چاپ کردن این صفحه

قوانین شناخت فرستادگان الهی در کتاب مقدس/ رویای صادقه

رؤیاها و خواب‌ها شاید برای بسیاری از مردم پیش‌پاافتاده به نظر آید اما درواقع آن حامل پیام‌های مهمی می‌باشد که گاهی تبعیت از آن از بُعد انفرادی خارج‌شده و ابعاد همگانی به خود می‌گیرد.

انبیاء الهی بر طبق کتاب مقدس، پیام‌ها را از طریق رؤیا و خواب دریافت می‌نمودند؛ همانند رؤیای ابراهیم نبی([1]) و رؤیای سموئیل نبی([2]) و رؤیای ناتان نبی([3]) و رؤیای اشعیای نبی([4]) و رؤیای حزقیال نبی([5]) و رؤیای دانیال نبی.([6])

اما موضوع بسیار مهم دیگر آن است که رؤیاهای راستین توسط انسان‌های دیگری که حتی نبی نیز نبودند مکشوف می‌گردید؛ ما می‌توانیم به رؤیای هشدارآمیزی که به ابی ملک در ارتباط با ساره همسر ابراهیم نشان داده‌شده بود رجوع نماییم([7]) و همچنین می‌توانیم به رؤیایی که همسر پیلاطس در ارتباط با بی‌گناهی مصلوب دیده بود اشاره نماییم([8]) و همچنین به رؤیای پادشاه بابل اشاره نماییم.([9])

همچنین رؤیای فرعون برای یک ملت حجت شد و به اشاره یوسف، این خدا بود که فرعون را ازآنچه که می‌خواست انجام دهد،آگاه نمود.([10])

از همه‌ این‌ها نیز اگر بخواهیم بگذریم از قضیه رؤیای حواریون نمی‌توانیم بگذریم، رؤیایی که در آن خدا به حواریون اشاره می‌نماید که از عیسای مسیح تبعیت و حرف‌شنوی داشته باشند.([11])

پس می‌توان به‌اختصار بیان نمود که رؤیا کانالی است که از سوی خدا برای مردم گشوده شده است تا مردم به‌وسیله آن بتوانند پیام‌های الهی را دریافت نمایند، در امثال همچنین آمده است:

(جایی که رؤیا نیست قوم گردنکش می‌شوند) (امثال 29: 18).


[1]- پیدایش 15: 1

[2]- 1 سموئیل 3: 1 - 21

[3]- 2 سموئیل 7: 4 - 17

[4]- اشعیا 1: 1

[5]- حزقیال 1: 1

[6]- دانیال 7: 2 - 28

[7]- پیدایش 20: 1 - 7

[8]- متی 27: 16 - 19

[9]- دانیال 2: 31 - 45

[10]- پیدایش 41: 15 - 25

[11]- متی 17: 1 - 9

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co