانیتشان وجود داشت، در ارتباط با (احمدالحسن) نیز نصوص متعددی وجود دارد و او به آنان احتجاج نموده است.

نصوصی که احمدالحسن به آنان احتجاج نموده است، شامل موارد زیر است:

1) (بره)؛ (مکاشفه باب 4 و 5) (مکاشفه 14: 1) (مکاشفه 19: 11).

2) (پسر نرینه)؛ (مکاشفه 12: 5).

3) (پسر انسان)؛ (متی 24: 27)؛به توضیحات آن بخش رجوع نمایید.

4) (منجی از بصره)؛ (اشعیا 63).

5) (تسلی‌دهنده)؛ (یوحنا 16: 7 - 8).

6) (غلام امین)؛ (متی 24: 45 - 47).

7) (سنگ)؛ (مزامیر 118: 22) (متی 21: 42 - 44) (دانیال 2: 31 - 45).

8) ( شاخه)؛ (اشعیا 11).

و...

و یادآور شوید که یحیای نبی چگونه حقانیتش را از طریق یک نص رمزی اعلام نمود؛ در (یوحنا 1: 23) آمده است:

(«یحیی» گفت: من صدای ندا کننده‌ای در بیابانم که راه خدا را راست کنید، چنانکه اشعیا نبی گفت)؛

درواقع او به‌ آیه (اشعیا 40: 3) احتجاج نمود:

(صدای ندا کننده‌ای در بیابان، راه خدا را مهیاسازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید).

و برای (احمدالحسن) چند برابر یحیی نص و تأکید وجود دارد، پس آیا یک مسیحی عاقل می‌تواند او را رد نماید؟! و اگر رد نماید دیگر به چه چیزی معتقد است؟!

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co